Skip to main content

Inhoudsopgave jaarboeken Oud Stede Broec 1992 t/m 2021

In de 30 jaarboeken die verschenen zijn, zijn honderden artikelen, verhalen en overzichten opgenomen.
Om een overzicht te krijgen over wat er allemaal geschreven is staat hieronder een inhoudsopgave ingedeeld naar thema. Soms was het moeilijk om een onderwerp bij één thema onder te brengen, in dat geval is gekozen voor het thema waar het voor het grootste deel onder valt of om het twee keer te vermelden. De thema’s zijn vervolgens gerubriceerd op jaar van verschijnen.

Thema en titel van artikel

Schrijver

Plaats

Jaarboek

Archeologie:      
De geschiedenis van Stede Broec in vogelvlucht J. Windt Stede Broec 1992
Archeologie in Stede Broec D. Dekker Stede Broec 1993
Archeologische vondsten J. Scholten Stede Broec 1997
De Horn geeft haar geheimen prijs J. Scholten Lutjebroek 2002
Archeologische vondst bij het Streekhof J. Scholten Bovenkarspel 2004
De zilveren lepel F. Pennekamp Stede Broec 2006
Archeologische monumenten in Stede Broec F. Pennekamp Stede Broec 2006
Stille getuigen J. Scholten Bovenkarspel 2006
Grafheuvelgroep bij sportpark ‘De Kloet’ F. Pennekamp Grootebroek 2007
Walvis zwemt Westfriesland binnen (2000 jaar v. Chr.) J. Windt Westfriesland 2007
Archeologische opgravingen in Grootebroek F. Pennekamp Grootebroek 2008
De ‘stien’ F. Pennekamp Stede Broec 2008
Abr. en Izaak scherven en Hafner aardewerk te B’karspel M. Bartels Bovenkarspel 2009
Archeologisch onderzoek bij Broekerhaven F. Pennekamp Broekerhaven 2009
Bodemschatten in villawijk Zesstedenpark R. Hooijmans Grootebroek 2009
Schatgraverij en onze zorg voor onze ondergr. schatkamer F. Pennekamp Stede Broec 2009
Archeologische opgravingen in Stede Broec in 2010 F. Pennekamp Stede Broec 2010
Archeol. vondsten getoond tijdens de jaarvergadering F. Pennekamp Stede Broec 2010
Dijkdoorbraak in 2010 M. Bartels Westfriesland 2010
Archeologische vondsten op een boerenerf te Grootebroek F. Pennekamp Grootebroek 2011
Oude molenresten bij opgraving Hoofdstraat 23-29 te B’karspel  S. Gerritsen Bovenkarspel 2012
Archeologische opgravingen op terrein voorm. CNB-gebouw F. Pennekamp Bovenkarspel 2012
Betegelde schouw J. Windt Grootebroek 2012
Archeologische collectie fam. Zwaanenburg F. Pennekamp Stede Broec 2013
Kuikensteen of -tegel F. Pennekamp Grootebroek 2013
Twee borden van zeldzaam Deens slibversierd aardewerk M. Bartels Bovenkarspel 2013
Vuurstenen dolk F. Pennekamp Westfriesland 2013
De wortel F. pennekamp Westfriesland 2016
Gevonden metalen voorwerpen met een Westfries tintje F. Pennekamp Westfriesland 2017
De bronstijd visfuik uit polder Het Grootslag F. Pennekamp Westfriesland 2018
Rekenpenningen uit Stede Broec F. Pennekamp Stede Broec 2019
Aardewerkcollectie Sjaak Bimmerman F. Pennekamp Stede Broec 2020
Archeologische ontdekkingen in het noorden van Waterweide W. Roessingh Grootebroek 2021
Archeologische vondsten en aanvullingen 2021 F. Pennekamp Stede Broec 2021
       
Bedrijven en beroepen:      
De bul met de bulloper J. Windt Grootebroek 1997
Zeventig jaar installatiebedrijf fa. Kok C. Kok jr. Grootebroek 2000
Dokter van der Koogh, huisarts te Bovenkarspel ‘31-’57 L.Schoenmaker-Groot Bovenkarspel 2001
De skilleboer C. Silver Lutjebroek 2007
Herinnering a.h. postagentschap a.d. Remise te Gr’broek G. Laan-Deen Grootebroek 2009
Boeren en Boerderijen in Stede Broec J. Windt Stede Broec 2010
Van lijnbaan tot timmerbedrijf De Smeth E. Grooteman Bovenkarspel 2010
De zouterij van Spyer Brothers & vn der Vijver K. Neuvel Grootebroek 2012
Melkhandel Raven te Lutjebroek G. Raven Lutjebroek 2012
Een oude zaadhandel in Lutjebroek P. Kistemaker Lutjebroek 2012
Bierbrouwers en bierstekers in Stede Broec E. Grooteman Stede Broec 2012
Fa. v.d. Berg, van houten schuiten fot v.d. Berg Machinebouw K. Neuvel Lutjebroek 2016
De posterijen in Bovenkarspel en Grootebroek S. Duys Stede Broec 2016
De ontbolmachine K. Neuvel Lutjebroek 2017
De watermolens van polder het Grootslag P. Brieffies Grootslag 2018
De meelmolen die geen graan maalde P. Ruitenberg Bovenkarspel 2018
De papierfabriek in Grootebroek R. Schouten Grootebroek 2018
       
Bestuur Stede Broec:      
Stadsrechten, dorpsgrenzen, regenten J. de Bruin Stede Broec 2014
Hertog Albrecht van Beieren S. v.d. Swaluw Stede Broec 2014
Een schutterspenning uit 1689 T. Mantel Stede Broec 2017
Jb. Braakman 25 jaar raadslid te Bovenkarspel J. Laan Bovenkarspel 2018
Burgemeester Elders in koper J. Laan Bovenkarspel 2018
       
Bomen:      
Monumentale bomen in Stede Broec J. Windt Stede Broec 2004
Monumentale en beeldbepalende bomen in Stede Broec E. Visser Stede Broec 2007
       
Diversen:      
Met Paas je zeumergoed an P. Ruitenberg Westfriesland 1992
Poepdoos werd toilet M. Reus Westfriesland 1993
Rode haan kraaide ook in 1694 P. Ruitenberg Grootebroek 1994
Een kijkje in de Franse Tijd (1795-1813) G. Sijm Stede Broec 1995
Kindermoord in Lutjebroek J. van den Broek Lutjebroek 1995
Straffen in 1895 P. Ruitenberg Westfriesland 1995
Herinneringen uit mijn jeugd, jaren vijftig en zestig T. Appelman Grootebroek 1996
Rijk en arm G. Hoogland Bovenkarspel 1996
Wat mijn vader vertelde G. de Wolf-Hagoort Stede Broec 1997
Rustig molenjaar ‘Ceres-vrienden’ P. Ruitenberg Bovenkarspel 1997
De stede Grootebroek en de zee P. Boon Grootebroek 1997
Koninginnedag 1999 in Grootebroek P. Ruitenberg Grootebroek 1999
Onafhankelijkheidsfeesten van 1913 in Bovenkarspel P. Ruitenberg Bovenkarspel 2000
Een tiener in de jaren twintig G. vd Vegt-Keeman Grootebroek 2000
Eerste criminele executie in 1789 T. Velius Grootebroek 2000
In en om de naaidoos T. Mantel-Sluis Bovenkarspel 2001
Doortocht H.M. de Koningin door de gem. Grootebroek J. Laan Grootebroek 2002
De oorsprong van de kermis W. Klaassen Stede Broec 2002
Niet teren op roem Rapido’s W. Klaassen Bovenkarspel 2003
Grootebroek in de sneeuw C. Silver Grootebroek 2007
Handelstermen van geldwaarden J. Windt Nederland 2007
Noodlanding P. Ruitenberg Grootebroek 2007
De Wezeschouw P. Buijsman Grootebroek 2008
Een gastdag t.g.v. Lutjebroeker kermis rond 1890 C. Silver Lutjebroek 2009
Huisvesting Volendammers P. Ruitenberg Stede Broec 2009
Labberdepoep en peerdje skoitgeld P. Ruitenberg Westfriesland 2009
‘Hoe duur is het leven’ J. Laan Nederland 2010
Kermis in Grootebroek (1868) P. Ruitenberg Grootebroek 2010
Het Sinterklaasfeest in Lutjebroek R. Kok-Baas Lutjebroek 2011
Het Sinterklaasfeest in Lutjebroek (aanvulling) J. Laan Lutjebroek 2011
Achternamen in Stede Broec G. Sijm Stede Broec 2011
Andere tijden, jeugdherinneringen aan Lutjebroek N. Ligthart Lutjebroek 2011
Schuldbekentenis en betalingsregeling uit 1724 E. Grooteman Bovenkarspel 2012
Groentendiefstal te Bovenkarspel P. Ruitenberg Bovenkarspel 2012
Viering 600 jaar Stede Broec J. Laan Stede Broec 2013
Dronkaard uit Lutjebroek, 1793 E. Grooteman Lutjebroek 2013
Johnny Jordaan in Grooterboek J. Laan Grootebroek 2015
Een echte kroegentocht B. Desaunois Grootebroek 2017
Zangconcours te Bovenkarspel 29 juni en 6 juli 1947 J. Laan Bovenkarspel 2015
Jubileum en kroningsfeesten te Bovenkarspel J. Laan Bovenkarspel 2018
Een bijzondere gloeilamp J. Windt Grootebroek 2018
Tentoonstelling van Katholieke Gezinsgebruiken J. Laan Bovenkarspel 2019
De ‘Lottery van Grootebroek’, een bijzondere prent uit Augsburg T. Mantel Grootebroek 2019
Poepen en poepemigge P. Ruitenberg Stede Broec 2021
De winters van vroeger W. Kersten Grootebroek 2021
Van een juffrouw uit Grootebroek die ‘de pot’opvreten woude S. Duys Grootebroek 2021
       
