Skip to main content

Werkgroep Archeologie

De werkgroep onderzoekt de geschiedenis van de bestaande archeologische monumenten in Stede Broec, is initiatiefnemer voor het doen van archeologisch onderzoek op de hiervoor interessante plaatsen en het publiceren over de resultaten van deze onderzoeken. Verder initieert de groep ook de nodige acties om de bestaande archeologische monumenten te behouden en in goede staat te houden en meer bekend te maken bij de bevolking.

Doelstelling

De werkgroep Archeologie zet zich in voor de archeologie binnen de gemeente Stedebroec in de breedste zin van het woord. Doelstellingen zijn het documenteren, bestuderen en veiligstellen van archeologische sporen en vondsten bij bijvoorbeeld graafwerkzaamheden en het in kaart brengen van losse vondsten. Ook het monitoren van archeologische monumenten zijn een onderdeel van de werkzaamheden. Verder zal de werkgroep de archeologie van Stedebroec voor een breed publiek onder de aandacht brengen, advies uitbrengen en daar waar nodig gemeente en burgers bijstaan op archeologisch vlak.

Contactpersoon

Als U een vraag of opmerking heeft over deze werkgroep, kan U de contactpersoon een mail sturen.

Frank Pennekamp - Duiker 16, 1613 AJ  Grootebroek 0228-513131 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Update archeologische opgraving

Het archeologische project de Schaperstraat is afgerond wat het opgraven betreft. Het duurt nog wel enige tijd voordat alle gegevens verwerkt zijn. Er zijn heel veel bronstijdsporen blootgelegd maar ook voorwerpen waaronder een bijzondere houtenconstructie die mogelijk dienst heeft gedaan als gereedschap bij een waterkuil.

Lees meer …Update archeologische opgraving

Opgraving Schaperstraat

De opgraving die Archeologie Westfriesland uitvoert in de Schaperstraat verloopt voorspoedig; men vindt veel bronstijdsporen. Aan de noordkant van de Schaperstraat is een zogenaamde “waterkuil” uit de bronstijd gevonden. Deze kuilen dienden voor de drinkwatervoorziening.

Lees meer …Opgraving Schaperstraat

Nederzetting De Gouw Geerling

Ten noorden van Stede Broec tussen de Drechterlandseweg en de Geerling ligt het Archeologisch monument "Polder het Grootslag". Het is een terrein waarin zich overblijfselen van nederzettingen, akkers en mogelijk begraafplaatsen uit de Bronstijd en de Vroege Middeleeuwen bevinden. Goed geconserveerd onder een dikke laag klei.
ligging monument     kreek voor de bronstijdh

ligging monument                                                      krekenstelsel

Zo rond 2000 voor Christus viel het hier gelegen waddengebied droog. Op de drooggevallen hogere zandruggen van dit gebied konden de eerste Westfriese boeren zich vestigen. Met veeteelt en akkerbouw voorzagen ze zich van hun eerste levensbehoefte maar de jacht werd ook niet geschuwd. Het waren kolonisten die heel creatief met bouwmaterialen waren. Hun boerderijen, soms ruim dertig meter lang, waren gemaakt van lokaal boomhout, riet als dakbedekking en stro en leem en soms plaggen voor de muren. Gereedschappen werden gemaakt van hout en bot, de scherpe gereedschappen zoals messen, bijlen en krabbers waren vervaardigd uit geïmporteerd vuursteen.

Lees meer …Nederzetting De Gouw Geerling

Grafheuvel Overstort

Deze grafheuvel stamt uit de midden Bronstijd zo rond 1500 voor Christus. De heuvel was omgeven door twee ringsloten met een diameter van 18 en 29 meter. De heuvel is vroeger deels vergraven bij de aanleg van een sloot. De originele hoogte moet ongeveer 80 centimeter geweest zij. Later tijdens het aanleggen van de nieuwbouwwijk is de grafheuvel beschermend afgedekt met een dik pakket grond en het geheel is nu onderdeel van een parkje. Tijdens een proef sleufonderzoek in 1972 werden geen vondsten of sporen van begraving of crematie gevonden. De heuvel is maar deels onderzocht; het is dus goed mogelijk dat hier nog wel resten uit de bronstijd liggen. De kern van de heuvel wordt gevormd door een uit zand opgeworpen heuveltje, met een basis van ca. 6 m en een hoogte van minstens 40 cm.

Lees meer …Grafheuvel Overstort

Grafheuvels Voetakkers

Afbeelding krekenstelselBoerderij bronstijd

krekenstelsel                                   bronstijd boerderij

Ten westen van Grootebroek ingeklemd tussen de provinciale weg N506 en de Voetakkers bevinden zich een reeks van negen grafheuvels met mogelijk zelfs een omwalling; voor Nederlandse begrippen een uniek iets. Deze grafheuvels zijn in 1949 voor het eerst deels onderzocht door archeoloog Drs. Van Giffen.

Lees meer …Grafheuvels Voetakkers

Schatgraverij en onze zorg voor de ondergrondse schatten van Stede Broec

Onder de grond van onze gemeente liggen veel resten uit het verleden verscholen. Prehistorische vondsten zijn in het verleden vaak gedaan, maar er liggen er nog veel meer. Ook uit de middeleeuwen en de VOC tijd, toen de Stede-lingen de wereldzeeën bevoeren zijn waardevolle resten overgebleven. Aardewerk, porselein, metalen voorwerpen, werden door de steeds rijker wordende bevolking na gebruik weggegooid. De door hen gebouwde huizen worden soms gesloopt en prachtige tegels en andere bouwmaterialen komen tevoorschijn. Deze voorwerpen vertellen veel over dit deel van West Friesland in het verleden en vormen een belangrijk deel van ons gezamenlijk erfgoed.
Helaas is het zo dat er nog maar weinig echt archeologisch onderzoek plaatsvindt voordat er gaat worden gebouwd. De gemeente wil daar graag verandering in aanbrengen en is daar nu hard mee bezig. Ondertussen gebeurt er ook iets anders: schatgravers wroeten al jaren voor eigen gewin de bodem van Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek. Zij doen zich voor als archeologen maar hebben hun eigen portemonnee op het oog. Belangrijke voorwerpen voor onze geschiedenis verdwijnen zo via de antiekhandel en marktplaats.nl uit West Friesland en we zien ze nooit meer terug. Dat is een kwalijke zaak.

Lees meer …Schatgraverij en onze zorg voor de ondergrondse schatten van Stede Broec