Skip to main content

Gemeentelijke monumenten

Voormalige Openbare Lagere School

Zesstedenweg 257, Grootebroek

Deze voormalige openbare lagere school is gebouwd in 1921. De bouwtrant is Amsterdamse School en het gebouw is ontworpen door architect S.B. van Sante. In 1964 heeft er een verbouwing plaatsgevonden.

G30-vm ols grootebroekWaardering:
Het schoolgebouw is van algemeen belang wegens cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden als een in hoofdvorm gaaf gebleven voorbeeld van een openbare basisschool gebouwd in een eenvoudige Amsterdamse Schooltrant. Aamen met de aan de Zesstedenweg staande voormalige onderwijzerswoning (Zesstedenweg 261) vormt het schoolgebouw een lokaalhistorisch waardevol ensemble en belangrijk element in de dorpsgeschiedenis van Grootebroek als goed voorbeeld van een basisschool met onderwijzerswoning uit de jaren twintig van de vorige eeuw.

Voormalig Evangelisatiehuis

G29-vm evangelisatiehuisBroekerhavenweg achter 201, Bovenkarspel

Dit gebouw deed ooit dienst als Evangelisatiehuis. Tegenwoordig is het een woonhuis. De bouwstijl is neogotisch. Het is ontworpen door de architecten J.B. en A. Zwaan en gerealiseerd in 1914, verbouwing in 1958.

Waardering:
Het voormalige evangelisatiegebouw achter het woonhuis aan de Broekerhavenweg 201 is van algemeen belang als, lokaal gezien, zeldzaam voorbeeld van een gereformeerd kerkgebouw in een aan de neogotiek verwante bouwstijl uit 1914. Het object vertegenwoordigt een aspect van de religieuze geschiedenis van Bovenkarspel en is van belang vanwege zijn verschijningsvorm die verbonden is met een religieuze ontwikkeling.

Voormalige Machinistenwoning

Zuiderdijk 11, Bovenkarspel

Deze vroegere machinistenwoning behoort bij het naastgelegen stoomgemaal. Tegenwoordig is het een woonhuis. G28-vm machinistenwoningHet is gebouwd in 1908 de Chaletstijl en de architect is onbekend. In de loop der tijd hebben er diverse verbouwingen plaatsgevonden: in 1931 en 1962.

Waardering:
Zuiderdijk 11 is van algemeen belang als voorbeeld van een voormalige machinistenwoning en maakt tevens onderdeel uit van de waterstaatkundige geschiedenis. Het pand heeft, als onderdeel van het ensemble, stedenbouwkundige waarde vanwege de bouwmassa's en de beeldbepalende positie gezien vanaf de dijk en vanaf de achtergelegen Kolk. De woning heeft architectuurhistorische waarde vanwege de aan de Chaletstijl gerelateerde architectuur. Er is sprake van zeldzaamheidswaarde als onderdeel van het gemaalcomplex.

Voormalige Schoolmeesterswoning

G27-vm schoolmeesterswoning grootebroekZesstedenweg 261, Grootebroek

Oorspronkelijk deed dit gebouw dienst als onderwijzerswoning. De bouwtrant is Amsterdamse School. Het is ontworpen door architect S.B. van Sante en gerealiseerd in 1920.

Waardering:
Het woonhuis is van algemeen belang als overwegend gaaf gebleven voorbeeld van een onderwijzerswoning gebouwd in de Amsterdamse Schooltrant. Tezamen met de op het achtererf staande voormalige Openbare Lagere School (Zesstedenweg 257) vormt de woning een lokaalhistorisch waardevol ensemble en belangrijk element in de dorpsgeschiedenis van Grootebroek. Tevens heeft het pand zeldzaamheidswaarde vanwege het nagenoeg oorspronkelijke interieur.

Woonhuis met Bollenschuur

Hoofdstraat 234, Bovenkarspel

Dit gebouw is altijd een woonhuis met schuur geweest. De bouwstijl is traditioneel met enige invloed van de G26-woonhuis met bollenschuur bovenkarspelChaletstijl en de architect is niet bekend. Het is gebouwd in ca. 1910 (woonhuis) en 1937 (schuur). Er heeft één verbouwing plaatsgevonden in 1969.

