Open Monumentendag 2011

 

Programma Open monumentendag in Stede Broec
op zondag 11 september 2011
De Commissie ‘Open Monumentendag Stede Broec’ heeft ook voor dit jaar weer een geweldig programma. 
Van 11.00 tot 16.00 uur zijn opengesteld:

 1. Johannes de Doperkerk en Pastorie aan de Zesstedenweg 158 te Grootebroek. Het volgende is er te zien en te doen:
  1. Koren en orgelspel
   Een tweetal koren treedt op en het orgel wordt bespeeld door speciale organisten.
   11.30-12.00 uur: Het Gemengd koor
   12.00-12.30 uur: Orgelspel Nina Borletti
   13.00-13.30 uur: Orgelspel Rob Rassaerts
   14.00-14.30 uur: Het koor ‘Together’
   15.30-16.00 uur: Orgelspel Rob Rassaerts
  2. Rondleiding
   Voor iedereen is er een ontdekkingsreis door de kerk uitgezet. U kunt ook een blik werpen in de kelder, maar u kunt ook de enorme dakconstructie bewonderen.  U ontvangt bij binnenkomst van de kerk een routebeschrijving waarin tekst en uitleg wordt gegeven.
   Ook is er de mogelijkheid om onder begeleiding van een gids de rondleiding te doen.
   Deze rondleidingen zijn van 12.30 tot 13.00 uur, van 13.30 tot 14.00 uur en van 14.30 tot 15.30 uur.
  3. Kerkschatten
   De kerkschatten van de Johannes de Doperkerk, waaronder een monstrans van bijna een meter hoog,  oude kazuifels, tafelzilver, etc.  zijn ook te bewonderen in de kerk.
  4. Tentoonstelling over de architect, bouw en de geschiedenis van de R.K. kerk te Grootebroek
   Middels documenten en foto’s wordt informatie gegeven over het ontwerp, bouw en de geschiedenis van de kerk getoond en haar architect.
  5. Tentoonstelling over de restauratie van de toren
   In september 2011 zal de aannemer Droste beginnen met de restauratie van de toren. Over deze restauratie wordt middels tekst en foto’s uitleg gegeven.
  6. Tentoonstelling over ‘Het Rijke Roomse Leven in Grootebroek’
   In de ook opengestelde pastorie is er een fototentoonstelling met beelden van ‘Het Rijke Roomse Leven in Grootebroek’ zoals de pastoors, intochten, processies, feestdagen, etc. 
  7. Springkussen
   Op het parkeerterrein vóór  de kerk is er voor de kinderen een springkasteel geplaatst om de nodige energie kwijt te raken. 
 2. De voormalige Openbare Lagere School aan de Zesstedenweg 257 te Grootebroek. Het volgende is er te zien en te doen:
  1. Bezichtiging van het gebouw en klaslokalen
   De toekomst van dit gebouw is ongewis dus mogelijk de laatste kans om deze school nog eens van binnen te bekijken.
  2. Fototentoonstelling:
   In een van de lokalen is een tentoonstelling te bezichtigen met o.a. klassen- en school foto’s, foto’s van leraren,  schoolreisjes, etc. 

Kortom een mooi en uitgebreid programma, zeker de moeite waard om deze dag in uw agenda te noteren om  de kerk en voormalige school te bezichtigen.

Namens de commissie ‘Open Monumentendag Stede Broec’
Frank Pennekamp                                                                                                                           

 

Klok en interrieur Johannes de Doper kerk te Grootebroek

Glas in lood J.de Doper kerk Klok Joh de Doperkerk

Glas in lood J.de Doper kerk

Twee foto's Joh. de Doperkerk binnen.

De bronzen klok en de boodschap die hij wil laten klinken, als hij luidt.

De schitterende, modern gebrandschilderde raampartijen van de kerk.

 

 

 

Prijswinnaars en antwoorden hist. fietstocht tijdens Open Monumentendag 2010

Bete leden

In de beschrijving van de historische fietstocht door Stede Broec was een vragenformulier aanwezig.
Hierop stonden 16 vragen en één opdracht.
Elf vragenformulieren zijn ingeleverd.
Voor elke vraag die goed was beantwoord kreeg men 1 punt, zo ook voor het goed volbrengen van de opdracht.
Zo kon iedere deelnemer maximaal 17 punten behalen.
De jurie heeft de formulieren beoordeeld en kwam tot de volgende prijswinnaars:

Eerste prijs van 25€:  Jan  en Kokkie Groot, Bakkerstraat 34 te Bovenkarspel (15,5 punt).

