Bomen

Werkgroep Bomen

Deze werkgroep inventariseert de bomen in Stede Broec op leeftijd en bijzonderheid, neemt de benodigde acties om de bomen die thuishoren in het ‘Monumentale Bomen Register’ van de Bomenstichting, in dat register te laten opnemen en zorgdragen dat deze bomen behouden blijven en goed worden onderhouden. Verder het doen van publicaties in o.a. het jaarboek van Oud Stede Broec.
Eef Visser, tel. 031(0)228563163.

Werkgroep medewerker:
Kees Jong
Monumentale bomen in Stede Broec Bij mijn onderzoek naar de officiële monumenten in Stede Broec kwam ik de Bomenstichting uit Utrecht tegen, met een landelijk register van Monumentale Bomen. In dit register staan 2 bomen uit Stede Broec vermeld.
Landelijk register:
Bomenstichting beheert een register van Monumentale bomen. In dit register zijn bomen in Nederland opgenomen, die volgens de Bomenstichting van nationaal belang zijn en behouden moeten blijven. In vele gevallen gaat het om bomen met een hoge leeftijd, ouder dan 80 jaar, met een bijzondere schoonheids- of zeldzaamheidswaarde, of een beeldbepalende functie voor de omgeving. Hiervoor zijn criteria opgesteld welke op de website van de Stichting zijn aangegeven. In 1986 is er een landelijke inventarisatie geweest. Het register bevat in 2004 zo’n 10.000 objecten (solitaire bomen, lanen of boomgroepen).In het register komen 2 bomen voor uit Stede Broeck t.w.:

Beukenboom Hoofdstraat 21Beukeboom Hooftstraat 45

Hoofdstraat 21 ---------------------------------------- Hoofdstraat 45

 

Een overzicht van markante en monumentale bomen van de dorpen Lutjebroek, Grootebroek en Bovenkarspel (Stede Broec)

Aangeleverd door de gemeente van Stede-Broec

Platanus acerifolia Winterdag

 

Winterdag

 De bomen zijn Platanen ( Platanus acerifolia )
 Geplant in: 1885

Platanus acerifolia zomerdag Zomerdag
Locatie Locatie op kaart
Tilia europaea ‘euchlora’

Winterdag

 De boom is een linde ( Tilia europaea 'euchlora' )
 Geplant in: 1895
 Wat is er bekend over de geschiedenis van de boom?


De boom is geplant op de toen nieuwe begraafplaats

Tilia europaea ‘euchlora’ Zomerdag
Locatie op de kaart Locatie
Tilia europaea ‘euchloria’

Winterdag

 De boom is een linde ( Tilia europaea euchloria )
 Geplant in: 1895
 Wat is er bekend over de geschiedenis van de boom?


De boom is geplant op de toen nieuwe begraafplaats van de hervormde gemeente.

Zomerdag
Locatie Locatie op kaart
Fagus sylvatica Atropunicea beuk

Winterdag

 De boom is een beuk ( Fagus sylvatica Atropunicea )
 Geplant in: 1910
 Wat is er bekend over de geschiedenis van de boom?


De boom is destijds geplant om schaduwwerking te verkrijgen.

Fagus sylvatica Atropunicea Zomerdag
Locatie op kaart Locatie
Aesculus hippocastanum

Winterdag

 De boom is een paardekastanje ( Aesculus hippocastanum )
 Geplant in: 1900

Aesculus hippocastanum Zomerdag
Locatie op kaart Locatie op kaart
Fagus sylvatica Atropunicea

Winterdag

 De boom is een beuk (Fagus sylvatica Atropunicea)
 Geplant in: 1850 (geschat)

Fagus sylvatica Atropunicea Zomerdag
Locatie op kaart  
Fagus sylvatica

Zomerdag

 De boom is een beuk (Fagus sylvatica)
 Geplant in: 1930 (geschat)

locatie op kaart Locatie op kaart
Juglans regia

Winterdag

 De boom is een walnoot ( Juglans regia )
 Geplant in: 1927
 Wat is er bekend over de geschiedenis van de boom?