Waardering:
Het woonhuis met schuur  is van algemeen belang als overwegend gaaf gebleven voorbeeld van een woonhuis uit circa 1910 met een voormalige bollenschuur uit 1937. Het complex heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de ligging op de kruising met de Veilingweg. Het woonhuis heeft enige architectuurhistorische waarde vanwege de verwijzing naar de Chaletstijl. Er is sprake van een zekere zeldzaamheidswaarde vanwege de combinatie woonhuis, bollenschuur met overkapping en vaart.

Woonhuis

G25-woonhuis grootebroek Zesstedenweg 225, Grootebroek

De bouwtrant van dit woonhuis is expressionistisch met enige kenmerken van de Amsterdamse School. Het is ontworpen door de architect C.P. Weel en het is gerealiseerd in 1925. In de loop der tijd hebben er diverse verbouwingen plaatsgevonden: in ca. 1950, 1972 en 1984.

Waardering:
Het pand heeft architectuur- en cultuurhistorische waarde als deels bewaard gebleven middenstandswoning uit het eerste kwart van de twintigste eeuw. Tevens heeft het pand beeldbepalende waarde in de lintbebouwing van Grootebroek.
De na 1972 deels herbouwde en deels gewijzigde keukenaanbouw valt buiten de bescherming.
Het gehele interieur van het pand valt buiten de bescherming. De erfafscheiding met hekjes en poort en het terrazzopad maken deel uit van de bescherming

Voormalige Dokterspraktijk

Hoofdstraat 146, Bovenkarspel

Deze voormalige dokterspraktijk is gebouw volgens de bouwstijl van deG23-vm dokterspraktijk bovenkarspel Interbellumarchitectuur. Het is ontworpen door architect J.J. van der Leek en gerealiseerd in 1931. In de loop der tijd hebben er diverse verbouwingen plaatsgevonden: in ca. 1948 en 2003/2004.

Waardering:
Het pand met bijbehorende erfscheiding, bordes en terras is van algemeen belang als deels gaaf bewaard gebleven dokterspraktijk met apotheek uit de jaren dertig van de twintigste eeuw, uitgevoerd in een sobere baksteenbouwtrant die zich kenmerkt door markante kapvormen en grote raampartijen met stalen onderverdeling. Tevens heeft het pand beeldbepalende waarde in de lintbebouwing van Bovenkarspel.

Lees meer …Voormalige Dokterspraktijk

Voormalige Meisjesschool

G22-vm meisjesschool grootebroekZesstedenweg 209, Grootebroek

Oorspronkelijk gebouwd als Rooms Katholieke Meisjesschool, tegenwoordig herbergt het wooneenheden. De bouwtrant is expressionistisch. Het is ontworpen door de architect S.B. van Sante en gerealiseerd in 1916/1917 met een uitbreiding in 1931. In de loop der tijd hebben er diverse verbouwingen plaatsgevonden: ca. 1946, 1967, 1989 en 1991.

Waardering:
De voormalige meisjesschool is van algemeen belang als deels bewaard gebleven schoolgebouw uit het eerste kwart van de twintigste eeuw opgetrokken in expressionistische bouwtrant. Het markante gebouw heeft tevens waarde als karakteristiek onderdeel van het oeuvre van de Zaandamse architect J.B. van Sante. Het pand heeft enige ensemblewaarde vanwege de functionele relatie met het belendende voormalige klooster.

Pastorie

Zesstedenweg 158, Grootebroek

Deze voormalige pastorie herbergt tegenwoordig een parochiecentrum. De G21-pastorie grootebroekbouwtrant is expressionistisch. Het is ontworpen door de architect S.B. van Sante en gerealiseerd in 1923/1924. In de loop der tijd hebben er diverse verbouwingen plaatsgevonden: in ca. 1958, 1983 en 1988.

