Skip to main content

In Memoriam: Dirk Broerse, de man die stond aan de basis van onze beeldbank

Op de eerste kerstdag 2021 overleed Dirk Broerse aan corona. Een enorm verlies voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Maar ook voor onze vereniging is het verlies groot. Dirk stond aan de basis van onze digitale beeldbank en had nog allerlei ideeën om daar nog veel meer aan toe te voegen.

Dirk meldde zich zeven jaar geleden als vrijwilliger bij Oud Stede Broec. Na zijn werkzame leven in Amsterdam wilde hij zich inzetten voor de gemeenschap en tegelijk ook wat meer mensen in de omgeving leren kennen.  De vereniging was in die tijd net van plan om haar visitekaartje, de website, uit te breiden met een database om alle bezittingen te archiveren en toegankelijk te maken voor het publiek. We wilden starten met het fotomateriaal op een beeldbank te zetten.

Al bij de eerste bijeenkomst vonden twee startende vrijwilligers elkaar: Piet Dinkla die behept was met de technische kennis; en Dirk die bereid was om van alles aan te pakken. Ze volgden vergaderingen en cursussen, bezochten zusterverenigingen en ontwikkelden hun eigen plannen. Piet deed de techniek en Dirk hield zich vooral bezig met de invulling van de beeldbank. Dat werk was hem op het lijf geschreven: een reusachtige berg fotomateriaal werd geordend, gescand, aangepast en van tekst voorzien. Na een laatste controle kreeg hij het materiaal terug en werd het op de beeldbank geplaatst.

Een monnikenklus die aan hem was besteed. Inmiddels staan er in de beeldbank zo’n 7.000 foto’s die in een mum van tijd zijn terug te vinden. Gaandeweg wist Dirk meer van de families, familienamen, geschiedenis van straten, gebouwen en historie van de dorpen dan menig autochtone inwoner van onze dorpen.

Dirk was ontzettend trots op het resultaat van alle inspanningen. Tegelijk was hij zich ervan bewust dat de klus nog lang niet was geklaard. Hij had plannen genoeg: de archeologische verzameling die nog in beeld moest worden gebracht, compleet met de geschiedenis achter elk artefact; de verzameling landbouwgereedschap van ons museum; de spullen die in ons woonhuis te bewonderen zijn; de stapels bidprentjes … Genoeg uitdagingen in het verschiet.

Helaas ligt dit alles nu plotseling stil. Dirk is er niet meer. Het virus waar we al zo lang mee te maken hebben, kreeg hem te pakken. Dirk kwam op de IC, eerst in Amsterdam en later Sneek waar hij op eerste Kerstdag de strijd helaas moest opgeven. Het zal voor ons moeilijk zijn een opvolger te vinden die met evenveel enthousiasme de boel kan aanzwengelen.

Het moge duidelijk zijn dat de vereniging Dirk ontzettend dankbaar is. Dankzij zijn inzet, punctualiteit, precisie, overzicht en enthousiasme hebben we een beeldbank waar we trots op mogen zijn. De beeldbank zal in de toekomst uitgebreid en omvangrijker worden, maar Dirks werk staat aan de basis en zijn naam zal hiermee altijd verbonden blijven.

Namens het bestuur en de werkgroep archivering van de H.V. Oud Stede Broec
Gerard Poelwijk (secretaris)