Skip to main content

In Memoriam: Ton Boon, bestuurslid van het eerste uur


Met het overlijden van Ton verliest Oud Stede Broec een markant lid van de vereniging.

Ton heeft veel betekend voor Oud Stede Broec. Hij was van 1991 tot 1996 een van de eerste bestuursleden van onze vereniging en namens Oud Stede Broec onder meer betrokken bij het opstellen van de eerste lijst van panden die de monumentencommissie voordroeg aan het gemeentebestuur om monumentenstatus te geven.

Met zijn oog voor het detail en aandacht voor het grote geheel, vervulde hij een eigen rol in de commissie. Als verwoed fotograaf maakte hij foto’s van historisch interessante panden die op het punt stonden gesloopt te worden, zodat in ieder geval het beeld bewaard bleef. Veel van zijn foto’s zijn te vinden in de beeldbank van Oud Stede Broec.

Zijn verzameling oude fototoestellen heeft nog eens deel uitgemaakt van een van de tentoonstellingen van de vereniging. Verder was Ton gedurende enige jaren lid van het organisatiecomité Open Monumentendag Stede Broec.

Niet te onderschatten is zijn vakmatige inbreng geweest bij de verbouwing van ons verenigingsonderkomen aan de Zesstedenweg. Als bouwkundig tekenaar leverde Ton alle bouwtekeningen, zowel de grotere overzichtstekeningen als de minutieuze tekeningen van zo’n beetje alle denkbare details. Als echte ambachtsman tekende hij alles met de hand (en zonder foutjes!).

tekeningen Z227 Ton Bon

Zijn kennis op het gebied van historische bouwkunde zorgde in de bouwcommissie regelmatig voor vurige gesprekken over de historische zuiverheid waarmee de restauratie van een pand aangepakt moest worden. Daarbij waren het zijn liefde voor het vak, historie en het pure vakmanschap die zijn houding bepaalden.

Ton was als expert ook actief in de Bouwhistorische Commissie van het Westfries Genootschap, waar hij zich onder meer bezighield met inmeten en beschrijven van monumentale panden in heel Westfriesland.

Oud Stede Broec is hem uiterst schatplichtig.

Een dramatische val bij zijn boot had tot gevolg dat Ton van de ene op de andere dag bijna niets meer kon. De afgelopen 3,5 jaar was hij bewoner van huize Nicolaas in Lutjebroek. En al bleef hij geïnteresseerd in mensen en bezocht hij ook lezingen die daar gehouden werden, het was vaak wel de vraag of het echt tot hem doordrong.

Oud Stede Broec wenst de familie, Ria en de kinderen, heel veel sterkte bij dit droevige afscheid.