Gas, water, licht en dijken:      
Het drinkwater als nutsvoorziening P. Stavenuiter Stede Broec 1996
De gasfabriek van Bovenkarspel P. Stavenuiter Bovenkarspel 1998
Twee stroomstoringen binnen anderhalve week P. Ruitenberg Stede Broec 1999
Grootebroek in de telefoongids van 1915 W. Klaassen Grootebroek 2005
Bovenkarspel in de telefoongids van 1915 W. Klaassen Bovenkarspel 2005
Het duistere Bovenkarspel G. van de Nieuwenhuijzen Bovenkarspel 2008
“Wij sparen kosten noch zorgen, noch moeite” G. Sijm Het Grootslag 2012
Geldlopers G. Sijm Stede Broec 2016
       
Gemeente:      
Opening nieuw gebouw dienst bouw-en woningtoezicht J. Laan Grootebroek 2001
Personeel gemeente Grootebroek, ca. 1958. J. Windt Grootebroek 2007
Wonen in het Raadhuis van Grootebroek J. Baas e.a. Grootebroek 2007
Het wapen van stede Grootebroek in de kerk te Gouda J. Windt Grootebroek 2007
Verslag van de toestand van Bovenk. over het jaar 1908 E. Grooteman Bovenkarspel 2008
Verslag van de toestand van Bovenk. over het jaar 1909 E. Grooteman Bovenkarspel 2009
Erfgoedgommissie van de gemeente Stede Broec J. Windt Stede Broec 2009
Het gemeentebestuur van Grootebroek rond 1924 G. Sijm Grootebroek 2010
Gemeentelijk monument van Stede Broec J. Windt Stede Broec 2010
Gemeenschappelijke Technische Dienst (GTD) W. Postema Stede Broec 2010
Verslag van de toestand van Bovenk. over het jaar 1910 E. Grooteman Bovenkarspel 2010
Verslag van de toestand van Bovenk. over het jaar 1911 E. Grooteman Bovenkarspel 2011
Verslag van de toestand van Bovenk. over het jaar 1912 E. Grooteman Bovenkarspel 2012
Verslag van de toestand van Bovenk. over het jaar 1913 E. Grooteman Bovenkarspel 2013
Verslag van de toestand van Bovenk. over het jaar 1914 E. Grooteman Bovenkarspel 2014
Verslag van de toestand van Bovenk. over het jaar 1915 E. Grooteman Bovenkarspel 2015
Verslag van de toestand van Bovenk. over het jaar 1916 E. Grooteman Bovenkarspel 2016
Verslag van de toestand van Bovenk. over het jaar 1917 E. Grooteman Bovenkarspel 2017
Verslag van de toestand van Bovenk. over het jaar 1918 E. Grooteman Bovenkarspel 2018
Verslag van de toestand van Bovenk. over het jaar 1919 E. Grooteman Bovenkarspel 2019
Verslag van de toestand van Bovenk. over het jaar 1920 E. Grooteman Bovenkarspel 2020
Verslag van de toestand van Bovenk. over het jaar 1921 E. Grooteman Bovenkarspel 2021
       
Gezondheid(szorg):      
EHBO Grootebroek/Lutjebroek 50 jaar dienstbaar S. Laan Grootebroek 1994
Geschiedenis gezondheidszorg in onze regio P. Stavenuiter Westfriesland 1995
Tuberculose trof ook de Streek zwaar W. Klaassen Stede Broec 2002
100 jaar St. Nicolaasgesticht in Lutjebroek R. Windt Lutjebroek 2004
Verhalen van huisartsen en patiënten (1957-1995) P.  Benthem vd Bergh Stede Broec 2010
‘Kuren’ in Sanatorium Caesarea J. Rood Bovenkarspel 2013
Daklozen in 1784 E. Grooteman Bovenkarspel 2013
De Spaanse griep G. van de Nieuwenhuijzen Stede Broec 2020
       
Kerken en Religies:      
Werkgroep historie Ned. Herv. kerk te Grootebroek G. Sijm Grootebroek 1993
Het teken IHS P. Stavenuiter Stede Broec 1994
Restauratie van de hervormde kerk te Grootebroek G. Sijm Grootebroek 1994
Het wijwater P. Stavenuiter Stede Broec 1996
De geest is wel gewillig G. Hoogland Stede Broec 1997
Historisch overzicht omtrent begraafplaatsen J. Bregman Stede Broec 1997
Godsdienstonderwijs P. Stavenuiter Stede Broec 1997
De devotiekapel aan de Raadhuislaan te Grootebroek J. Laan Grootebroek 1998
Levensschets van zuster Flaviana L.Schoenmaker-Groot Bovenkarspel 1999
Eenvoudige registratie in doopboeken P. Ruitenberg Grootebroek 2000
Van kapelaan tot pasto(o)r in de Streek T. Appelman-Groot Bovenkarspel 2001
Historisch overzicht kerkeveiling Bovenkarspel J. Boon Bovenkarspel 2002
Kerkkoor Bovenkarspel W. Klaassen Bovenkarspel 2002
De R.K. St. Nicolaaskerk te Lutjebroek J. Boon Lutjebroek 2002
De Zusters van liefde, een zegen voor Grootebroek T. Broersen Grootebroek 2003
Lutjebroeker kerkje met slopen bedreigd G. Sijm Lutjebroek 2004
Moin herineringe an ‘t Bessie C. Silver Lutjebroek 2004
Pastoor Ligthart uit Lutjebroek, zijn leven en werk L.Schoenmaker-Groot Lutjebroek 2004
H. Johannes de Doperkerk met pastorie te Grootebroek W. Postema Grootebroek 2004
Pastoor Boekel in 1948 vijfentwintig jaar priester W. Klaassen Bovenkarspel 2005
Pater Piet van der Thiel J. Windt Lutjebroek 2006
Het standbeeld van Pieter Janszoon Jong J. Windt Lutjebroek 2007
Het wapen van Stede Grootebroek in de kerk te Gouda J. Windt Grootebroek 2007
Zerkenvloer in de protestantse kerk van Grootebroek G. Sijm Grootebroek 2007
H. Kindsheidoptochten in Bovenkarspel L.Schoenmaker-Groot Bovenkarspel 2007
Cuypersjaar 2007 P. van Leijen Lutjebroek 2008
Een gewichtig Pastoor in Bovenkarspel J. Boon Bovenkarspel 2008
Jan Baars en Catharina Schoenmaker P. Stap Lutjebroek 2008
Mijmeringen over Kerst 1939 A. Laan Grootebroek 2008
‘Bessie’ te Lutjebroek J. Windt Lutjebroek 2009
Lutjebroekers op retraite naar Bergen in 1946 P. Slagter Lutjebroek 2009
Restauratie preekstoel ‘Bessie’ J. Windt Lutjebroek 2009
Bedevaartsgangers te Kevelaer, ca. 1915 J. Windt Grootebroek 2010
De Streek tijdens de reformatie (1550-1610) G. Sijm De Streek 2010
Arbeid in dienstbaarheid (het leven van zuster Adeltrudis) P. Baas Bovenkarspel 2011
De kerk van Lutjebroek in 1730 J. Windt Lutjebroekc 2012
P.C. Bottelier, pastoor te Grootebroek J. Laan Grootebroek 2012
Drie zusters uit één gezin in het klooster L.Schoenmaker-Groot Bovenkarspel 2012
Religieuzen uit Stede Broec J. Windt Stede Broec 2012
Levende kerstgroep te Grootebroek J. Laan Grootebroek 2012
Restauratie (scheve) toren van de Oude Kerk in Grootebroek H. Veenstra Grootebroek 2013
Evangelisatiegebouw aan de Broekerhavenweg S. Duys Bovenkarspel 2013
De Nederlands Hervormde kerk te Bovenkarspel rond 1960 J. Windt Bovenkarspel 2013
Religieuzen uit Stede Broec J. Windt Stede Broec 2013
Religieuzen uit Stede Broec J. Windt Stede Broec 2014
Religieuzen uit Stede Broec J. Windt Stede Broec 2015
De kerken in de gemeente Grootebroek G. Sijm Grootebroek 2015
50 jaar geleden - Intocht neomist P. Groot in Grootebroek J. Laan Grootebroek 2015
De kerk op ‘t hoek van Padje en luidklok J. Windt Bovenkarspel 2016
De dooptuin van de Hervormde Kerk in B’karspel herbestemd M. Blokhuis Bovenkarspel 2017
Inventarisatie tot behoud monumentale grafstenen G. Sijm Stede Broec 2017
De nieuwe pastoor van Bovenkarspel J. Laan Bovenkarspel 2017
Eerste steen uitbreiding R.K. kerk te Bovenkarspel, 1906 J. Windt Bovenkarspel 2017
Religieuzen uit Stede Broec, met namenlijst J. Windt Stede Broec 2017
Grote brand in de toren van de Protestantse kerk in 1884 G. Sijm Grootebroek 2018
Bij het afscheid van de weleerw. Heer kaplaan B.J. Drost J. Laan Bovenkarspel 2018
Religieuzen uit Stede Broec J. Windt Stede Broec 2018
Pater Tiet S.V.D. J. Windt Lutjebroek 2019
Jubileum Kapelaan Kok J. Laan Bovenkarspel 2019
De lezenaar uit de Hervormde kerk te Lutjebroek J. Windt Lutjebroek 2019
Een bezoek aan het voormalige klooster van de Zusters van Liefde L. Schoenmaker- Groot e.a. Grootebroek 2019
Religieuzen uit Stede Broec J. Windt Stede Broec 2019
Een kerkklok uit Lutjebroek van 1958 J. Windt Lutjebroek 2020
De mij zo bekende kerktoren P. Baas Bovenkarspel 2020
Kerstmis 1938-2005 A.J. Laan Grootebroek 2020
Religieuzen uit Stede Broec J. Windt Stede Broec 2020
Mijn vader, Jan ‘de koster’Lakeman P. Lakeman Grootebroek 2021
De reis van broeder Silas naar zijn missiepost in Tangayika, 1921 J. Windt Lutjebroek 2021
Daniel Boer, dominee te Grootebroek van 1911 tot 1921 J. Windt Grootebroek 2021
Neomist Th. De Boer ingehaald te Bovenkarspel J. Laan Bovenkarspel 2021
Religieuzen uit Stede Broec J. Windt Stede Broec 2021
       