Waardering:
De voormalige pastorie is van algemeen belang als deels gaaf bewaard gebleven pastorie uit het eerste kwart van de twintigste eeuw, opgetrokken in de expressionistische bouwtrant met kenmerken van de Amsterdamse school. Het gebouw heeft tevens waarde als karakteristiek onderdeel van het oeuvre van de Zaandamse architect S.B. vanSante. Het pand heeft ensemblewaarde vanwege de functionele relatie met de belendende rooms-katholieke kerk.

De aan de achterzijde van het pand geplaatste aanbouw met toiletruimten valt buiten de bescherming.
Het interieur van het pand maakt geen deel uit van de bescherming met uitzondering van de entree, het zijportaal met trappenhuis en de zolderverdieping met dienstbodekamertjes, die wel deel uitmaken van de bescherming.

Dubbel Woonhuis

G20-dubbel woonhuis grootebroekZesstedenweg 75-77, Grootebroek

Voormalige tuinderswoning, tegenwoordig is gebruik als een dubbel woonhuis. De bouwstijl is traditioneel en de architect is onbekend. Het is gebouwd in 1910. In de loop der tijd hebben diverse verbouwingen plaatsgevonden: in ca. 1949, 1955, 1957 en 1969.

Waardering:
Het dubbele woonhuis heeft cultuurhistorische waarde als een deels in de oorspronkelijke staat verkerend voorbeeld van een voormalige, eenvoudige, dubbele tuinderswoning. Het vrijstaande pand heeft situationele waarde vanwege de situering op een iets naar voren springende rooilijn, de ligging pal aan de straat en het vrije zicht op de aan tuin en vaart georiënteerde voorgevel.

Boerderij (inmiddels gesloopt)

P.J. Jongstraat 120, Lutjebroek

Oorspronkelijk deed dit gebouw dienst als boerderij, later was het een winkel annex bakkerij. De G19-boerderij lutjebroekbouwstijl is traditioneel (stolp) en de architect is onbekend. Het is gebouwd in 1868. In de loop der tijden hebben diverse verbouwingen plaatsgevonden: in ca. 1961 en 1967.

Waardering:
P.J. Jongstraat 120 is van algemeen belang als een in hoofdvorm goed bewaard voorbeeld van een stolpboerderij met een eenvoudige hoofdvorm. De typologie van de stolp is kenmerkend voor de historische plattelandsbebouwing van Lutjebroek. Intern is het dubbel vierkant van de voormalige hooiberging met imposante eikenhouten sporenkap met stijlen, korbelen en schoren van monumentaal belang. De stolpboerderij heeft situationele waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende ligging binnen de lintbebouwing.

Voormalig Klooster/Ziekenhuis

G18-vm kloosterziekenhuis lutjebroekP.J. Jongstraat 53, Lutjebroek

Oorspronkelijk deed dit gebouw dienst als Rooms Katholiek Ziekenhuis en Tehuis voor "Ouden van Dagen". Tegenwoordig herbergt het een verpleeghuis. De bouwstijl is traditioneel en de architect is onbekend. Het is gebouwd in 1931. In de loop der tijd hebben diverse verbouwingen plaatsgevonden o.a. in 1953.

Waardering:
Het voormalige Sint Nicolaashuis is van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde als belangrijk element uit de dorpsgeschiedenis van Lutjebroek en in het bijzonder als belangrijk onderdeel van het katholieke leven en de katholieke ziekenzorg. Er is sprake van stedenbouwkundige waarde vanwege de forse bouwmassa en de beeldbepalende situering op de terugspringende rooilijn. Het pand heeft ensemblewaarde in combinatie met het naastgelegen kerkcomplex. Het interieur valt buiten de bescherming met uitzondering van het interieur van het monumentale trappenhuis en de kapel, die wel deel uit maken van de bescherming.

Boerderij

Hoofdstraat 261-263, Bovenkarspel

Deze voormalige boerderij herbergt nu een kantoor en een woning. G17-boerderij bovenkarspelDe bouwstijl is traditioneel (stolp). Het is gebouwd in ca. 1910, de voorgevel is met oorspronkelijke materialen herbouwd in 1988. De architect is onbekend. In de loop der tijden hebben er verbouwingen plaatsgevonden: in 1943, 1950, 1958, 1976 en 1988.

