Skip to main content

IMG 0015De Historische Vereniging Oud Stede Broec is een vereniging die zich ten doel stelt de geschiedenis van de drie dorpen levend te houden middels publicaties, tentoonstellingen, het jaarboek, uitgaven in de Tiny Keemanreeks en andere manieren om het publiek te bereiken.
Tevens spant de vereniging zich in om monumenten die de dorpen rijk zijn te beschermen en te behouden. Ook beschermde dorpsgezichten vallen voor de vereniging onder monumenten.

Daarnaast ondersteunt de vereniging onderzoek naar onderwerpen die de plaatselijke historie betreffen: archeologie, de geschiedenis van panden, historische gebruiken, typische streekcultuur, oorlogsgeschiedenis, familiehistorie etc. etc.

De Vereniging heeft sinds vijf jaar geleden haar onderkomen in een historisch pand aan de Zesstedenweg 227 in Stede Broec. Het pand is geschonken aan de vereniging en wordt momenteel door een aantal vrijwilligers gerenoveerd. Een groot deel van het pand is al in de oude staat gebracht. Men heeft nog één kamer en de hal voor de boeg. De restauratie/renovatie zal medio 2015 gereed zijn. Vanaf dat moment wil de vereniging het pand openstellen voor haar leden. Over de invulling van die plannen wordt nog nagedacht.

Bij het pand behoort ook een zogenaamde bouwersboet: een schuur die vroeger dienst deed als opslagplaats voor gereedschappen, maar ook een werkplaats was voor de verwerking van de producten van het land. De boet is al helemaal gerenoveerd. De bovenverdieping zal spoedig alle archeologische vondsten herbergen, terwijl in de benedenverdieping veel (oude) landbouwgereedschappen tentoongesteld zullen worden.
De tuin tenslotte is een voorbeeld van een vroegere moestuin met veel origineel historische producten.

Klik hier voor een slide show over de verbouwing.

De vereniging telt momenteel zo'n 935 leden. Veel leden zijn actief voor Oud Stede Broec: in werkgroepen, als vrijwilliger bij de tentoonstellingen, bij de renovatie van het pand en de boet, bij de opzet van deze site, als bestuursleden en indien nodig wordt op hen een beroep gedaan hand- en spandiensten te verlenen.
De vereniging opereert volledig zelfstandig: inkomsten worden gegenereerd via het ledenbestand (een lidmaatschap voor €17,00, het jaarboek gratis), via de verkoop van jaarboeken en andere uitgaven en via giften. Met enige trots kunnen we melden dat het de grootste vereniging is in Stede Broec die toch géén beroep doet op enige gemeentelijke subsidie.

Het bestuur van de vereniging telt momenteel acht leden en vergadert maandelijks op de eerste maandag van de maand in het eigen pand. Alleen in de maanden juli en augustus worden de vergaderingen belegd als er noodzaak voor is.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris.