Skip to main content

Nr. 18782 - Nederlands Hervormde Kerk, Zesstedenweg 189, Grootebroek

R18783 nh kerk grootebroekMonumentenzorg geeft aan dat het om een éénbeukige 19e-eeuwse kerk (1848-JW) met een in de kern middeleeuwse toren gaat, zie onder. De preekstoel met bijbehorend achterschot en klankbord en de doopvont stammen beide uit de 17e eeuw. De doopbanken en het doophek zijn van 1690 en de predikantenlezenaar van 1749. De voorgangerslezenaar en de blakerarmen zijn 17e-eeuws. Het orgel met twee klavieren is in 1850 gemaakt door L. van Dam en Zn. Het orgel is rond 1900 voorzien van een pneumatische tractuur door D.G. Steenkuyl te Amsterdam.
De oudste grafstenen in de kerkvloer dateren van 1619. Deze komen, net als de doopvont, uit de voorganger van de huidige kerk. Sinds de 14e eeuw heeft op deze plaats een kerk gestaan die gewijd was aan de H. Johannes de Doper.  
In 1572 schaarden de Westfriese steden zich achter Willem van Oranje en kozen voor de Reformatie. In dat jaar is de eerste dominee voorgegaan in de kerk en is de kerk een Gereformeerde c.q. Nederlands Hervormde kerk geworden. Na een roetexplosie is de huidige kerk in  1975 gesloten. In 1992 zijn de toren en de buitenzijde van het kerkgebouw gerestaureerd. In de tweede helft van 2002 werd begonnen met een volledige restauratie van de binnenzijde van de kerk. Deze werd in 2002 afgerond. Alleen het orgel moet nog gerestaureerd worden. De kerk is op 15 december 2002 weer in gebruik genomen.
Zie ook het artikel van Gerard Sijm "Restauratie van de hervormde kerk te Grootebroek" in jaarboek Oud Stede Broec 1994 en zijn boek "Parochie St. Johannes de Doper".
Zie ook het boekje "Renovatie van de Kerk van Grootebroek" uitgegeven door de renovatiecommissie.