Houd de veilinghallen overeind, zeg NEE tegen sloopplannen CNB

Wilt u ook dat de historische veilinghallen van de voormalige bloembollenveiling ‘West-Friesland’ behouden blijven? Teken dan snel onze petitie. Als we NU met z’n allen in actie komen, is het nog niet te laat! Teken hier onze petitie.

CNB, de huidige eigenaar van de veilinghallen van de vroegere bloembollenveiling West-Friesland, heeft recent een aanvraag ingediend voor sloop. Met de afbraak van de historische panden wil de directie de grond vrijmaken voor bouwplannen die moeten leiden tot een nieuw bedrijventerrein. Een hard gelag voor de omwonenden aan de Hoofdstraat, die zich geconfronteerd zien met onvoorspelbare bouwactiviteiten achter hun woning die ten koste zullen gaan van het woongenot. 

Beschermde status

In planologisch opzicht zijn er grote bedenkingen aan te voren tegen de inrichting van een bedrijventerrein op deze plaats. Maar ook vanuit cultuurhistorische en bouwkundige overwegingen is dit een misser van de eerste orde. De hallen zijn het zichtbare hart van de bloembollencultuur in oostelijk West-Friesland die hier tot grote bloei kwam - denk in dit verband aan de wereldvermaarde bloemententoonstelling Flora.

bollenveiling interieur

Met de rücksichtslose sloop van de historische veilinghallen dreigt deze kostbare herinnering voor eeuwig verloren te gaan. Daarbij zijn de gebouwen ook om bouwkundige redenen waard om een beschermde status te krijgen. Dat vinden wij touwens niet alleen, ook de Erfgoedcommissie Mooi Noord-Holland heeft vastgesteld dat het om een 'bouwkundig uniek complex' gaat, 'dat het verdient om als gemeentelijk monument te worden aangewezen'.

Respectvolle oplossing

Helaas heeft de directie van CNB zich tot op heden weinig ontvankelijk getoond voor de argumenten van Oud Stede Broec. Sloop van de panden lijkt de enige bespreekbare optie voor hen. Daarom zijn wij het gesprek aangegaan met de gemeenste, met als inzet een monumentale status te verkrijgen voor in ieder geval de drie oudste hallen van het veilingcomplex. Daarbij willen we uiteraard zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken met andere partijen die tegen de sloopplannen zijn. Wellicht kunnen we gezamenlijk tot een andere, meer zinvolle en in ieder geval historisch meer respectvolle oplossing komen voor dit unieke stuk erfgoed.

Klik op DEZE LINK om naar onze petitie te gaan.

Adres

Pand vereniging:

Zesstedenweg 227
1613 JE te Grootebroek

Postadres

Gerard Poelwijk
Zuiderdijk 3
1611 MC  Bovenkarspel
0228-518279

Social


©Copyright Beeldmateriaal en teksten - HV Oud Stede Broec
©Copyright website - Digital-Dreams webdesign - Alle rechten voorbehouden.

www.digital-dreams.nl