Skip to main content

Overzetten met Overhaal kan waarschijnlijk weer vanaf Hemelvaart

Als het allemaal gaat zoals we verwachten, kan de Overhaal vanaf Hemelvaart (donderdag 21 mei) weer in bedrijf. De motor van de hijsinstallatie die afgelopen maanden is gereviseerd, is dan weer op zijn plaats. Ook is de sluiting vanwege het coronavirus dan opgeheven. Er blijven wel enkele restricties waarmee we rekening moeten houden.

In verband met corona dient overal de anderhalvemeter-regel in acht te worden genomen. Afstand houden tot elkaar (1,5m) in een schuit of boot is dan ook noodzakelijk, voor zover mensen geen familie zijn van elkaar. Gezelschappen en rondvaarten met vijftien personen of meer zijn niet toegestaan. Dit zal waarschijnlijk ook niet veranderen dit jaar.

De machinisten van Oud Stede Broec zijn geen handhavers, met andere woorden: zij mogen zelf niet optreden wanneer de noodwet wordt overtreden. Wel is de richtlijn om boten en schuiten met teveel mensen niet over te zetten.

Alle informatie over tarieven en overzettijden vind je hier.