Skip to main content

Gemeentebestuur gaat zich inzetten voor behoud veilinghallen

Goed nieuws! Burgemeester en wethouders van Stede Broec zullen zich ‘tot het uiterste’ inspannen om (delen van) de veilinghallen te behouden. Een door Open en Duidelijk Stede Broec (ODS) ingediend voorstel van die strekking werd donderdag 31 mei tijdens een gemeenteraadsvergadering met grote meerderheid aangenomen. Wethouder Bart Nootebos gaat nu met de directie van CNB in gesprek.

Oud Stede Broec pleit voor behoud van in ieder geval de zuidelijke gevel van hal 1 – en liefst ook delen van hal 2 en 3. Hopelijk levert het gesprek dat de wethouder nu aangaat met de directie van CNB (de huidige eigenaar van het gebouwencomplex) meer op dan de ontmoeting die Oud Stede Broec onlangs had, want bij die gelegenheid  bleken de heren weinig gevoel te hebben voor de cultuurhistorische en bouwkundige waarden van het complex.
Met uitzondering van de VVD, stemde de voltallige gemeenteraad in met het voorstel van de fractie ODS. De opdracht van de raad aan wethouder Bart Nootebos is nu dat deze zijn uiterste best gaat doen om in overleg te treden met de CNB. In dit overleg zal hij kenbaar maken dat de hallen een historische waarde hebben en dat wat de gemeente (en Oud Stede Broec) betreft, beeldbepalende elementen ingepast kunnen worden in hun plannen voor nieuwbouw.

foto 31872

Dat de gemeente zich achter ons initiatief schaart, is een enorme opsteker. Maar hiermee is onze strijd behoud van het historisch erfgoed nog lang geen gelopen koers. Het gebouwencomplex is geen gemeentelijk monument en geniet derhalve geen wettelijke bescherming. Wel adviseerde de Regionale Erfgoedcommissie recent om de gevel van hal 1 en de kapconstructies van hallen 2 en 3 te bewaren voor het nageslacht.


Over de gevel van hal 1 meldt het rapport dat dit een mooi (industrieel) voorbeeld is ‘van een strakke, uiterst eenvoudige vorm van Art-Deco’. Ten aanzien van de hallen 2 en 3 wordt opgemerkt dat deze interessant zijn vanwege de strakke, utilitaire architectuur en de inwendige staalconstructie die grotendeels in de oorspronkelijke toestand bewaard is gebleven.

foto 31871


ODS wijst verder op de ‘imponerende omvang en uitgestrekte gevelwand’ die de tweelinghal uit 1928 en de hal uit 1930 vormen. ‘Die vertelt in één oogopslag het verhaal van de snelle opkomst van de bloembollenteelt in West-Friesland en het daarmee gepaard gaande veilingwezen.’ Gezien dit belang voor de geschiedenis van Bovenkarspel, Stede Broec en West-Friesland verdienen de hallen volgens ODS daarom ‘een vorm van bescherming’.


We hopen van harte dat de CNB directie zich ontvankelijk toont voor de argumenten. Ondertussen gaan wij door met het verzamelen van handtekeningen, want zonder monumentale status van de hallen kan de directie van CNB in principe het voorstel naast zich neerleggen. De hallen verdienen een vorm van bescherming. Hetzij door een aanwijzing tot gemeentelijk monument, hetzij door de cultuurhistorische waarde vast te leggen in het bestemmingsplan of omgevingsplan. Er is niet veel tijd meer om tot beschermende besluiten te komen in dit kader.

Teken hier onze petitie.