Skip to main content

Jaarverslag 2014/2015

Historische Vereniging Oud Stede Broec
Jaarverslag 2014/2015

In 2014, het tweeëntwintigste jaar dat onze vereniging bestaat, heeft Oud Stede Broec meer dan eens van zich doen spreken. Wat hier volgt is al een behoorlijke opsomming doch als u bedenkt dat dit allemaal gerealiseerd werd door vrijwilligers die er veel tijd en energie in staken wordt de lijst indrukwekkend.
Allereerst stond de vereniging aan de wieg van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 650ste jaar der stadsrechten van Stede Broec en bovendien droeg de vereniging het hele jaar haar steentjes bij.
Achteraf kunnen we zeggen dat het een prachtig lint van kleine en grote evenementen opleverde binnen de gemeentelijke grenzen. Oud Stede Broec nam een aantal tentoonstellingen voor haar rekening: één bij de plechtige opening van het jaar met de voorlezing van een aantal bepalingen uit het oorspronkelijke document, een tweede tentoonstelling die vier dagen lang het winkelcentrum vulde met veel groepjes pratende mensen bij de foto's van de Middenstand en de geschiedenis van Stede Broec, een derde, bescheiden, tentoonstelling werd opgezet ter gelegenheid van de kleine Flora in het Verenigingsgebouw, een mooi initiatief dat een lange traditie in ere hield.
Daarnaast hebben diverse leden zich ingespannen om de historische fietsroute te realiseren: een heel project dat 30 locaties van de dorpen met elkaar verbindt en bovendien verbanden legt met het verleden. Grote kans dat de route permanent wordt in elk geval blijft hij dit jaar nog bestaan.
Naast deze inspanningen waren er ook de gewone zaken die onze aandacht opeisten: de algemene ledenvergadering in april, de Pinkstertentoonstelling op het gemeentehuis, onze stand en de stoomlocomotief op de havenkade tijdens de waterweken op 2 augustus de dag van de stadsrechten. In september was er de fototentoonstelling in gebouw Pampus met veel nieuw fotomateriaal dat enorm veel publiek trok tijdens de open Monumentendag, waar Broekerhaven leek te herleven en veranderde in een haven met schuiten en schuitjes in de binnen- en buitenhaven en waar grote en kleine kaai een reuring kende alsof de haven weer functioneerde als vroeger. In huize Nicolaas werd nog een lang lopende tentoonstelling ingericht over allerlei uiteenlopende onderwerpen, ook die werd druk bezocht. Verder was er de najaarsbijeenkomst waar Aris Bouwens voor een overvolle zaal het leven van vroeger schetste met humor en nostalgie.
Het Westfries genootschap koos voor haar jaarvergadering locatie Bovenkarspel en Frank Pennekamp verzorgde namens de vereniging een diapresentatie over de préhistorie in onze omgeving.
Daarnaast maakte de vereniging de uitgave van het boekje over "De grote brand in Lutjebroek in 1763" van Peter Ruitenberg mogelijk. De verkoop ervan verliep zeer succesvol; ook de tweede druk is bijna uitverkocht.
Heel veel uren werden er gestoken in het werk aan de nieuwe website en, u moet hem eens aanklikken, hij is bijna volledig en ziet er prachtig uit.
Verder nadert de restauratie van ons pand aan de Zesstedenweg haar voltooiing; de laatste kamer is bijna helemaal opgeknapt en ook de gang krijgt zijn beurt. Het laatste wat nog staat te gebeuren is de overkapping voor de schuit en de verwarming in de schuur waar Frank Pennekamp boven zijn domicilie heeft voor alles wat met archeologie te maken heeft en waar Eef Visser de benedenverdieping gaat inrichten met oude gereedschappen.
Een belangrijke activiteit is verder nog het contact met de gemeente over monumentenzaken. Twee weken geleden is afgesproken dat we een tweetal vergaderingen per jaar beleggen met de wethouder over zaken die raken aan het erfgoed binnen de gemeente. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als: de stolp in Lutjebroek, de platanen achter het oude gemeentehuis, de plannen rond de veilingterreinen, beeldbepalende dorpsgezichten en het plaatsen van monumentenbordjes. Vertegenwoordigers van de Vereniging nemen bovendien plaats in de Regionale Erfgoedcommissie indien plaatselijke onderwerpen aan bod komen.
Tenslotte is er een werkgroep die kop en staart van ons verenigingsjaar markeert met het product van hun inspanningen: de jaarboekwerkgroep is er, nu onder leiding van Gérard van de Nieuwenhuijzen, weer in geslaagd een lijvig en zeer leesbaar jaarboek uit te geven. Rond de 940 leden van de vereniging keken er reeds reikhalzend naar uit; het ligt nu thuis, werd al doorgebladerd en wordt ongetwijfeld uitgespeld in dit nieuwe verenigingsjaar.

Gerard Poelwijk
Secretaris van de Historische Oud Stede Broec