Waardering:
De voormalige boerderij  is van algemeen belang wegens cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een vroeg 20ste-eeuwse stolpboerderij waarvan de typologie karakteristiek is voor deze streek. Bovendien is er sprake van cultuurhistorische waarde door de verwijzing naar de historisch-ruimtelijke ontwikkelingen in Bovenkarspel. Tezamen met de nabij gelegen stolpboerderijen Hoofdstraat 257/259 en 286/288 vormt het een karakteristiek ensemble. Het gebouw heeft situationele waarde vanwege de vrijstaande en beeldbepalende situering binnen de lintbebouwing van Bovenkarspel en vanwege de markante zichtlijn vanuit de Bloementuin.

 

Hotel-restaurant Het Roode Hert

G16-restaurant bovenkarspelHoofdstraat 235, Bovenkarspel

In de tweede helft van de 16e eeuw gebouwd als herberg en nog altijd in gebruik als hotel-restaurant. De bouwstijl is traditioneel, architect is niet bekend. In de loop der tijd hebben diverse verbouwingen plaatsgevonden: in 1937, 1961, en 1965.

Waardering:
Hotel-restaurant Herberg Het Roode Hert is van algemeen belang als karakteristiek voorbeeld van een herberg (later hotel-restaurant) die in oorsprong teruggaat tot de tweede helft van de 16de eeuw. Het breed opgezette voorhuis met de karakteristieke Vlaamse gevel herinnert aan de vroegere herberg en vormt een markante zichtlijn vanuit de Broekerhavenweg. De bouwhistorische ontwikkeling is inwendig nog afleesbaar. Zeldzaamheidswaarde heeft de (niet zichtbare) aanwezigheid van een voormalige kolfbaan onder de lounge van het hotel-restaurant.

De bescherming beperkt zich tot het voorhuis. Daartoe behoren de kelder, de gang achter de hoofdentree, de opkamer, de voormalige woonkamer, de gelagzaal en de kapverdieping. Ook het interieur van het voorhuis en de restanten van de voormalige 18de-eeuwse kolfbaan maken deel uit van de bescherming.

G15 - Woonhuis, Broekerhavenweg 138, Bovenkarspel

Dit gebouw is altijd een woonhuis geweest. De bouwstijl is traditioneel. Het is gebouwd in ca. 1920 en G15-woonhuis bovenkarspelde architec t is niet bekend.
Waardering.
Het woonhuis Broekerhavenweg 138 is van algemeen belang wegens de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een vrijwel geheel in oorspronkelijke staat verkerend eenvoudig woonhuis uit circa 1910.
De twee in het achterdakvlak aangebrachte dakkapellen vallen buiten de bescherming.
Het interieur van het pand valt buiten de bescherming met uitzondering van de voormalige bedsteden, die wel deel uit maken van de bescherming.
De uit 1948 daterende schuur op het achtererf valt buiten de bescherming.

G14 - Voormalige Remise, Zesstedenweg 335-341, Grootebroek

G14-woningen, vm remise grootebroekOorspronkelijk deed dit gebouw dienst als remise. Tegenwoordig herbergt het een aantal woningen. De bouwtrant is expressionistisch. Het is ontworpen door architect C.P Weel en gerealiseerd in 1925/1926. In de loop der tijd hebben er verschillende verbouwingen plaatsgevonden: in ca. 1965 en 2000.
Waardering.
Het woningbouwcomplex Zesstedenweg 335, 337, 339, 341 is van algemeen belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als karakteristiek en deels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een klein woningbouwcomplex uit de eerste helft van de twintigste eeuw, uitgevoerd in expressionistische bouwtrant. Tevens heeft het complex waarde als karakteristiek onderdeel van het oeuvre van