Kroniek ‘Dat mag wel in de krant’:      
Kroniek 1892 P. Ruitenberg Stede Broec 1992
Kroniek 1893 P. Ruitenberg Stede Broec 1993
Kroniek 1894 P. Ruitenberg Stede Broec 1994
Kroniek 1895 P. Ruitenberg Stede Broec 1995
Kroniek 1896 P. Ruitenberg Stede Broec 1996
Kroniek 1897 P. Ruitenberg Stede Broec 1997
Kroniek 1898 P. Ruitenberg Stede Broec 1998
Kroniek 1899 P. Ruitenberg Stede Broec 1999
Kroniek 1900 P. Ruitenberg Stede Broec 2000
Kroniek 1908 G. van de Nieuwenhuijzen Stede Broec 2008
Kroniek 1909 G. van de Nieuwenhuijzen Stede Broec 2009
Kroniek 1910 G. van de Nieuwenhuijzen  Stede Broec 2010
Kroniek 1911 G. van de Nieuwenhuijzen Stede Broec 2011
Kroniek 1912 G. van de Nieuwenhuijzen Stede Broec 2012
Kroniek 1913 G. van de Nieuwenhuijzen Stede Broec 2013
Kroniek 1914 G. van de Nieuwenhuijzen Stede Broec 2014
Kroniek 1915 G. van de Nieuwenhuijzen Stede Broec 2015
Kroniek 1916 G. van de Nieuwenhuijzen Stede Broec 2016
Kroniek 1917 G. van de Nieuwenhuijzen Stede Broec 2017
Kroniek 1918 G. van de Nieuwenhuijzen Stede Broec 2018
Kroniek 1919 G. van de Nieuwenhuijzen Stede Broec 2019
Kroniek 1920 G. van de Nieuwenhuijzen Stede Broec 2020
Kroniek 1921 G. van de Nieuwenhuijzen Stede Broec 2021
       
Kroniek Gemeente Bovenkarspel      
Krantensnippers Bovenkarspel 1945 J. Laan Bovenkarspel 2015
Krantensnippers Bovenkarspel 1946 J. Laan Bovenkarspel 2016
Krantensnippers Bovenkarspel 1947 J. Laan Bovenkarspel 2017
Krantensnippers Bovenkarspel 1948 J. Laan Bovenkarspel 2018
Krantensnippers Bovenkarspel 1949 J. Laan Bovenkarspel 2019
Krantensnippers Bovenkarspel 1950 J. Laan Bovenkarspel 2020
Krantensnippers Bovenkarspel 1951 J. Laan Bovenkarspel 2021
       
Kroniek Gemeente Grootebroek:      
De Gemeente Grootebroek in 1945 J. Laan Grootebroek 2005
De Gemeente Grootebroek in 1946 J. Laan Grootebroek 2006
De Gemeente Grootebroek in 1947 J. Laan Grootebroek 2007
De Gemeente Grootebroek in 1948 J. Laan Grootebroek 2008
De Gemeente Grootebroek in 1949 J. Laan Grootebroek 2009
De Gemeente Grootebroek in 1950 J. Laan Grootebroek 2010
De Gemeente Grootebroek in 1951 J. Laan Grootebroek 2011
De Gemeente Grootebroek in 1952 J. Laan Grootebroek 1992
De Gemeente Grootebroek in 1953 J. Laan Grootebroek 1993
De Gemeente Grootebroek in 1954 J. Laan Grootebroek 1994
De Gemeente Grootebroek in 1955 J. Laan Grootebroek 1995
De Gemeente Grootebroek in 1956 J. Laan Grootebroek 1996
De Gemeente Grootebroek in 1957 J. Laan Grootebroek 1997
De Gemeente Grootebroek in 1958 J. Laan Grootebroek 1998
De Gemeente Grootebroek in 1959 J. Laan Grootebroek 1999
De Gemeente Grootebroek in 1960 J. Laan Grootebroek 2000
       
Kroniek Stede Broec:      
Kroniek van Stede Broec 1992 T. Scholten-Keeman Stede Broec 1992
Kroniek van Stede Broec 1993 T. Scholten-Keeman Stede Broec 1993
Kroniek van Stede Broec 1994 T. Scholten-Keeman Stede Broec 1994
Kroniek van Stede Broec 1995 T. Oud Stede Broec 1996
Kroniek van Stede Broec 1997 L.Schoenmaker-Groot Stede Broec 1997
Kroniek van Stede Broec 1998 L.Schoenmaker-Groot Stede Broec 1998
Kroniek van Stede Broec 1999 L.Schoenmaker-Groot Stede Broec 1999
Kroniek van Stede Broec 2000 L.Schoenmaker-Groot Stede Broec 2000
Kroniek van Stede Broec 2001 L.Schoenmaker-Groot Stede Broec 2002
Kroniek van Stede Broec 2003 G. en J. Laan Stede Broec 2003
Kroniek van Stede Broec 2004 G. en J. Laan Stede Broec 2004
Kroniek van Stede Broec 2005 G. en J. Laan Stede Broec 2005
Kroniek van Stede Broec 2006 G. en J. Laan Stede Broec 2006
Kroniek van Stede Broec 2007 G. en J. Laan Stede Broec 2007
Kroniek van Stede Broec 2008 C. Laan-Hofland Stede Broec 2008
Kroniek van Stede Broec 2009 C. Laan-Hofland Stede Broec 2009
Kroniek van Stede Broec 2010 C. Laan-Hofland Stede Broec 2010
Kroniek van Stede Broec 2011 C. Laan-Hofland Stede Broec 2011
Kroniek van Stede Broec 2012 C. Laan-Hofland Stede Broec 2012
Kroniek van Stede Broec 2013 A. Neuvel Stede Broec 2013
Kroniek van Stede Broec 2014 A. Neuvel Stede Broec 2014
Kroniek van Stede Broec 2015 A. Neuvel Stede Broec 2015
Kroniek van Stede Broec 2016 A. Neuvel Stede Broec 2016
Kroniek van Stede Broec 2017 A. Neuvel Stede Broec 2017
Kroniek van Stede Broec 2018 A. Neuvel Stede Broec 2018
Kroniek van Stede Broec 2019 A. Neuvel Stede Broec 2019
Kroniek van Stede Broec 2020 A. Neuvel Stede Broec 2020
Kroniek van Stede Broec 2021 A. Neuvel Stede Broec 2021
       
Land- en tuinbouw (en bloembollen):      
Een kerstdag uit het leven van een bouwersknecht M. Reus Stede Broec 1992
Wat was vroeger een spoorder (markter)? P. Keeman Klz. Stede Broec 1992
Veiling ‘De Tuinbouw’ S. Laan Grootebroek 1992
De laatste bloemkooltjes N. Buijsman Westfriesland 1993
Van vaar- naar rijpolder N. Buijsman Westfriesland 1993
Mee naar de bouw! J. Deen Bovenkarspel 1994
De vrachtvaarder is uit het polderbeeld verdwenen G. Sijm Stede Broec 1995
De controleur N. Ooteman Stede Broec 1996
Herinneringen aan de zaadfirma P. Rood en Zoon R. Bekker-Rood Bovenkarspel 1997
Bouwersknechie P. Ruitenberg Stede Broec 1997
Marktvereniging ‘De Hoop’ te Broekerhaven C. Bakker Broekerhaven 1998
De Communekas (Combinatiekas) G. Koster e.a. Bovenkarspel 2001
Van hooibroei tot moederliefde K. Neuvel Grootebroek 2001
Viering 60 jaar Veilingvereniging De Tuinbouw J. Laan Grootebroek 2002
De rolschoffel, een Lutjebroeker product W. Klaassen Lutjebroek 2002
De Westfriese schuit G. Sijm Stede Broec 2002
De ‘Tinie Keeman’-tulp J. Windt Lutjebroek 2004
Geschiedenis van ‘gebroeders Bot’ J. Windt Grootebroek 2005
R.K. Werkdadige Naastenliefde, afdeling Lutjebroek L.Schoenmaker-Groot Lutjebroek 2006
Vrouwen bloot, bloemkool in de sloot L.Schoenmaker-Groot Grootebroek 2006
Bouwerstaal P. Ruitenberg Westfriesland 2007
De Kuil en de Tongen G. Sijm Bovenkarspel 2008
Een treurig ongeluk te Bovenkarspel B. Tames Bovenkarspel 2008
Tuinder door trein gegrepen P. Ruitenberg Stede Broec 2009
Werken bij veiling ‘De Tuinbouw’ te Grootebroek K. Bakker Grootebroek 2009
De Westfriese Flora te Bovenkarspel D. Ligthart Bovenkarspel 2010
Martelaren van de Streek J. Buysman Stede Broec 2013
De onteigening van perceel ‘De Brouwer’ een bijzonder verhaal  J. Boon Bovenkarspel 2013
De aardappelcampagne J. Laan Grootebroek 2016
De geschiedenis van een wilde koe G. van de Nieuwenhuijzen Stede Broec 2016
Ruilverkaveling Het Grootslag van vaar- naar rijpolder T. James Grootslag 2017
De laatste melkveehouder uit Grootebroek/Lutjebroek G. Sijm Grootebroek 2019
       
Middenstand:      
‘Laantje-Kok’ 46 jaar het warenhuis van Lutjebroek P. Ruitenberg Lutjebroek 1994
Ode aan Gré de kastelein N. Buijsman Grootebroek 1996
Reünie ‘oude’ klanten café ‘De Gekroonde Zwaan’ J. Windt Grootebroek 1996
Weg bij de weg N. Buijsman Grootebroek 1997
80 jaar Spar J. Windt Bovenkarspel 1997
Slagerij Vriend na 35 jaar dicht P. Ruitenberg Bovenkarspel 1997
Zo adverteerde men vroeger P. Ruitenberg Stede Broec 1997
Dirk de Wit, halve eeuw de modezaak van Bovenkarspel J. Windt Bovenkarspel 1998
Een uurtje an het venten C. v.d. Oord Lutjebroek 1998
50 jaar schoenen van P. van den Mosselaar J. Windt Bovenkarspel 1998
Hinke 100 jaar S. Laan Grootebroek 1998
Smederij en winkel van Windt in Grootebroek J. Windt Grootebroek 1999
Bakkers in Bovenkarspel na 1900 B. Hof Bovenkarspel 2000
Ientje van de melkboer L.Schoenmaker-Groot Bovenkarspel 2001
Een eeuw Baars’ schilderwerken A. Baars Grootebroek 2002
Bakkerij ‘De Drie Broden’ J. Windt Grootebroek 2002
Taxi- en garagebedrijf Geerling L.Schoenmaker-Groot Bovenkarspel 2002
Boodschappenmannen van De Streek W. Klaassen Stede Broec 2003
De bierbottelarij en limonadefabriek van Groen J. Windt Bovenkarspel 2003
Dirk Bloemendaal, bierbottelaar in Bovenkarspel J. Windt Bovenkarspel 2005
Slagerij Groot te Lutjebroek 80 jaar L. Schoenmaker Lutjebroek 2005
Winkelweek te Grootebroek 20 - 27 september 1952 J. Laan Grootebroek 2005
Lijst van in 1950 in Grootebroek gevestigde bedrijven J. Laan Grootebroek 2005
Geschiedenis van zuivelhandel/supermarkt Kok L.Schoenmaker-Groot Grootebroek 2005
Bijna 3 eeuwen warme bakker E. Grooteman Bovenkarspel 2006
De geschiedenis van de familie Beekman L.Schoenmaker-Groot Grootebroek 2006
De ‘Flora bar’ te Bov. meer dan honderd jaar café E. Grooteman Bovenkarspel 2007
Cafés in Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek G. Sijm Stede Broec 2007
Geschiedenis van de familie Desaunois te Grootebroek L.Schoenmaker-Groot Grootebroek 2007
Café De Veiling D. Visser Bovenkarspel 2008
De familie Oud 70 jaar in ‘De Halve Maan’ L. Schoenmaker Bovenkarspel 2008
De geschiedenis van Toon Bertrand A. van Vliet Bovenkarspel 2008
Het levensverhaal van Dirk Temme (1905-1994) N. Temme e.a. Grootebroek 2008
Herberg ‘De Vier Heemskinderen’ te Bovenkarspel E. Grooteman Bovenkarspel 2008
Wim Kersten, belastingconsulent en administratiekantoor W. Kersten Grootebroek 2008
Kruidenier Cor Deen P. Ruitenberg Grootebroek 2009
De fam. Bimmerman en Magazijn ‘De Vlijt’ te Gr’broek J. Laan Grootebroek 2010
Van lijnbaan tot timmerbedrijf ‘De Smeth’ E. Grooteman Bovenkarspel 2010
Nic en Alie Groot, kleine ondernemers fam. Groot Bovenkarspel 2011
De groenteboer van Lutjebroek J. Jong Lutjebroek 2011
Ligthart te Lutjebroek L.Schoenmaker-Groot Lutjebroek 2013
De middenstand van Bovenkarspel tussen 1850 en 1950 E. Grooteman Bovenkarspel 2013
Scholieren maken geschiedenis J. Laan Stede Broec 2014
Herberg ‘ de Paus van Romen’ te Lutjebroek E. Grooteman ea. Lutjebroek 2015
De limonadefabriek van Jan Takken A. Smit-takken ea. Bovenkarspel 2015
De Boerenleenbank in Lutjebroek F. Ligthart Lutjebroek 2015
Gerrit Besseling, een man met grote liefde voor het bakkersvak G. Besseling Lutjebroek 2016
De eeerste Groenteboer in Bovenkarspel L.Schoenmaker-Groot Bovenkarspel 2016
Middenstandtentoonstelling Mitobo te Bovenkarspel J. Laan Bovenkarspel 2017
De Middenstand op z’n best, boek Jan Bakker G. van de Nieuwenhuijzen Stede Broec 2017
Een bakkerij in de vijftiger jaren, bakker Wittenberg M. Wittenberg Lutjebroek 2018
Viering gouden jubileum R.K. middenstandsbond J. Laan Bovenkarspel  
       
Nederlands-Indië      
Streker jongens in de Oost J. Laan Stede Broec 2003
Indiëgangers Pé Smit en Piet de Wit L.Schoenmaker-Groot Bovenkarspel 2003
Indiëganger Martien Dudink L.Schoenmaker-Groot Bovenkarspel 2003
Indiëganger Piet Maas L.Schoenmaker-Groot Bovenkarspel 2003
R.K. Thuisfront Bovenkarspel J. Laan Bovenkarspel 2004
R.K. ThuisfrontGrootebroek J. Laan Grootebroek 2004
R.K. Thuisfront Lutjebroek J. Laan Lutjebroek 2004
       
