Skip to main content

Historische moestuin krijgt subsidie van Prins Bernhard Fonds

Jongeren in de moestuin

In de historische moestuin die verscholen ligt achter de schuur van ons verenigingshuis worden onder andere groenten, kruiden en fruit (hard en zacht) geteeld, maar ook vroege groenten en meloenen onder platglas. Als HV Oud Stede Broec zijn we al geruime tijd bezig om onze bezittingen voor een groot publiek toegankelijk te maken. Dat doen we o.a. met de beeldbank op onze website, de bibliotheek en de museale bank. Verder is er iedere eerste zaterdag van de maand Open Huis, terwijl groepen buiten deze open dagen een afspraak kunnen maken om op andere tijden het pand, de schuur en de tuin te bezoeken.

Jongeren laten kennismaken met erfgoed

De vereniging heeft daarnaast nog een aparte doelstelling om ook jongeren te laten kennismaken met erfgoed in de meest brede zin, zodat ook zij zich bewust worden van de geschiedenis, van de gebruiken en de
gewoontes van de bewoners in onze dorpen.

Een jaarlijks terugkerend project is onze bijdrage aan het rondje cultuur dat voor scholen wordt georganiseerd door De Blauwe Schuit. Schoolklassen gaan er een week op uit om kennis te maken met de cultuur van hun omgeving. Eén van de onderdelen is een vaartocht van molen Ceres met een overzet bij De Overhaal naar het Markermeer en terug. Gidsen vertellen over de molen, de huizen aan de Wester- en de Oosterwortelsloot, De Overhaal en de geschiedenis van Broekerhaven.

Ook op andere wijze probeert de vereniging de jeugd bewust te maken van het leven van hun voorouders. Zo nodigen we al enige jaren schoolklassen uit om te komen kijken in ons pand. Omdat in dat programma ook de tuin centraal staat, heeft onze groep het initiatief van het Prins Bernard Cultuurfonds aangegrepen om een subsidieverzoek in te dienen. Het moestuinproject is dit jaar een apart onderdeel van het fonds. Voorwaarde voor een subsidie is dat de tuin, mét het huis en de schuur onderdeel is van een educatief programma.

Educatief programma

Wij willen de leerlingen van de basisscholen uit Stede Broec kennis laten maken met het leven van 100 jaar geleden, aansluitend op het thema: “ Oriëntatie op jezelf en de wereld” . 

Het educatief programma bevat 3 onderdelen :

  • -het huis -    Hoe leefden de mensen 100 jr. geleden?
  • de schuur - Met welke werktuigen bewerkte men vroeger het land 
  • de tuin -     Welke groenten, kruiden en fruit werden er vroeger verbouwd?

Voor het ‘echt'beleven van die tijd worden de leerlingen voorzien van werkjasjes en schoeisel van vroeger. Naast de kosten voor het educatief programma zijn er ook posten begroot die te maken hebben met het professionaliseren van de tuin, zoals de aanschaf van duurzame compostbakken, een beregeningsinstallatie en planken (kruipdelen)voor het toegankelijker maken van het bestaande middenpad.

Omdat het educatieve programma dus eigenlijk al bestond, kon de aanvraag voor subsidie snel worden ingevuld. Half september kwam het bericht dat de subsidie wordt toegekend. Aanschaf van noodzakelijke zaken om de tuin draaiende te houden worden betaald vanuit het fonds tot de hoogte van het subsidiebedrag.

Twee schoolklassen van De Molenwiek

Inmiddels is het project in de nieuwe opzet ook daadwerkelijk van start gegaan. Twee schoolklassen van groep drie van basisschool De Molenwiek bezochten op vrijdag 2 oktober de locatie aan de Zesstedenweg. Tweemaal anderhalf uur waren vrijwilligers in de weer om met telkens drie groepen een afwisselend programma te verzorgen voor de kleintjes. Ze waren enthousiast:  In het woonhuis waren ze vooral onder de indruk van de vele kamers en  de oude spullen in de keuken, in de schuur was er ontzag voor de oude zaken en het agrarisch erfgoed werd met veel interesse bekeken. Ook het verhaal over de tuin en de groenten kon de aandacht vasthouden.

Dat de rondleiding indruk had gemaakt, bleek de volgende dag toen enkelen van hen met hun ouders en broer of zus nog eens langs kwamen tijdens het Open Huis. Bijzonder was dat ze nu hun zelf het verhaal vertelden; de kleintjes hadden goed geluisterd blijkbaar.

Riekele Zwagerman/Gerard Poelwijk