Lees meer …G14 - Voormalige Remise, Zesstedenweg 335-341, Grootebroek

G13 - Voormalige Meisjesschool, Hoofdstraat 201, Bovenkarspel

Oorspronkelijk deed het gebouw dienst als R.K. Meisjesschool. Tegenwoordig wordt het gebruikt alsG13-vm meisjesschool bovenkarspel woon- en atelierruimte. De bouwtrant is expressionistisch. Het werd ontworpen door architect S.B. van Sante en gerealiseerd in 1913 met een uitbreiding in 1922.
Waardering.
De voormalige meisjesschool Hoofdstraat 201 is van algemeen belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven schoolgebouw uit het eerste kwart van de twintigste eeuw opgetrokken in expressionistische bouwtrant. Het markante gebouw heeft tevens waarde als karakteristiek onderdeel van het oeuvre van de Zaandamse architect S.B. van Sante. Het pand heeft ensemblewaarde vanwege de functionele relatie met het belendende zusterhuis en de achter het pand gelegen

Lees meer …G13 - Voormalige Meisjesschool, Hoofdstraat 201, Bovenkarspel

G12 - Voormalig Zusterhuis, Hoofdstraat 199, Bovenkarspel

G12-vm zusterhuis bovenkarspelOorspronkelijk deed het gebouw dienst als Zusterhuis. Tegenwoordig bergt het een winkel met woning. De bouwtrant is expressionistich. Het werd ontworpen door S.B. van Sante en gerealiseerd in 1922. In de loop der tijd hebben er verschillende verbouwingen plaatsgevonden: in 1959, 1965, 1995 en 2003.
Waardering.
Het voormalige zustershuis Hoofdstraat 199 is van algemeen belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als deels gaaf bewaard gebleven zustershuis uit het eerste kwart van de twintigste eeuw opgetrokken in expressionistische bouwtrant met kenmerken van de Amsterdamse school. Het gebouw heeft tevens waarde als karakteristiek onderdeel van het oeuvre van de Zaandamse architect S.B. van Sante. Het pand heeft ensemblewaarde vanwege de functionele relatie met de belendende meisjesschool en de erachter gelegen voormalige Sint Willibrordus kleuterschool en de rooms-katholieke kerk, als onderdeel van een katholiek gerichte groep gebouwen alhier.

Lees meer …G12 - Voormalig Zusterhuis, Hoofdstraat 199, Bovenkarspel

G10 - Boerderij, P.J. Jongstraat 27-29, Lutjebroek

Oorspronkelijk deed het gebouw dienst als boerderij, tegenwoordig herbergt het woningen. De bouwstijl isG10-boerderij lutjebroek neorenaissancistisch waar het de voorgevel betreft). Het is gebouwd in ca. 1900 en de architect is onbekend. In de loop der tijd hebben verbouwingen plaatsgevonden: ca. 1900 (herbouw), 1977 en 1983.
Waardering.
De halve stolpboerderij P.J. Jongstraat 27-29 is van algemeen belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als karakteristiek en deels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van de agrarische bouwkunst uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Tevens heeft de in neorenaissance stijl uitgevoerde

Lees meer …G10 - Boerderij, P.J. Jongstraat 27-29, Lutjebroek

G09 - Voormalige N.H. Pastorie, P.J. Jongstraat 83, Lutjebroek

G09-vm kosterswoning lutjebroekOorspronkelijk deed dit gebouw dienst als Pastorie van de Nederlands Hervormde Kerk in Lutjebroek. Tegenwoordig wordt het gebruikt als woonhuis. De bouwtrant is eclectisch. Het gebouw werd ontworpen door K. Swagerman Pz. en gerealiseerd in vermoedelijk 1860 met een uitbreiding in 1893. In de loop der tijd hebben er verbouwingen plaatsgevonden: in 1964 en 1989.
Waardering.
De voormalige Nederlands Hervormde pastorie aan de P.J. Jongstraat 83a is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven pastorie uit de tweede helft van de negentiende eeuw, opgetrokken in een eclectische bouwtrant met kenmerken van het neoclassicisme en de neorenaissance. Tevens heeft de pastorie ensemblewaarde door de functionele relatie met de voormalige Nederlands Hervormde kerk, P.J. Jongstraat 85, en de voormalige kosterswoning, P.J. Jongstraat 87. Daarnaast