Onderwijs en scholen:      
Herinneringen aan de Mariaschool W. Rood Grootebroek 1994
Klasgenoten, geboren ca. 1932 N. Buijsman Grootebroek 1994
Leesboekje van meester Fransen P. Ruitenberg Bovenkarspel 1998
Herinneringen aan mijn schooltijd G. Hetsen-Fit Bovenkarspel 1999
Opening R.K. Nijverheidsschool St. Wilfried J. Laan Grootebroek 2002
De Margrietschool Th. Broersen Lutjebroek 2002
De oprichting van de voormalige N.H. Bewaarschool J. Windt Grootebroek 2004
De zeventigers van de zevende klas van 1948 W. Klaassen Bovenkarspel 2005
De St. Willibrordusschool te Bovenkarspel in de jaren ‘40 J. Boon Bovenkarspel 2007
De Openbare Lagere School te Grootebroek (1921-1976) J. Laan Grootebroek 2007
De 4e/5e klas van de St. Fransiscus Xav. school te Bov. L.Schoenmaker-Groot Bovenkarspel 2007
De 7e klas van de St. Willibrordusschool te Bovenkarspel J. Windt Bovenkarspel 2008
Het R.K. kleuter- en lager onderw. te Grootebr. in vogelvl. J. Laan Grootebroek 2008
Schoolstrijd in Stede Broec P. Oudeman Stede Broec 2008
Meester Piet Zwaanenburg J. Boon Bovenkarspel 2009
De eerste klas van de R.K. St. Josephschool te Grootebroek L.Schoenmaker-Groot Grootebroek 2010
Vioolklas poseert nabij de Ned. Herv. kerk te B’karspel J. Windt Bovenkarspel 2010
100 jaar Katholiek Onderwijs in Lutjebroek W. Ligthart Lutjebroek 2012
Pieter Fransen en Onderwijs P. Baas Bovenkarspel 2012
Geschriften van Pieter Fransen P. Baas Bovenkarspel 2012
Commissie tot wering schoolverzuim, deel 1 1901-1935 J. Bimmerman Grootebroek 2014
Scholieren maken geschiedenis J. Laan Stede Broec 2014
Leerlingen Willibrordusschool B’karspel duiken in het verleden J. en G. Laan Bovenkarspel 2015
Commissie tot Wering van Schoolverzuim 1948-1957 J. Laan Grootebroek 2016
Mededelingen voor het personeel van de St. Willibrordusschool J. Laan Bovenkarspel 2017
Juffrouw Hart 25 jaar voor de klas J. Laan Bovenkarspel 2018
Het eerste peuterklasje in Grootebroek L.Schoenmaker-Groot Grootebroek 2018
Schoolreisjes J. Laan Bovenkarspel 2019
Foto van de Openbare lagere School in Lutjebroek G. Sijm Lutjebroek 2020
Brief  van onderwijzer Jan van der Spruijt ssn de gem. Grootebroek G. van de Nieuwenhuijzen Lutjebroek 2021
De vijfde klas van meester Verlaan, RK. Willibrordusschool, 1959 L. Schoenmaker-Groot Bovenkarspel  
       
Oorlog en nasleep:      
Oorlogsvliegtuigen boven Lutjebroek D. Dekker Lutjebroek 1995
Aanvulling neergestort vliegtuig P. Ruitenberg Lutjebroek 1995
Bevrijdingsfeesten in Bovenkarspel P. Ruitenberg Bovenkarspel 1995
Crisisjaren en bezettingstijd G. Hoogland Stede Broec 1995
Geen oranjevertoon P. Ruitenberg Stede Broec 1995
Herinneringen 1940-1945 N. Buijsman Stede Broec 1995
Klokkenvordering P. Ruitenberg Stede Broec 1995
Radiotoestellen inleveren P. Ruitenberg Stede Broec 1995
Reünie N. Buijsman Grootebroek 1995
Reünie 1940-1945 M. Reus Grootebroek 1995
Steile onderwal werd Nico Kolenberg noodlottig P. Ruitenberg Lutjebroek 1999
Freek Schokker betuigt dank aan familie Groen W. Klaassen Bovenkarspel 2004
Honger, koude en vindingrijkheid, 1944/1945 W. Klaassen Stede Broec 2004
Wonderkacheltje J. Windt Stede Broec 2005
Oorlogsdagboek van Anneke Mulders J. Windt Grootebroek 2006
Het standbeeld van Pieter Janszoon Jong J. Windt Lutjebroek 2007
Plaquette van de gemeente Soest J. Windt Grootebroek 2007
Bovenkarspelaar in Kamp Amersf. en KZ Neuengamme S. Kuin Bovenkarspel 2009
De jaren 40-45 in Stede Broec M. van Ede Stede Broec 2009
Piet en Simon Broertjes uit Grootebroek J. Windt Grootebroek 2009
Stede Broecers en de ‘Arbeitseinsatz’ tijdens WO II L.Schoenmaker-Groot Stede Broec 2009
De jaren 40-45 in Stede Broec M. van Ede Stede Broec 2010
De jaren 40-45 in Stede Broec J. Windt Stede Broec 2011
De jaren 40-45 in Stede Broec M. van Ede Stede Broec 2012
Het boek over de Tweede Wereldoorlog M. van Ede Stede Broec 2013
Belgische vluchtelingen in Bovenkarspel en Grootebroek, 1914 G. van de Nieuwenhuijzen Stede Broec 2014
Tewerkgesteld in Duitsland L. Schoenmaker-Groot Grootebroek 2015
50 jaar geleden - Viering 20 jaar bevrijding J. Laan Grootebroek 2015
Luchtgevecht boven Stede Broec-22 septemeber 1943 S. Broersen Stede Broec 2016
Onderzoek neergeschoten Duits vliegtuig nabij de Molenstraat F. Pennekamp Grootebroek 2016
Voedseltransport vanuit Broekerhaven M. van Ede Bovenkarspel 2017
Bemanning neergestort vliegtyuig bij het Evendeel J. Windt Lutjebroek 2019
Paul Veld voor Arbeitseinsatz naar Duitsland T. Veld Grootebroek 2019
Boekpresentatie ‘Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek WO2’ M. van Ede en J. Windt Stede Broec 2019
Een lied over het oorlgsboek L. Schoenmaker-Groot Stede Broec 2019
De crisistijd van de dertiger jaren G. Sijm Westfriesland 2020
Herinnering aan de oorlog, 1940-1945 J. Ligthart Grootebroek 2020
75 jaar herdenken van de Tweede Wereldoorlog P. Baas Bovenkarspel 2020
Aanvullende informatie bij boek over de Tweede Weeldoorlog M. van Ede, J. Windt Stede Broec 2020
Vroeger   V. Ligthart Bovenkarspel 2021
Aanvullende informatie bij boek over de Tweede Weeldoorlog M. van Ede, J. Windt Stede Broec 2021
       
Open Monumentendag:      
Eerste open monumentendag 1997 P. Ruitenberg Stede Broec 1997
Open monumentendag 2014 F. Pennekamp Stede Broec 2014
Open monumentendag 2015 F. Pennekamp Stede Broec 2015
Open monumentendag 2016 F. Pennekamp Stede Broec 2017
Open monumentendag 2017 F. Pennekamp Stede Broec 2017
Open monumentendag 2018 F. Pennekamp Stede Broec 2018
Open monumentendag 2019 F. Pennekamp Stede Broec 2019
Open monumentendag 2020 F. Pennekamp Stede Broec 2020
Open monumentendag 2021 F. Pennekamp Stede Broec 2021
       
Oud Stede Broec, Hist. vereniging:      
Terugblik op tentoonstelling ‘Broekerhavenpadje’ P. Ruitenberg Broekerhaven 1993
Bericht van de Monumentencommissie T. Boon Stede Broec 1994
De Pinkstertentoonstelling 1997 S. Laan Stede Broec 1998
Pinkstertentoonstelling 2001 L. Schoenmaker-Groot Stede Broec 2001
Langs de Westfriese Omringdijk L. Schoenmaker-Groot Stede Broec 2002
10-jarig jubileum Hist. Vereniging OSB L.Schoenmaker-Groot Stede Broec 2002
Pinkstertentoonstelling L.Schoenmaker-Groot Stede Broec 2002
Het voormalige postkantoor moet blijven G. Sijm Stede Broec 2002
Strijd voor behoud van het postkantoor F. Schooneman Stede Broec 2003
Boek ‘Polder Het Grootslag op zijn best’ L.Schoenmaker-Groot Stede Broec 2007
Werkgroepen J. Windt Stede Broec 2007
De verbouwing van Zesstedenweg 227, ons huis J. Ettes Stede Broec 2010
De stand van zaken op Zesstedenweg 227, ons onderkomen J. Ettes Stede Broec 2011
Hoe gaat het nu in ons huis aan de Zesstedenweg 227 J. Ettes Stede Broec 2012
Zesstedenweg 227, laatste fase restauratie J. Ettes Grootebroek 2014
Foto van het bestuur van ‘Oud Stede Broec’ W. Kersten Stede Broec 2013
Ton van Gulik neemt afscheid van bestuur ‘Oud Stede Broec’ W. Kersten Stede Broec 2013
Schenkingen in 2011 J. Windt Stede Broec 2011
Schenkingen in 2012 J. Windt Stede Broec 2012
Schenkingen in 2013 J. Windt Stede Broec 2013
Schenkingen in 2014 G. van de Nieuwenhuijzen Stede Broec 2014
Schenkingen in 2015 G. van de Nieuwenhuijzen Stede Broec 2015
Het huis Zesstedenweg 227 J. Ettes Stede Broec 2015
De laatste bouwactiviteiten Zesstedenweg 227 J. Ettes Stede Broec 2016
De feestelijke opening van ons verenigingsgebouw J. Ettes Stede Broec 2016
Schenkingen in 2015 G. van de Nieuwenhuijzen Stede Broec 2016
25 jaar Oud Stede Broec G. poelwijk Stede Broec 2017
Zaterdagopenstelling in het eerste jaar dat ons pand klaar is J. Ettes Stede Broec 2017
Gezelligheid bij open zaterdagen in het verenigingspand J. Ettes Stede Broec 2019
Koude billen op de buiten-wc J. Ettes Grootebroek 2021
       
Panden, tuinen en Monumenten:      
Restauratie van korenmolen Ceres J. Grin Bovenkarspel 1992
Geschiedenis korenmolen Ceres P. Ruitenberg Bovenkarspel 1993
Vrienden Ceres kijken terug op een goed restauratiejaar W. de Meulder Bovenkarspel 1993
Restauratie korenmolen Ceres 1994 J. Grin Bovenkarspel 1994
Restauratiewerkzaamheden Ceres 1995 W. de Meulder e.a. Bovenkarspel 1995
Een boelhuis te Grootebroek in 1875 en de voorgesch. P. Ruitenberg Grootebroek 1995
Restauratiewerkzaamheden Ceres 1996 J. Grin Bovenkarspel 1996
Restauratie ‘Ceres’ na zes jaar voltooid P. Ruitenberg Bovenkarspel 1998
De molen Ceres I. Broekhuizen-Slot Bovenkarspel 1998
Enkele grepen uit de geschiedenis van molen ‘De Ruiter’ P. Ruitenberg/G. Sijm Grootebroek 2000
De poip an de doik J. Laan Broekerhaven 2001
Broekerhavenweg 198, politiek omstreden W. Klaassen Broekerhaven 2001
De torenklok van Lutjebroek,1877-1943 T. Raven Lutjebroek 2001
Verstild Lutjebroek, Horn 75 J. Windt Lutjebroek 2001
Een dokterswoning gesloopt in Bovenkarspel J. Windt Bovenkarspel 2001
Boerderijen in Stede Broec J. Windt Stede Broec 2003
Het v.m. raadhuis van Grootebroek en zijn voorgangers J. Windt Grootebroek 2004
De leeuwenhalm E. Grooteman Bovenkarspel 2004
Niet gesloopt, maar gerenoveerd J. Windt Stede Broec 2004
Opening R.K. Nijverheidsschool St. Wilfried J. Laan Grootebroek 2002
Monumenten in Stede Broec J. Windt Stede Broec 2004
Monumentale bomen in Stede Broec J. Windt Stede Broec 2004
Monumenten in Stede Broec (aanvulling) J. Windt Stede Broec 2005
Het badhuis van Broekerhaven G. Laan-Deen Broekerhaven 2006
Wonen in het raadhuis van Grootebroek J. Baas e.a. Grootebroek 2007
Geschiedenis van het pand Hoofdstraat A41 E. Grooteman Bovenkarspel 2007
Het postkantoor van Bovenkarspel-Grootebroek J. Brink Stede Broec 2007
Ceres is ‘De Oude Haas’ P. Ruitenberg Bovenkarspel 2007
Monumentale en beeldbepalende bomen in Stede Broec E. Visser Stede Broec 2007
‘Bessie’ te Lutjebroek J. Windt Lutjebroek 2009
Opening van het nieuwe politiebureau te Gr’broek, 1952 J. Laan Grootebroek 2009
Boeren en boerderijen in Stede Broec J. Windt Stede Broec 2010
De laatste stolpboerderij van Lutjebroek J. Windt Lutjebroek 2010
Mijn geboortehuis N. Kreuk Lutjebroek 2010
Verkiezing ‘De mooiste molen van Noord-Holland’ P. Ruitenberg Bovenkarspel 2010
Grutterijen in Stede Broec en de eigenaren E. Grooteman Stede Broec 2011
De waag van Grootebroek G. van de Nieuwenhuijzen Grootebroek 2011
Op de sluiswal J. Windt Stede Broec 2012
Herinneringen aan de Pruimentuin G. Hetsen-Fit Bovenkarspel 2014
Vondst waterkelder op Zuiderdijk 3 Bovenkarspel G. en T. Poelwijk Bovenkarspel 2014
Molenresten Nassaupark verkeerd geplaatst J. Windt Bovenkarspel 2014
De ‘Stelle Maris’ 100 jaar J. Windt Broekerhaven 2014
De verbouwing van Zesstedenweg 227, ons huis J. Ettes Stede Broec 2010
De stand van zaken op Zesstedenweg 227, ons onderkomen J. Ettes Stede Broec 2011
Hoe gaat het nu in ons huis aan de Zesstedenweg 227 J. Ettes Stede Broec 2012
Zesstedenweg 227, laatste fase restauratie J. Ettes Grootebroek 2014
Herberg ‘ de Paus van Romen’ te Lutjebroek E. Grooteman Lutjebroek 2015
50 jaar geleden - Opening bijkantoor Raiffeisenbank te G’broek  J.Laan Grootebroek 2015
50 jaar geleden - NS-station Bovenkarspel-Grootebroek J. Laan Stede Broec 2015
50 jaar geleden - Opening Boerenleenbank te Lutjebroek J. Laan Lutjebroek 2015
Vroeger en nu G. van de Nieuwenhuijzen Bovenkarspel 2016
Het Hof van Holland E. Grooteman Bovenkarspel 2017
De mooiste makelaars van Broekerhaven P. Ruitenberg Bovenkarspel 2017
Het laatste houten huis van Lutjebroek J. Ettes, G. Poelwijk Lutjebroek 2017
Verhalen uit Lutjebroek J. Truijens Lutjebroek 2018
Het huis van de familie Neefjes, Zesstedenweg 96 te Grootebroek K. Neefjes Grootebroek 2019
Woningen aan de Zuiderdijk in Broekerhaven E. Grooteman Broekerhaven 2019
Rampzalige oudejaarsavond voor ‘Ceres’ P. Ruitenberg Bovenkarspel 2019
Café ‘Schipeprs Welvaren’en het ‘Galgenlandje’ E. Grooteman Broekerhaven 2020
Een kint uyt de Mosseltuyn P. Kistemaker, J. Windt 't Grootslag 2020
Levensloop van ‘Pieter Jacobsz ouwe olymolen’, later ‘De oude Haas’ P. Ruitenberg Bovenkarspel 2020
De scheepshelling bij de haven van Broec en de eigenaren E. Grooteman Broekerhaven 2021
Ambtswoning van de burgemeester van Grootebroek S. Duys Grootebroek 2021
De mozaiektableaus van de burgemeesterswoning J. Windt Grootebroek 2021
Restauratie van een bijzondere gevelsteen D. Brugman Grootebroek 2021
Overhaal 100 jaar  werkgroep Overhaal Broekerhaven 2021
       
