Skip to main content

Bijzondere vondsten uit de gouden eeuw in Bovenkarspel

vondst gouden eeuw

In de Westerheem, het clubblad van de landelijke amateurarcheoloog vereniging AWN, staat een artikel over enkele vondsten die zijn gedaan tijdens een archeologische opgraving bij het oude postkantoor van Bovenkarspel.

Het artikel is bijzonder informatief over de activiteiten in en rond Stedebroec tijdens de gouden eeuw.
Deze prachtige vondsten en informatie wilde wij u niet onthouden.

Frank Pennekamp Oud Stedebroec Afd. archeologie