Lidmaatschap

Een lid van de vereniging betaalt jaarlijks de contributie - 1*.

In ruil daarvoor wordt hij/zij op de hoogte gehouden van alle activiteiten die de vereniging organiseert en hij/zij ontvangt het jaarboek dat onder de auspiciën van de vereniging wordt uitgegeven.

1*De contributie van het lidmaatschap bedraagt:
- 18,50 euro indien u de vereniging machtigt om de contributie via een betaalmachtiging te innen.
- 20,00 euro indien u op een andere wijze betaalt.
(beide mogelijkheden exclusief de verzendkosten en onder voorbehoud mogelijkheid tot jaarlijkse contributieverhoging)

2*Opgave van het lidmaatschap kan via bijgaand formulier

Adres

Pand vereniging:

Zesstedenweg 227
1613 JE te Grootebroek

Postadres

Gerard Poelwijk
Zuiderdijk 3
1611 MC  Bovenkarspel
0228-518279

Social


©Copyright Beeldmateriaal en teksten - HV Oud Stede Broec
©Copyright website - Digital-Dreams webdesign - Alle rechten voorbehouden.

www.digital-dreams.nl