Lees meer …G09 - Voormalige N.H. Pastorie, P.J. Jongstraat 83, Lutjebroek

G08 - Onderkomen Oud Stede Broec, Zesstedenweg 227, Grootebroek

Dit gebouw is altijd een woonhuis geweest. De bouwtrant is neorenaissancistisch met Jugendstil kenmerken.G08-onderkomen obs Het is vermoedelijk gebouwd in 1903 of 1907 en de architect is onbekend.
Waardering.
Het pand Zesstedenweg 227 is van algemeen belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven middenstandswoning van het type rentenierswoning uit het begin van de twintigste eeuw, uitgevoerd in een bouwtrant die kenmerken heeft van zowel de neorenaissance als van de Jugendstil. Tevens heeft het pand beeldbepalende waarde in de lintbebouwing van Grootebroek.
Onder de monumentale status valt het gehele in- en exterieur van het pand/object, dat wil zeggen ook onderdelen die niet expliciet in de redengevende omschrijving worden benoemd, tenzij in deze redengevende omschrijving is aangegeven dat een onderdeel van het pand/object buiten de bescherming valt.

G07 - Voormalig Raadhuis Grootebroek, Zesstedenweg 205, Grootebroek

G07-vm raadhuis grootebroekOorspronkelijk deed het gebouw dienst als Raadhuis in Grootebroek. Tegenwoordigd herbergt het een kantoor met appartementen. De bouwstijl is traditionalistich. Het gebouw werd ontworpen door J.A. Schrijnder en gerealiseerd in 1930. In 2007 heeft een verbouwing plaatsgevonden.
Waardering.
Het voormalige raadhuis Zesstedenweg 205 is van algemeen belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als deels gaaf bewaard gebleven raadhuis uit het tweede kwart van de twintigste eeuw opgetrokken in traditionalistische bouwstijl. Het markante gebouw heeft tevens stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende situering op de hoek Zesstedenweg/Raadhuislaan. Daarnaast is de plek van grote historische betekenis als plaats waar sinds de veertiende eeuw een raadhuis heeft gestaan. De door J.A. Schrijnder ontworpen glas-in-loodramen zijn kunsthistorisch van belang.

Lees meer …G07 - Voormalig Raadhuis Grootebroek, Zesstedenweg 205, Grootebroek

G06 - Woonhuis, Hoofdstraat 128, Bovenkarspel

Dit gebouw was oorspronkelijk een woonhuis en is dat nog altijd. De bouwtrant is eclectisch met invloeden vanG06-woonhuis bovenkarspel Jugendstil en Chaletstijl. Het is vermoedelijk in 1904 gebouwd en de architect is onbekend. In 1997 is het verbouwd.
Waardering.
Het pand Hoofdstraat 128 is van algemeen belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als deels gaaf bewaard gebleven middenstandswoning van het type rentenierswoning uit het begin van de twintigste eeuw, uitgevoerd in een eclectische bouwtrant met invloeden van Jugendstil en chaletstijl. Tevens heeft het pand beeldbepalende waarde in de lintbebouwing van Bovenkarspel.
Onder de monumentale status valt het gehele exterieur van het pand/object, met uitzondering van de keukenaanbouw aan de achterzijde welke buiten de bescherming valt

G05 - Voormalig Postkantoor, Hoofdstraat 17-19, Bovenkarspel

G05-vm postkantoorw

Oorspronkelijk deed het gebouw dienst als Postkantoor in Bovenkarspel. Tegenwoordig herbergt het een multifunctioneel centrum. De bouwstijl is expressionistisch met kenmerken van de Amsterdamse school. Het is ontworpen door J. Crouwel en gerealiseerd in 1921. In de loop der tijd hebben verbouwingen plaatsgevonden: in 1970, 1983 en 2012.
Waardering:
Het voormalige postkantoor aan de Hoofdstraat 17-19 is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als een deels gaaf bewaard gebleven postkantoor met directeurswonings uit het eerste kwart van de twintigste eeuw opgetrokken in sober expressionistische stijl met kenmerken van de

