Skip to main content

Nr. 501138 - Stolpboerderij van Familie Groot, Hoofdstraat 97, Bovenkarspel (verbrand)

Monumentenzorg geeft aan: de kern van de stolpboerderij, Noordhollands type, is in oorsprong vermoedelijkR501138 stolpboerderij bovenkarspel ouder dan 1850, maar de gevels die het huidige aanzicht bepalen dateren uit de tweede helft van de 19e eeuw. Het is een kleine stolpboerderij op rechthoekig grondplan, onder rietgedekt stolpdak met getrapte spiegel in voor- en zijgevels en pannenrand rondom. De pangedekte delen bevatten rode Hollandse pannen. De inwendige houten draagconstructie bestaat uit een enkel vierkant met overstek aan de oostzijde ter vergroting van de stalruimte. Aan de zuidzijde van het vierkant bevindt zich de woning, aan de westzijde de dars, aan de noordzijd- en oostzijde de stal (resp. de korte en lange regel). De rechterzijgevel (oostzijde) en achtergevel (noorzijde) zijn voorzien van een witgekalkte pleisterlaag. Op diverse plaatsen in het muurwerk zijn de schieters van de ankers zichtbaar. Van het interieur zijn de woonvertrekken aan de straatzijde nog intact. In de woonkamer bevindt zich een originele smuiger bekleed met paarswitte tegels. De stolpboerderij is van algemeen belang uit cultuur- en

architectuurhistorisch oogpunt als merendeels gaaf bewaard voorbeeld van agrarische bouwkunst uit de tweede helft van de 19e eeuw.
Begin 2004 heeft de eigenaar van de boerderij een sloopvergunning aangevraagd. De gemeenteraad heeft hierop een positief advies gegeven. Het is nu aan Monumentenzorg om te beslissen of de boerderij gesloopt mag worden. Ik heb mensen gesproken die vertellen dat de boerderij van binnen zo mooi is. Ik vertrouw erop dat Monumentenzorg het belang van de historische waarde van deze boerderij laat meewegen in haar beslissing. Stede Broec lijdt eeuwige schade bij sloop en vrijwel geen schade als de sloop niet wordt toegestaan en er dus geen nieuwbouw op de plaats van de boerderij kan worden gerealiseerd. Het gemeentebestuur, eigenaar, de burgerij en instanties zoals Monumentenzorg zullen bij een beslissing dat sloop niet wordt toegestaaan een plan moeten maken en uitvoeren om de boerderij op te knappen en te onderhouden een een zinvolle bestemming te geven. Het pand heeft in 1996 de status van monument gekregen n.a.v. het z.g.n. Monumenten Inventarisatie Project en Monumenten Selectie Project (M.I.P. en M.S.P.). Helaas is dit pand eind 2005 in vlammen opgegaan.