Personen en families:      
Eeuweling Gerrit Buijsman P. Buijsman Grootebroek 1995
Het wereldje van Greetje Keeman G. v.d. Vecht-Keeman Grootebroek 1997
Dorpsomroeper Heertje Peerdeman P. Ruitenberg Bovenkarspel 2000
Dirk Kooiman: van tuinderszoon tot dijkgraaf P. Ruitenberg Bovenkarspel 2000
Jan C. Silver, een markante Lutjebroeker (1903-1967) C. Silver Lutjebroek 2001
Ode aan Nel Duin-Zwier L.Schoenmaker-Groot Grootebroek 2001
Piet Dekker 50 jaar muzikant T. Scholten-Keeman Bovenkarspel 2001
Burgemeester J.A. Schrijnder S. Laan Grootebroek 2002
C. Duijn 90 jaar J. Laan Grootebroek 2002
Gesprek met oud-burgemeester Haanstra van Stede Broec W. Klaassen Stede Broec 2003
De leste boer van Grootebroek T. Scholten-Keeman Grootebroek 2003
Het testament van Geertje Cornelisdr. Rooseboom J. Boon Bovenkarspel 2003
Wout Tiet, de visserman J. Windt Grootebroek 2003
Van veldersboet tot bedrijfskantine W. Klaassen Bovenkarspel 2004
De geschiedenis van een emigratie L.Schoenmaker-Groot Lutjebroek 2004
In memoriam Tini Scholten-Keeman (bijlage) Bestuur O.S.B. Stede Broec 2004
Pieter Noordeloos, ambtenaar en geschiedvorser J. Laan Grootebroek 2005
Lijst met geschriften van P. Noordeloos J. Laan Grootebroek 2005
Herinneringen van Jan Visser aan zijn schooltijd L.Schoenmaker-Groot Grootebroek 2005
Nic. Temme, Koninklijk onderscheiden N. Temme Grootebroek 2005
In memoriam Jo Willebrands J. Windt Bovenkarspel 2006
In memoriam Marth Essen-Nan J. Windt Grootebroek 2006
In memoriam Jan Haanstra L.Schoenmaker-Groot Stede Broec 2006
De geschiedenis van een familie Visser te Bovenkarspel L.Schoenmaker-Groot Bovenkarspel 2006
De buren van Toon Groot E. Grooteman Bovenkarspel 2006
Kwartierstaat van Bertus Onneweer A. van der Vliet Grootebroek 2006
Een ‘Vlammend’ leven (Arie Vlam) L.Schoenmaker-Groot Lutjebroek 2007
Het standbeeld van Pieter Janszoon Jong J. Windt Lutjebroek 2007
De erfgenamen van Geertje Teunisdochter Rooseboom E. Grooteman Bovenkarspel 2007
Ach was ik maar in Lutjebroek bleven C. Hoek Lutjebroek 2008
Cuypersjaar 2007 P. van Leijen Lutjebroek 2008
De geschiedenis van Toon Bertrand A. van Vliet Bovenkarspel 2008
De geschiedenis van J.W. Spruit J. Windt Grootebroek 2008
Het levensverhaal van Dirk Temme (1905-1994) N. Temme e.a. Grootebroek 2008
Herinneringen aan burgemeester Schrijnder B. Desaunois Grootebroek 2008
Jan Baars en Catharina Schoenmaker P. Stap Lutjebroek 2008
Klaas van Baar, politieman in Grootebroek K. van Baar Grootebroek 2008
Wim Kersten, belastingconsulent en administratiekantoor W. Kersten Grootebroek 2008
Dorus Reus, een markant figuur L. Schoenmaker-Groot Grootebroek 2009
Jan Klopper, uitvinder van de veilingklok P. Baas Bovenkarspel 2009
Kruidenier Cor Deen P. Ruitenberg Grootebroek 2009
Meester Piet Zwaanenburg J. Boon Bovenkarspel 2009
Mijn betovergrootmoeder E. Grooteman Westfriesland 2009
Een bijzondere Grootebroeker: Cor Sisterman fam. Sisterman Grootebroek 2011
A.H. Leroi, dertig jaar gemeentesecretaris van Bovenk. H. Leroi Bovenkarspel 2011
F.C. Broekman, politieman tot aan zijn dood L. Schoenmaker-Groot Bovenkarspel 2011
Jan Peerdeman, een bijzondere carrière L. Schoenmaker-Groot Bovenkarspel 2011
100-jarige Klaas Schuurman W. Schuurman Bovenkarspel 2012
Paulus de Wit, ‘wereldberoemd’ J. Boon Bovenkarspel 2012
De gezusters Dudink even terug op het oude nest J. Ettes Grootebroek 2012
Klaas Neuvel, 35 jaar gemeenteraadslid te Grootebroek K. Neuvel Grootebroek 2013
Arie Hofland, naamgever van de Hoflandstraat G. Sijm Grootebroek 2014
Familie Wildoer K. Neuvel Lutjebroek 2014
Het verhaal van een familiefoto, fam. Groot L. Schoenmaker-Groot Bovenkarspel 2014
Jan Sijfertsz. Bleker, een familiegeschiedenis E. Grooteman Bovenkarspel 2014
Taxi Lakenman K. Neuvel Lutjebroek 2015
De handel en wandel van vrachtman Jan Slok P. Ruitenberg Bovenkarspel 2015
Vijf geslachten van een der oudste Westfriese stammen, 1943 J. Windt Westfriesland 2015
Gerrit Reus K. Neuvel Grootebroek 2015
Nic Reus-Reus, bloembollenkweker, bestuurde en familieman N. Reus Grootebroek 2015
Cor Schoutesen (1915-1983), wie kende hem niet? Fam. Schoutsen Bovenkarspel 2016
Truus Menger-Oversteegen (1923-2016) M. Menger Grootebroek 2016
Skor, Hees en Deeg K. Neuvel Lutjebroek 2017
De familie Oudejans K. Neuvel Grootebroek 2017
Een standbeeld voor Pieter Janszoon Jong G. van de Nieuwenhuijzen Lutjebroekc 2017
Kwartierstaat Sijvert Laan E. Grooteman Lutjebroek 2017
Kwartierstaat Tini Keeman E. Grooteman Lutjebroek 2017
Roelof Zwaan, chirurgijn/heelmeester in Bovenkarspel G. van de Nieuwenhuijzen Bovenkarspel 2017
Herdenking 150e sterfdag van Zouaaf Pieter Janszoon Jong P. Ruitenberg Lutjebroek 2017
In dankbare herinnering Sijvert Laan W. kersten Lutjebroek 2017
Spoorwachterswoningen, de familie Hollander K. Neuvel Bovenkarspel 2018
Diefstal, inbraak en geweldpleging in Bovenkarspel in 1845 G. van de Nieuwenhuijzen Bovenkarspel 2018
Sijvert op de foto P. Ruitenberg Lutjebroek 2018
De geschiedenis van de familie Scheer in Lutjebroek K. Neuvel Lutjebroek 2018
In memoriam Sjaak Ruitenberg J. Ettes Grootebroek 2018
Een muzikant aan de grens, Jacob Braakman J. Braakman Bovenkarspel 2018
Het levensverhaal van Nardus Buijsman N. Buijsman Grootebroek 2018
Mijn vader, Toon Groot L. Schoenmaker-Groot Bovenkarspel 2019
Henk Pennenkamp,’de gelukkige vader’. g. Schoutsen Bovenkarspel 2019
In memoriam Ton Boon J. Ettes Bovenkarspel 2019
Disco Paultje K. Neuvel Grootebroek 2020
Het verhaal bij de foto van de familie Rood J. Windt Grootebroek 2020
Herinneringen 1930-1950 (boek Gerard Boon) J. Boon Bovenkarspel 2020
Herinneringen van Rein Deen K. Neuvel Grootebroek 2020
Van lappiespoep tot meubelpaleis L. Schoenmaker- Groot  Bovenkarspel 2020
Piet Beemsterboer (Stokke Piet) J. Windt Grootebroek 2020
De biodynamische tuinder Jan Jonkman uit Bovenkarspel H. Pruntel Bovenkarspel 2020
Dirk Ligthart, een eigenwijs leven in het gemeentebestuur M. Menger Bovenkarspel 2020
Jaap Karel sr. En jr., schippers uit Broekerhaven 1850-1926 G. Raven Broekerhaven 2021
Dekkers bij de Ceresmolen, een bewogen geschiedenis P. Baas Bovenkarspel 2021
       
Sport      
Wie was Jan de Boer A. Klaassen, J. Windt Bovenkarspel 2015
Op de step van Broekerhaven naar Rotterdam J. Botman Bovenkarspel 2018
De Elfstedentocht van Meindert de Boer op 14 februari 1956 M. de Boer Bovenkarspel 2019
West-Friese schaatser Klaas vriend (1952-2019) overleden P. Gutter Grootebroek 2019
Piet Schooneman 12 sept 1933- 30 juni 2020 (BimBam) J. Boon Bovenkarspel 2020
De hel van 1963 T. van Thiel Lutjebroek 2020
De barre tocht van 1963, Arie Kunst K. Neuvel Lutjebroek 2021
Zouaven en K.G.B., 90 jaar Zoaven en KGB Stede Broec 2021
Opening K.G.B.’s eerste eiegen voetbalveld J. Laan Bovenkarspel 2021
       
Straten, haven en buurten:      
Straatnamen van Stede Broec D. Dekker Stede Broec 1992
Akte 1449 toestemming graven van de Broekerhaven P. Ruitenberg Broekerhaven 1993
De kaaisjouwers S. Laan Broekerhaven 1993
Een botenlift is geen personenlift S. Laan Broekerhaven 1993
Een reis door De Streek in 1816 M. Zwaagdijk Stede Broec 1993
‘Schipper naast Herke’, een zeereis met de Stella Maris W. Windt Broekerhaven 1995
Broekerhaven en Zuiderkogge O. Visser Broekerhaven 1998
Twaalf ‘joôs van ‘t Padje’ zeilden met de Stella Maris P. Ruitenberg Broekerhaven 1998
Broekerhaven bestaat 550 jaar P. Ruitenberg Broekerhaven 1999
Vijf eeuwen Broekerhaven S. de Jong Broekerhaven 1999
De Streekweg 330 jaar oud J. Laan Stede Broec 1999
Een oud-Venhuizer over de Streek van vroeger O. Visser Stede Broec 1999
Wat vroeger Venhuizer kinderen in de Streek boeide O. Visser Stede Broec 2000
Vijver en speelheuvel in Nassaupark P. Ruitenberg Bovenkarspel 2000
Esdoornlaan 50 jaar geleden officieel geopend J. Laan Grootebroek 2000
Verstild Lutjebroek P. Ruitenberg Lutjebroek 2000
De Broekerhaven kreeg een nieuwe kademuur P. Ruitenberg Broekerhaven 2000
Grootebroek omstreeks 1850 G. Sijm Grootebroek 2002
Officiele opening Industrieweg te Grootebroek J. Laan Grootebroek 2002
Opening gemeentelijk sportpark aan de Raadhuislaan J. Laan Grootebroek 2003
Zuidervoert tien jaar geleden nog een eilandenrijk W. Klaassen Bovenkarspel 2003
Peperstraat Broekerhaven W. Klaassen Bovenkarspel 2004
Lutjebroek 600 jaar bij Stede Broec J. Windt Lutjebroek 2004
Verklaring verschillen dorpen van Stede Broec G. Sijm Stede Broec 2005
Het Molenland E. Grooteman Bovenkarspel 2005
Aanvulling op ‘Het Molenland’ J. Windt Bovenkarspel 2005
De aanval van de Stede Broecers op de stad Enkhuizen G. Sijm Stede Broec 2005
Rinkelen F. Pennekamp Stede Broec 2006
Brieven wegbrengen in de Horn R. Reus Lutjebroek 2008
De Havenmeester van de ‘Broekerhaven’ E. Grooteman Broekerhaven 2008
De Kuil en de Tongen G. Sijm Bovenkarspel 2008
Broekerhaven rond 1900 J. Windt Broekerhaven 2009
Molenbuurt te Grootebroek rond 1907 J. Windt Grootebroek 2009
Brug naar Molenbuurt J. Windt Grootebroek 2010
Gezicht op Broekerhaven, 1885 G. Poelwijk Broekerhaven 2010
Dorpsweg van Grootebroek rond 1929 J. Windt Grootebroek 2013
Het ontstaan van park De Woid te Lutjebroek J. ootes Lutjebroek 2013
Viering 500 jaar Broekerhaven in 1949 J. Laan Broekerhaven 2013
Welke graaf Willem heeft een straatnaam in Stede Broec? S. van de Swaluw Bovenkarspel 2016
De hoek van de Horn onbekend Lutjebroek 2016
De Schaperstraat, opkomst en ondergang J. Ettes Grootebroek 2018
De Botmanstraat in Bovenkarspel E. Grooteman Bovenkarspel 2018
Ronde van de Bakkerstraat P. Ruitenberg Bovenkarspel 2018
De keitjes van het Broekerhavenpadje J. Ettes Bovenkarspel 2018
Het endje van de Horn V. Ligthart Lutjebroek 2019
Mijn herinneringen aan de sloten van de 1e Rozenstraat te Lutjebr. Jacob Lutjebroek 2019
Veldnamen in de stede Grootebroek P. Brieffies Stede Broec 2021
       