Lees meer …G05 - Voormalig Postkantoor, Hoofdstraat 17-19, Bovenkarspel

G04 - Voormalige Kerk Bessie, P.J. Jongstraat 85, Lutjebroek

Oorspronkelijk was dit gebouw een Nederlands Hervormde Kerk in Lutjebroek. Tegenwoordig herbergt het eenG04-vm kerk bessie lutjebroek cultureel opbouwcentrum. De bouwtrant is neoclassicistisch (Willem-II-gothiek). Het gebouw werd ontworpen door D. van der Tas en gerealiseerd in 1863. In 1974 tot 1978 hebben er verbouwingen plaatsgevonden.
Waardering:
De voormalige kerk P.J. Jongstraat 85 is van algemeen belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als karakteristiek en deels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een hervormde kerk uit het derde kwart van de negentiende eeuw, uitgevoerd in neogotische bouwtrant (Willem II-gotiek). Tevens heeft het pand ensemblewaarde door de functionele relatie met de voormalige pastorie, P.J. Jongstraat 83a, en de voormalige kosterswoning, P.J. Jongstraat 87.
Onder de monumentale status valt het gehele in- en exterieur van het pand/object, dat wil zeggen ook onderdelen die niet expliciet in de redengevende omschrijving worden benoemd, tenzij in deze redengevende omschrijving is aangegeven dat een onderdeel van het pand/object buiten de bescherming valt.

G03 - Voormalige Kosterswoning, Zesstedenweg 195, Grootebroek

G03-vm kosterswoning grootebroekOorspronkelijk deed het gebouw dienst als Kosterswoning annex Bewaarschool in Grootebroek. Tegenwoordig herbergt het een kantoor en een verenigingsgebouw. De bouwtrant is neoclassicistisch. Het gebouw werd vermoedelijk ontworpen door architect K. Swagerman Pz. en gerealiseerd in 1881/1882. In de loop der tijd hebben verschillende verbouwingen plaatsgevonden: In 1967, 1983 en 1999.
Waardering:
De kosterswoning annex bewaarschool Zesstedenweg 195 is van algemeen belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde. Het is een karakteristiek en deels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een bewaarschool uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, uitgevoerd in neoclassicistische

Lees meer …G03 - Voormalige Kosterswoning, Zesstedenweg 195, Grootebroek

G02 - Voormalig Raadhuis Bovenkarspel, Hoofdstraat 215, Bovenkarspel

Oorspronkelijk deed het gebouw dienst als Raadhuis van Bovenkarspel. Tegenwoordig herbergt het een kantooG02-vm raadhuis bovenkarspelr en een woning. De bouwtrant wordt aangeduid als eclectisch met neorenaissancistische kenmerken. Het werd ontworpen door architect K.Zwagerman Pz. en gerealiseerd in 1898. In de loop der tijd hebben er verschillende verbouwingen plaatsgevonden: in 1939, 1966, 1972, 1986 en in 1997.
Waardering.
Het voormalige raadhuis Hoofdstraat 215 is van algemeen belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als karakteristiek en deels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een raadhuis aan het einde van de negentiende eeuw, uitgevoerd in eclectische bouwtrant met neorenaissance kenmerken.

Lees meer …G02 - Voormalig Raadhuis Bovenkarspel, Hoofdstraat 215, Bovenkarspel

G01 - Voormalig Knekelhuisje, Broekerhavenweg 74, Bovenkarpsel

G01-vm knekelhuisje bovenkarspelOorspronkelijk deed het knekelhuis (de naam zegt het al) dienst als lijkenhuisje op de begraafplaats. Tegenwoordig is het een berging voor de gereedschappen. De bouwtrant valt onder de neorenaissance. Het werd ontworpen door architect K. Zwagerman Pz. en gerealiseerd in 1882. in de loop der tijd hebben er geen verbouwingen plaatsgevonden.
Waardering.
De Nederlands Hervormde Begraafplaats met lijkenhuisje Broekerhavenweg 74 is van algemeen belang wegens cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde. Het is een grotendeels gaaf bewaard gebleven hervormde begraafplaats met karakteristiek lijkenhuisje uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. Het Oorlogsgraf van het Gemenebest en de gedenksteen van P. Fransen zijn van cultuurhistorische waarde. Tevens

Lees meer …G01 - Voormalig Knekelhuisje, Broekerhavenweg 74, Bovenkarpsel