Na de bouw van de woning in 1927 zijn er een tweetal bomen geplant. 15 jaar geleden is er een gekapt vanwege de slechte conditie van de boom.
In de tijd dat er nog weinig snoep was, is de boom een geliefd doel voor de jeugd om noten te 'jatten'.

Juglans regia Zomerdag
Locatie op kaart Locatie op kaart
Fagus sylvatica Atropunicea

Winterdag

 De boom is een Beuk ( Fagus sylvatica Atropunicea )
 Geplant in: 1900 ( geschat )

 

Fagus sylvatica Atropunicea Zomerdag
Locatie op kaart Locatie op kaart
Acer pseudoplatanus

Winterdag

 De boom is een esdoorn (Acer pseudoplatanus)
 Geplant in: 1910

Acer pseudoplatanus Zomerdag
Locatie op kaart Locatie op kaart
Fagus sylvatica Atropunicea

Winterdag

 De boom is een beuk ( Fagus sylvatica Atropunicea )
 Geplant in: 1910

Fagus sylvatica Atropunicea Zomerdag
Lokatie op kaart Locatie op kaart
Tilia europea

Winterdag

 De boom is een beuk (Fagus sylvatica Atropunicea)
 Geplant in: 1850 (geschat)

Fagus sylvatica Atropunicea Zomerdag
Locatie op kaart Locatie op kaart
Fagus sylvatica Atropunicea

Wintertijd

 Geplant in: 1865
 Wat is er bekend over de geschiedenis van de boom


Geplant door de aannemer die het huis aldaar heeft gebouwd. In 1890 is het een dokterswoning geworden tot het in de 90er jaren is gesloopt

Fagus sylvatica Atropunicea Zomertijd
Platanus acerfolia

Wintertijd

 De boom is een plataan ( Platanus acerfolia )
 Geplant in: 1900 ( geschat

Platanus acerfolia Zomerdag
Locatie op kaart Locatie op kaart
Salix sepulcratis Chrysocoma

Winterdag

 De boom is een Treurwilg (Salix sepulcratis Chrysocoma)
 Geplant in: 1890

(Salix sepulcratis Chrysocoma Zomerdag
Locatie op kaart
Platanus acerfolia

Winterdag

 

 De bomen zijn platanen (Platanus acerfolia)
 Geplant in: 1900 (geschat)

Platanus acerfolia Zomerdag
Locatie op kaart Locatie op kaart
Platanus acerfolia

Winterdag

 De bomen zijn platanen ( Platanus acerfolia )
 Geplant in: 1890

Platanus acerfolia Zomerdag
Locatie op kaart Locatie op kaart
Platanus acerfolia

Winterdag

 De boom is een plataan (Platanus acerfolia)
 Geplant in: 1937
 Wat is er bekend over de geschiedenis van de boom?


Geplant bij de aanleg van de Raadhuislaan in 1937

Platanus acerfolia Zomerdag
Locatie op kaart Locatie op kaart
Platanus acerfolia

Winterdag

 De bomen zijn Platanen (Platanus acerfolia)
 Geplant in: 1920 (geschat)
 Wat is er bekend over de geschiedenis van de boom?


Geplant bij de aanleg van de Raadhuislaan in 1937

Platanus acerfolia Zomerdag
Locatie op kaart Locatie op kaart
Aesculus hippocastanum

Winterdag

 De boom is een Paardekastanje ( Aesculus hippocastanum )
 Geplant in: 1915

Aesculus hippocastanum Zomerdag
Locatie op kaart Locatie op kaart
Fagus sylvatica ‘atropunicea’

Winterdag

 De bomen zijn beuken (Fagus sylvatica 'atropunicea')
 Geplant in: 1900 (geschat)
 Wat is er bekend over de geschiedenis van de boom?


