Skip to main content

Erfgoednota Stede Broec vastgesteld

Tijdens de raadsvergadering van Stede Broec op donderdag 6 juli 2023 is de Erfgoednota “Behoud, ontwikkeling en beleving van land en dorpen” unaniem aangenomen. In de Erfgoednota staat alles over het erfgoed van Stede Broec, van monumenten tot cultuurhistorie en archeologie. Aan het het schrijven is geruime tijd gewerkt, waarbij Oud Stede Broec een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Het feit dat dit belangrijke beleidsstuk is aangenomen, wil zeggen dat we de komende jaren samen met de gemeente en andere instanties kunnen gaan werken aan het inbedden van erfgoed in beleid en uitvoering. Ook kunnen we erfgoed beleefbaar maken door projecten op gebied van erfgoededucatie te faciliteren en door een uitbreiding van de subsidieregeling. De erfgoednota kunt u hier downloaden.