Skip to main content

Werkgroep bomen

De werkgroep onderzoekt hoe oud de oudste bomen in Stede Broec zijn, initieert de benodigde acties om de bomen welke momenteel reeds in het 'Monumentale Bomen register' van de Bomenstichting zijn opgenomen, te behouden en te onderhouden.

Doelstelling 

Deze werkgroep inventariseert de bomen in Stede Broec op leeftijd en op bijzonderheid Ze zet de benodigde stappen om de bomen die thuishoren in het ‘Monumentale Bomen Register’ van de Bomenstichting in dat register te laten opnemen en draagt er zorg voor dat deze bomen behouden blijven en goed worden onderhouden.
Daarnaast wil de werkgroep publicaties verzorgen in o.a. het jaarboek van Oud Stede Broec.

Werkgroep medewerker Kees Jong onderzocht en categoriseerde onder meer de officiële monumentale bomen in Stede Broec. Tot 2010 bestond er een Bomenstichting in Utrecht die een Landelijk Register van Monumentale Bomen*) bijhield. In dit register werden twee bomen uit Stede Broec vermeld: een beuk bij het pand Zesstedenweg 21 en een beuk bij het pand Hoofdstraat 45.
Helaas werd in 2011 geconstateerd dat de 150-jarige beukenboom bij Zesstedenweg 21 ernstig ziek was en er werd een kapvergunning verleend. De werkgroep en het bestuur van Oud Stede Broec hebben zich toen ingespannen een ‘second opinion’ te laten verrichten. Jammer genoeg luidde de diagnose niet anders dan bij het eerste onderzoek. Het hout van de boom werd opgeslagen en van delen is een bankje gemaakt dat nu staat in het St. Nicolaas te Lutjebroek. Een grote schijf van de beuk zou worden geplaatst in het Martinus College. Bij de jaarringen komen teksten met opmerkelijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Stede Broec.

*)Landelijk register:
De Bomenstichting beheert een register van Monumentale bomen. In dit register zijn bomen in Nederland opgenomen, die volgens de Bomenstichting van nationaal belang zijn en behouden moeten blijven. In vele gevallen gaat het om bomen met een hoge leeftijd, ouder dan 80 jaar, met een bijzondere schoonheids- of zeldzaamheidswaarde, of een beeldbepalende functie voor de omgeving. Hiervoor zijn criteria opgesteld welke op de website van de Stichting zijn aangegeven.
In 1986 is er een landelijke inventarisatie geweest. Het register bevat in 2004 zo’n 10.000 objecten (solitaire bomen, lanen of boomgroepen).

Contactpersoon

Als U een vraag of opmerking heeft over deze werkgroep, kan U de contactpersoon een mail sturen.

Eef Visser - Annie M.G. Schmidtweg 29, 1613 MA Grootebroek 0228-563163 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.