Tweede prijs van 15€:  Truus Schuitemaker en Ali Meyne, resp: Ymertstraat 27 en Outgerjacobszstraat 21c te Bovenkarspel (14,5 punt).

Derde prijs van 10€: J. Zuiderhoudt, Raadhuisplein 2 te Bovenkarspel (13,5 punt) .

Het jurielid Jan Windt overhandigde een prijs van 25€ aan Jan en Kokkie Groot.

_______________________________________

Vragen en antwoorden Cultuurhistorische fietsroute door Stede Broec op Open Monumentendag 12 september 2010

Vraag 1: Waarmee werden de molens omstreeks 1843 uitgevoerd om het water te verplaatsen?
Antwoord: Vijzel

Vraag 2: In welk jaar is de Broekerhaven in gebruik genomen?
Antwoord: 1449

Vraag 3: Noem de namen van de polders welke door de sluis werden verbonden!
Antwoord: De Houterpolder en Het Grootslag

Vraag 4: Hoe werd het land met het grafheuvelcomplex ook wel genoemd?
Antwoord: Bullenland

Vraag 5: Hoe wordt de Molenbuurt in de volksmond ook wel genoemd?
Antwoord: Slurfie

Vraag 6: Waarvoor dienden de potershutten en de fustloods?
Antwoord: Opslag van (poot)aardappelen en de opslag van kratten en kisten

Vraag 7: Wanneer (datum en jaar) werd er voor het laatst geveild in de vaarveiling?
Antwoord: 9 december 1976

Vraag 8: Welke deugd wordt gesymboliseerd door een pelikaan?
Antwoord: Opoffering

Vraag 9: Welke dieren zijn afgebeeld en waarvoor staan ze symbool?
Antwoord: Uil=Wijsheid en Eekhoorn=Spaarzaamheid

Vraag 10: Hoe wordt het westeinde van Grootebroek in de volksmond nog steeds genoemd?
Antwoord: De Remise

Vraag 11: Voor wie heeft de naamgever van de P.J. Jongstraat gevochten en hoe werden de
soldaten van diens leger genoemd?
Antwoord: Voor de Paus van Rome, de Zouaven.


Vraag 12: Waarom is de naam De Horn goed gekozen?
Antwoord: Omdat De Horn niet haaks op de P.J. Jongstraat staat maar met een
hoek.

Vraag 13: Hoe groot, in hectaren, is het archeologisch monument ‘Het Grootslagpolder'?
Antwoord: 72 ha

Vraag 14: In welk jaar is Outger Jacobsz. gestorven en waar?
Antwoord: Op het eiland Jan Mayen, in 1633/1634

Vraag 15: Welk jaartal is met zeer grote cijfers aanwezig aan de voorkant van het voormalige
raadhuis?
Antwoord: 1898

Vraag 16: Welk huisnummer heeft het lijkenhuisje?
Antwoord: B 74

_______________________________________________________________

Programma Open Monumentendag 2010 in Stede Broec

 

Het comité ‘Open Monumentendag Stede Broec' organiseert op zondag 12 september 2010, in samenwerking met de werkgroep ‘Tentoonstellingen en Vergaderingen' van de historische vereniging ‘Oud Stede Broec', de volgende activiteiten:

•  Een cultuurhistorische fietstocht van 20 km door Stede Broec waarbij een aantal (monumentale) panden en plaatsen in de route ( gratis) bezocht kunnen worden. Dit zijn:

•  In Grootebroek:
- het voormalig Weeshuis, Zesstedenweg 159 (van 1759) (Rijksmonument), onlangs gerestaureerd. Het gehele gebouw kan worden bezocht.
In de R.K. kerk aan de overzijde wordt het orgel bespeeld om 11.30, 13.30 en 15.30 uur.
Dit zijn inloopconcerten. Er kan bij het orgel gekeken worden als het bespeeld wordt.
- het woonhuis Zesstedenweg 227 (van 1903), het eigen onderkomen van ‘Oud Stede Broec'. Het pand wordt op 12 september om 14.00 uur officieel het eerste gemeentelijke monument van Stede Broec.

•  In Bovenkarspel:
- molen Ceres, Broekerhavenweg 80 (van 1848) (Rijksmonument), met een
fototentoonstelling over de kolk en overhaal. De foto's zijn beschikbaar gesteld door Ko Steltenpool.
Verder is Marloes van Ede in de molen aanwezig voor informatie en vragen over het boek in wording ‘De dorpen van Stede Broec en de Tweede Wereldoorlog'.
- de uit resp. 1922 en 1928 stammende ‘kleine' en grote bollenschuur van de familie Mantel, Hoofdstraat 41, waarin veel oud-tuindergereedschap, een naaigereimuseum en een sterrenkijker aanwezig is.
- de voormalige meisjesschool St. Franciscus Xaverius, Hoofdstraat 201 (van 1913), waarin een aantal kunstenaars hun atelier heeft.

•  In Lutjebroek
- De voormalige R.K. pastorie, P.J. Jongstraat 45 (van 1877) (Rijksmonument), nu in gebruik door Stichting ‘Merakel' (De stichting geeft zorg aan gehandicapte kinderen en jong volwassenen). Van 14.00 tot 16.30 uur treedt het Divertimento Kwartet op in de R.K. kerk te Lutjebroek t.b.v. Stichting Merakel.

De fietsroute begint bij molen Ceres te Bovenkarspel. Hier kan het boekje met de fietsroute en uitgebreide beschrijving geheel gratis worden opgehaald, tussen 10.00 uur en 15.00 uur .

•  In de routebeschrijving is een formulier opgenomen met vragen betreffende de geschiedenis van Stede Broec en de (monumentale) panden van de gemeente. De drie inzendingen met de meeste goede antwoorden (eventueel na loting) ontvangen een prijs. De eerste prijs is 25€, de tweede 15€ en de derde prijs 10€. De formulieren kunnen tot 16.00 uur worden ingeleverd bij de molen de Ceres.

•  Bij twee archeologische rijksmonumenten (bij resten van oude molens in het Nassaupark en op de brug De Schakel) worden borden geplaatst met informatie over de betreffende monumenten: de molenresten en de voormalige vaarveiling.

•  De molen Ceres zal in bedrijf zijn en kan worden bezocht. De molenaar is aanwezig voor uitleg over de functie en werking van de molen.

De molen Ceres en de andere genoemde panden zijn open op zondag 12 september a.s. van 10 tot 16 uur met uitzondering van het pand van Merakel te Lutjebroek. Dit is open van 14.00 tot 17.00 uur.

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Jan Windt, tel. 0228-515951, janwindt@planet.nl .

Zie ook www.oudstedebroec.nl en www.openmonumentendag.nl .

 

 

Programma

Open Monumentendag 2009

Stede Broec

Het comité ‘Open Monumentendag Stede Broec', bestaande uit Frank Pennekamp, Ton Boon, Gerard Sijm, Dick Rood en Jan Windt, organiseert op zaterdag 12 september 2009, in samenwerking met de werkgroep ‘Tentoonstellingen en Vergaderingen' van de historische vereniging ‘Oud Stede Broec', de volgende activiteiten:

1  In ‘Cultureel Centrum Bessie' te Lutjebroek:

a  een tentoonstelling van oude (land)kaarten (reproducties, 400 x 300 mm) waarop Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek en polder Het Grootslag zijn aangegeven;
Te zien zijn:

 i. Reconstructiekaarten (13x); deze geven de ontwikkeling aan tussen 2000 jaar voor Chr. en 1300 j. n. Chr. van oostelijk West-Friesland.

 ii. Historische kaarten (17x); deze kaarten zijn gemaakt tussen 1500 en 1900 door o.a. Jacob van Deventer, Joannes Dou en Govert Oostwoud.

 iii. Kadasterkaarten (18x); op deze kaarten uit de jaren 1826 tot 1900 zijn panden, sloten, polderpercelen, etc. nauwkeurig weergegeven.

 iv. Topografische kaarten (11x); op deze kaarten uit de jaren 1877 tot 2006 is de ontwikkeling van de dorpen van Stede Broec goed te zien.

b  een fototentoonstelling (200 x 300 mm) van oude ansichtkaarten waarop 48 dorpsgezichten van toen en foto's van dezelfde locatie nu.

c  een tentoonstelling van oude schilderijen en prenten (reproducties, ca. 600 x 400 mm en 400 x 300 mm) waarop Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek en polder Het Grootslag. Deze zijn van de jaren 1600 tot 1900.

d bezichtiging van de preekstoel van Bessie die na ca. 35 jaar weer terug is. De preekstoel is door vrijwilligers gerenoveerd en voor zover mogelijk in de originele afwerking en kleur terug gebracht.

