Skip to main content

Nr. 45983 - Bewoningsresten uit de Bronstijd, Drechterlandseweg/Geerling/De Gouw, Bovenkarspel

R45983 bewoningsresten bovenkarspelArcheologisch Monument.
De Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek geeft aan dat de polder "Het Grootslag" in de eeuwen van 1200 v. Chr. tot 800 v. Chr. (Midden en Late Bronstijd) en opnieuw vanaf de 9e eeuw na Chr. bewoond is geweest. De dienst baseert zich op de in de loop der jaren verzamelde losse vondsten en sedert de  opgravingen en veldverkenningen in 1942 was die aanname definitief. De natuurlijke gesteldheid van dit gebied (een rond 1200 v. Chr. drooggevallen waddenlandschap) dwong de bronstijdkolonisten tot een selectief gebruik van het gebied0. De bewoningssporen worden uitsluitend op de hoger gelegen zandige "kreek"ruggen aangetroffen, welke omgeven worden door kleiachtige grond. Op dit terrein van de polder ‘Het Grootslag’ bevindt zich een brede "kreek"rug die met name in de Midden en Late Bronstijd bewoond is geweest. Verwacht mag worden dat op dit terrein allerlei goed geconserveerde bewoningsresten, zoals grondsporen, maar ook mobilia als aardewerk en botten aanwezig zijn. Het terrein levert een grote wetenschappelijke bijdrage aan de bewoningsgeschiedenis van het gebied en dient daarom behouden te blijven. Het terrein is van zeer hoge archeologische waarde en is daarom een beschermd gebied.