Verenigingen:      
Toneelver. Vondel-Lutjebroek vierde in 1994 gouden jub. S. Laan Lutjebroek 1994
De Katholieke Vrouwengilde Lutjebroek bestaat 75 jaar S. Laan Lutjebroek 1995
Sobriëtas: Kruisverband en Maria-vereeniging S. Laan Lutjebroek 1996
R.K. Leesgezelschap ‘Eedracht maakt macht’ 75 jaar L.Schoenmaker-Groot Grootebroek 1998
Gymnastievereniging ‘Sport Staalt Spieren’ (S.S.S.) S. Laan Lutjebroek 2001
Verslag 100 jaar IJsvermaak T. Groot Bovenkarspel 2001
Het KVG Bovenkarspel bestaat 85 jaar L.Schoenmaker-Groot Bovenkarspel 2004
Prijsvraag van het R.K. Crisiscomité met oplossing L.Schoenmaker-Groot Lutjebroek 2005
Herwonnen Levenskracht, afdeling Bovenkarspel L.Schoenmaker-Groot Bovenkarspel 2006
Herwonnen Levenskracht, afdeling Grootebroek L.Schoenmaker-Groot Grootebroek 2006
Uitvaartvereniging St. Jozef - Bovenkarspel T. van der Jagt Bovenkarspel 2006
De St. Jozefgezellen van Lutjebroek J. Windt Lutjebroek 2007
Viering 40-jarig jubileum muziekver. St. Caecilia Lutjebr. J. Laan Lutjebroek 2007
Bestuur en leden van de R.K. Gymnastiekvereniging SSS J. Windt Lutjebroek 2008
Het bestuur van R.K. Vrouwenbew. ‘Sint Ludwina’ te Bov. E. Grooteman Bovenkarspel 2008
Het bestuur en leden van de toneelver. Justus van Maurik J. Windt Grootebroek 2008
Jeugdleden ‘Willen is Kunnen’, 1956 J. Windt Grootebroek 2009
Geschiedenis van De Graal L.Schoenmaker-Groot Stede Broec 2009
Leden en leidsters van De Graal van Grootebroek, 1932 L.Schoenmaker-Groot Grootebroek 2009
Leden en leidsters van De Graal van Lutjebroek, 1933 L.Schoenmaker-Groot Lutjebroek 2009
Leden en leidsters van De Graal van Bovenkarspel, 1942 L.Schoenmaker-Groot Bovenkarspel 2009
Geschiedenis van de mandolineclub van Mary Deen M. Dekker-Deen Bovenkarspel 2010
Gymvereniging ‘Progym’ bestaat 40 jaar L. Schoenmaker Grootebroek 2010
Het dragersgilde v.d. R.K. Begrafenisver. Lutjebroek, 1973 J. Laan Lutjebroek 2010
KVG Lutjebroek 90 jaar R. Kok-Baas Lutjebroek 2010
Leden van de Ned. Herv. Gymnastiekver. ODIS, ca. 1932 J. Windt Bovenkarspel 2010
Cor Sijm en zijn Accordeonorkest ‘Con Brio’ J. Laan Lutjebroek 2011
Vereniging ‘de Christelijke Naastenliefde’ te Bovenkarspel J. Rood Bovenkarspel 2012
Landarbeidersbond St. Deusdedit, afd. Grootebroek, 1945-1955 L.Schoenmaker-Groot Grootebroek 2013
Mijn shirt van Union H. van Wolferen Grootebroek 2013
De geschiedenis van het volleybal in Stede Broec A. Klaassen Stede Broec 2013
Tafeltennisvereniging DITO deel 1 1948-1954 J. Laan Grootebroek 2014
Tafeltennisvereniging DITO deel 2 1955-1965 J. Laan Grootebroek 2015
Zonder vrouwen geen overwinning, RK Kiesvereniging J. Braakman Bovenkarspel 2014
Geschiedenis Trefsentrum S P. Boon Stede Broec 2015
Tafeltennisvereniging DITO deel 3 1966-2008 J. Laan Grootebroek 2016
De vrolijke Stoters K. Neuvel Grootebroek 2018
De kabouters van Grootebroek in de jaren ‘60 en ‘70 E. Bakker Grootebroek 2019
       
Verkeer en transport:      
Spoorwegongeluk te Bovenkarspel P. Ruitenberg Bovenkarspel 1997
De schuit van mijn vader (Cees Schouten) W. Schouten Lutjebroek 2011
Trammelant in de peerdetram J. Pannekeet Bovenkarspel 2011
De Tjalk St. Antonius uit Broekerhaven J. Windt Broekerhaven 2012
De Stella Maris 100 jaar J. Windt Broekerhaven 2014
Taxi Lakenman K. Neuvel Lutjebroek 2015
De handel en wandel van vrachtman Jan Slok P. Ruitenberg Bovenkarspel 2015
Dekker’s Vervoersbedrijf uit Bovenkarspel J. Boon Bovenkarspel 2019
       
West Friese taal en verhalen:      
Met Paas je zeumergoed an P. Ruitenberg Stede Broec 1992
Moin Dorp F. Kreuk Lutjebroek 1996
Oude tongbrekers P. Ruitenberg Stede broec 1997
Bouwersknechie P. Ruitenberg Stede Broec 1997
De Lutjebroeker Ooijevaar S. de Jong Lutjebroek 1997
Gastdaggie P. Ruitenberg Stede Broec 1997
Peter Ruitenberg 25 jaar Westfries schrijver J. Windt Stede Broec 1997
De zwumbroek K. Ruiter Bovenkarspel 1998
Sterke ladder P. Ruitenberg Bovenkarspel 1999
De Oude polder G. Hoogland Westfriesland 1999
Westfriese varia P. Ruitenberg Westfriesland 1999
’n Dag voor de naastenliefde G. Hoogland Westfriesland 2000
Om nooit te vergeten K. Neuvel Grootebroek 2000
Lutjebroeker Volkslied D. Ligthart Lutjebroek 2001
De Suikerperenboom J. Deen Broekerhaven 2001
Ode an de woik N. Ligthart Lutjebroek 2011
Trammelant in de peerdetram J. Pannekeet Bovenkarspel 2011
Het land van mijn vader J. Boon Bovenkarspel 2011
Hofleverancier Sneeboer P. Ruitenberg Bovenkarspel 2012
Was jij maar in Lutjebroek gebleven P. Ruitenberg Lutjebroek 2013
Opa’s uitsprake P. Ruitenberg Westfriesland 2013
Wie zoit ‘r nag P. Ruitenberg Westfriesland 2013
Mooie Westfriese werkwoorden die beginnnen met’ver’ P. Ruitenberg Westfriesland 2013
Westfriese werkwoorden die beginnen met ‘deur’ P. Ruitenberg Westfriesland 2014
Belouve P. Ruitenberg Westfriesland 2014
Beter P. Ruitenberg Westfriesland 2015
Bullebak P. Ruitenberg Westfriesland 2016
Wiele P. Ruitenberg Westfriesland 2016
Brand P. Ruitenberg Westfriesland 2016
Sneeuw P. Ruitenberg Westfriesland 2017
Huize en huisies P. Ruitenberg Westfriesland 2017
Gezegdes met lichaamsdele P. Ruitenberg Westfriesland 2018
Vare met de skuit, vroeger en nou P. Ruitenberg Westfriesland 2018
Bovenkarspel op rijm S. Botman, J. Laan Bovenkarspel 2020
Een Westfriese schibboleth M. Zwaagdijk Stede Broec 2020
Uitdrukkingen met hooi P. Ruitenberg Westfriesland 2021
Pampus D. Kreuk-Breed Broekerhaven 2021