2  In de St. Nicolaaskerk te Lutjebroek:

a  bezichtiging van de kerk. De kerk is ontworpen door de beroemde architect Pierre Cuypers, ontwerper van o.a. het Rijksmuseum en het Centraal Station te Amsterdam.

b  een tentoonstelling over de Zouaven, strijders voor de Paus te Rome, afkomstig uit de dorpen van Stede Broec;

c  bezichtiging van de kerkschatten;

d  om 11.00 uur en om 13.00 uur kan, gedurende ca. 20 minuten, worden kennisgemaakt met de mystiek van de eeuwenoude Gregoriaanse gezangen, ten gehore gebracht door het koor St. Caecilia.

e  Ook kan het koor bezichtigd worden met het orgel.

Cultureel Centrum Bessie en de St. Nicolaaskerk zijn op zaterdag 12 september 2009 open van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Sponsoren van deze Open Monumentendag zijn de gemeente Stede Broec, Rosier Communicatie te Grootebroek (reproducties) en het Westfries Archief (digitale kaarten).

De restauratie van de preekstoel is uitgevoerd door Dick Rood en Jaap Klarenbeek. De bedrijven Botman Bedrijvencentrum, PontMeyer, Kok Metaal, Vitech, Nan Fietswereld en café de Paus hebben de preekstoel gesponsord.

Voor inlichtingen: Jan Windt, 0228-515951, janwindt@planet.nl .

Zie ook www.oudstedebroec.nl en www.openmonumentendag.nl

 

Spreekgestoelte Bessie

 

Spreekgestoelte Bessie Uitwaterende sluizen 1682

 

Op zaterdag 13 september 2008 is het weer

Open Monumentendag.


Het thema van dit jaar is ‘Sporen'. Duizenden jaren wonen, werken en religie hebben overal hun sporen nagelaten.

Het plaatselijke comité heeft voor Stede Broec het volgende programma opgesteld:

Bovenstaande activiteiten vinden plaats op zaterdag 13 september 2008 tijdens de landelijke Open Monumentendag. De openingstijden zijn van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Toegang is gratis.

Het comité bestaat uit: Dick Rood, Ton Boon, Frank Pennekamp, Gerard Sijm en Jan Windt.

Voor vragen of opmerkingen neem contact op met Jan Windt, e-mail: janwindt@planet.nl

Terug


Spandoeken bij Open Monumentendag 2008 met vlaggen (L)
Spandoeken Open Monumentendag 2008 zonder vlag kerk (R)

Meer foto.s klik

 

 

Pinkster expositie 2005

 

Foto, 1

Foto, 2

Middenin Andries Raven

Foto, 3
Vlnr. mw. ............, dhr.............,mw............dhr. .. de Boer, zittend mw. M. Windt/Boon

 

 

Foto, 4
Foto, 5
Foto, 6
 

Op vrijdagavond 24 april 2009, aanvang 20.00 uur, organiseert "Oud Stede Broec" in DE Paus te Lutjebroek haar jaarvergadering.
Na de pauze geeft Piet Boon een lezing over de geschiedenis en bijzonderheden over en van ‘Het Weeshuis', nu Schuilhoeve geheten, te Grootebroek.
Piet Boon is auteur van het boek ‘Geborgen Wezen', waarin schetsen uit de geschiedenis van Weeshuis en Schuilhoeve.

Start

Bestuur | Archeologie | Genealogie | Bomen | Jaarboek | Agenda | Lidworden | Monumenten | Vereniging | Links| Archief |Index | Nieuws | Design & Beheer |

Design en Foto's Johan Oud
Copyright © 2006/2010 Oud Stede Broec
Voor het laatst gemuteerd