Skip to main content

Foto-expositie 'Optochten en processies'

Op tweede Pinksterdag organiseren we weer onze jaarlijkse foto-expositie in de hal van het gemeentehuis. Deze keer is het thema ‘optochten en processies’. De expositie omvat zo'n 80 foto's en bestrijkt de hele 20e eeuw. Onder meer het verenigingsleven komt ruimschoots aan bod, maar ook bevrijdingsoptochten, wandeltochten, processies en – natuurlijk – de schuitentocht.

De foto's geven een impressie van een andere tijd. Een tijd die zeker bij de wat ouderen onder ons nostalgische gevoelens oproept. Stede Broec bestond toen nog uit twee gemeenten: Bovenkarspel en Grootebroek (waaronder ook Lutjebroek viel). Het was de tijd van de verzuiling: het verenigingsleven, de standsorganisaties (Middenstand, LTB, etc.), het onderwijs, ja zelfs het zakenleven was opgedeeld in ‘katholiek’ en ‘protestant’. Elk kerkdorp had zijn eigen verenigingen, die waren opgedeeld per geloofsrichting. Zo waren er katholieke en protestantse toneelverenigingen, turnverenigingen, vrouwenorganisaties, fanfares en harmonieën.

Televisie bestond nog niet, of was net in opkomst. Werk, school en vrije tijd speelden zich grotendeels af in dit opgedeelde wereldje. Kinderen zochten vertier in het Patronaat, waar ze zich bezig hielden met spelletjes, film, tafeltennis, voorstellingen en dansavondjes).
Er waren veel kerkelijke feestdagen die werden gevierd als zondag. Kerken zaten nog vol en velen bezochten niet alleen ‘s ochtends de H. Mis, maar ook 's middags Het Lof of de Vespers. Kerk en school waren nauw met elkaar verbonden. Op school hielden ze bijvoorbeeld bij of je vaak genoeg naar de kerk ging. Ook de voorbereidingen voor de eerste Heilige Communie liepen via de school. Meisjes mochten dan gekleed gaan als bruidjes en jongens kregen een net pakje met een stropdasje. Trots liep je dan mee in de processie, ook buiten het kerkgebouw. Voor een katholiek gezin was het ook een grote eer als het een priester voortbracht. Een zogeheten "neomist" (iemand die pas gewijd is tot priester) werd in het dorp als een prins onthaald, met drumband en fanfare en daarachter een stoet van katholieke verenigingen met vlaggen en vaandels.
Een nieuwe burgemeester, een jubileum van een pastoor, een bevrijdingsfeest, het zoveel jarig bestaan van een vereniging; ook dit waren aanleidingen voor een feestelijke optocht, waarbij zowel katholieken en protestanten meeliepen, zij het met enige afstand van elkaar. Juist omdat zo’n strikt gescheiden wereldje nauwelijks meer is voor te stellen, zeker niet voor de jongere generaties, is het goed om daar nog eens bij stil te staan tijdens de foto-expositie.

 

nieuws,