Skip to main content

Algemene Ledenvergadering tevens najaarsbijeenkomst

Kalender
Oud Stede Broec
Datum
13.10.2023 20:00 - 22:30
Locatie
Nederland, Noord-Holland, Bovenkarspel, 1611AM, Hoofdstraat, 206
Auteur
Rob Beemster

Beschrijving

De najaarsvergadering is toegankelijk voor leden van HV Oud Stede Broec. Wie lid wil worden, kan die avond ook komen!

Programma Ledenvergadering

  1. Opening en welkom door de voorzitter
  2.  Mededelingen
  3. Aftredende bestuursleden Gerard Poelwijk en Wim Kersten en vaststelling tijdelijke waarneming
  4. Rondvraag
  5. Sluiting van het formele deel van de bijeenkomst.

Aanvang 20.00 uur - zaal open vanaf 19.30 uur.

Lezing Wim Kersten 
Na het officiële gedeelte zal  aftredend voorzitter Wim Kersten een lezing verzorgen onder de titel "Om de landen". Afgelopen zomer is de 'Erfgoednota' na jaren aangenomen door de Gemeenteraad van Stede Broec. Dit betekent dat er nu eindelijk sprake zal zijn van 'Erfgoedbeleid' en dat er nu jaarlijks geld kan worden uitgetrokken om ons erfgoed zichtbaar te maken en de waarden ervan door te geven aan huidige en toekomstige bewoners. Maar wat is erfgoed en waarom is het belangrijk om dit te behouden. Tijdens een denkbeeldige vaartocht 'Om de landen' deelt Wim zijn bespiegelingen over dit onderwerp.

Locatie informatie