De bewoner van destijds was een dominee die ter gelegenheid van zijn twee dochters de bomen heeft geplant.

Fagus sylvatica atropunicea Zomerdag
Locatie op kaart Locatie op kaart

Platanus acerfolia

Winterdag

 De bomen zijn Platanen (Platanus acerfolia)
 Geplant in: 1920 (geschat)

Platanus acerfolia Zomerdag
Locatie op kaart Locatie op kaart
Aesculus hippocastanum

Winterdag

 De boom is een Paardekastanje (Aesculus hippocastanum)
 Geplant in: 1890
 Wat is er bekend over de geschiedenis van de boom


Geplant ter gelegenheid van de geboorte van S. Prins

Aesculus hippocastanum Zomerdag
Locatie op kaart Locatie op kaart
Fagus sylvatica Atropunicea

Winterdag

 De boom is een beuk (Fagus sylvatica Atropunicea)
 Geplant in: 1890 (geschat)
 Wat is er bekend over de geschiedenis van de boom


Geplant ter gelegenheid van de geboorte van S. Prins

Fagus sylvatica Atropunicea Zomerdag
Locatie op kaart
Aesculus hippocastanum

Winterdag

 De boom is een paardekastanje (Aesculus hippocastanum)
 Geplant in: 1920 (geschat)

Aesculus hippocastanum Zomerdag
Locatie op kaart Locatie op kaart
Juglans regia

Winterdag

 De boom is een walnoot ( Juglans regia )
 Geplant in: 1920 ( geschat )
 Wat is er bekend over de geschiedenis van de boom?


"Hij is als noot geplant door mijn overgrootmoeder in Hoogkarspel ca 100 jaar terug.
Na een aantal jaren in de tuin van mijn opa en oma geplant op de huidige plaats.
Men noemde mijn overgrootmoeder "Antje Neut", daar zij de "neuten‟ van de notenboom nogal fanatiek verdedigde tegen jeugdige plukkers."
Aldus Hos Kaij, huidige bewoner ( 2008 )

Juglans regia Zomerdag
Locatie op kaart Locatie op kaart

Bomenschouw:

Bij de Bomenstichting is een Bomenschouw aangesteld voor het beheren en onderhouden van het register van Monumentale Bomen. De Bomenschouw streeft erna om minstens één keer in de tien jaar alle geregistreerde objecten te beoordelen.

Bomenfonds:


De Bomenstichting heeft het Bomenfonds ingesteld, een bijdrageregeling voor herstelwerkzaamheden aan Monumentale Bomen.
Het geld voor de Bomenfonds komt uit verschillende bronnen.Bronnen: het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Stichting Leven met Bomen stellen het geld voor het Bomenfonds ter beschikking. Ook particuliere giften vormen een bijdrage aan het Bomenfonds.
Het Bomenfonds is ingesteld om eigenaren van geregistreerde monumentale bomen financieel te helpen bij het laten uitvoeren van achterstallig onderhoud. Het fonds keert standaardbijdragen uit voor maatregelen als onderzoek, groeiplaatsverbetering en snoei. Deze bijdrage dekken meestal ongeveer de helft van de totale kosten.


Oproep voor registratie van monumentale bomen in Stede Broec
Ik roep eenieder op, die van mening is dat hij of zij eigenaar is van een boom die ouder is dan 80 jaar en of om een andere reden voldoet aan de gestelde criteria voor monumentale bomen, een aanvraag voor registratie naar de Bomenstichting te sturen.

Bron en foto’s: Bomenstichting, Oude Gracht 201 bis, 3511 NG te Utrecht, Website: www.pz.nl/bomen/

Start

Bestuur | Archeologie | Genealogie | Bomen | Jaarboek | Agenda | Lidworden | Monumenten | Vereniging | Links| Archief |Index | Nieuws | Design & Beheer |

Design en Foto's Johan Oud
Copyright © 2006/2010 Oud Stede Broec
Voor het laatst gemuteerd