< Grootslag op z'n best
Uitverkocht!!!!!
 
 
 
(foto voorkant boek)
 

 

Boek "Het Grootslag op z'n Best

Boek 'Polder Het Grootslag op zijn best' is uit

Het bestuur van 'Oud Stede Broec' geeft hierbij aan dat zij een boek heeft uitgebracht met de titel: 'Polder Het Grootslag op zijn best'. Op 8 oktober 2007 heeft Ton van Gulik, secretaris, het eerst exemplaar van het boek overhandigd aan Theo Scholten en Piet Zwaan (wethouder).
(klikken naar foto's overhandiging)

'Polder Het Grootslag op zijn best' is de eerste uitgave in de Tini Keeman-reeks, welke is ingesteld door het bestuur van de historische vereniging 'Oud Stede Broec', ter nagedachtenis aan Tini Scholten-Keeman. In deze reeks worden boeken uitgegeven waarin geschiedenis wordt vastgelegd van Stede Broec, haar dorpen Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek en haar bewoners. Dit unieke document bevat vele facetten van leven en werken in de polder 'Het Grootslag' van vóór de ruilverkaveling. Aan de orde komen onder meer: schuiten en vrachtvaarders, veilingen, handel en transport, de teelten, gereedschap en machines, zouterijen, overtomen en schutsluizen, bolken, tuinbouwscholen, enz. (klikken naar foto's die in het boek staan)Daarnaast heeft schrijver Jan Bakker in de zestiger jaren veel werk verricht om de namen van de percelen in de polder vast te leggen. Deze namen zijn aangegeven op 10 kaarten,
A3-formaat, welke in het boek zijn opgenomen. Verder zijn persoonlijke verhalen en wetenswaardigheden van de schrijver opgenomen, die het beeld van leven en werken in de polder completeren. Samensteller Jan Windt heeft het boek aangevuld met o.a. de geschiedenis van polder Het Grootslag, een kaart met namen en plaatsen van de Welen, een kaart met daarop aangegeven de plaatsen waar een overtoom of schutsluis is geweest en een kaart waarop de plaatsen van bolken zijn aangegeven, enz. (zie link foto's in dit boek)Wij verwijzen naar de inhoudsopgave van het boek dat op onze website www.oudstedebroec.nl is te zien.Het boek heeft 256 bladzijden en bevat meer dan 350 illustraties o.a. (lucht)foto's (waaronder meer dan 20 tuinbouwschoolfoto's), tekeningen, kaarten, diploma's en rekeningen. Informatie te verkrijgen bij:
Ria Botman (Penningmeester), Zesstedenweg 289, 1613 JG Grootebroek, Tel. +31 (0) 228511501
E-mail: huizebotman@quicknet.nl en bij:
Maartje Windt-Boon, Trechter 2, 1611 LB Bovenkarspel, Tel. 0228-515951,
E-mail: janwindt@planet.nl
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van ‘Oud Stede Broec’

Historische Vereniging ‘Oud Stede Broec’
p/a Zesstedenweg 289
1613 JG Grootebroek
Tel. +31 (0) 228511501
E-mail: huizebotman@hotmail.com

Inhoud
Beschrijving
Bldz.
Voorwoord
.
5
Auteur
Jan Bakker
6
Inleiding
.
.
Hoofdstuk I:
Geschiedenis van polder ‘Het Grootslag’
7
Hoofdstuk II:
Leven en werken in polder ‘Het Grootslag’
24
.
Schuiten en vrachtvaarders
24
.
Drainage
24
.
Plantklaar maken
31
.
Omspitten,ploegen en frezen.
35
.
De teelten
40
.
Geschiedenis
40
.
Uien
42
.
Aardappelen
45
.
Bloemkool
57
.
Bloembollen
67
.
Wortelen,bieten, bonen en koolsoorten
75
.
Veilingen,handel en transport
77
.
Arbeiders
96
.
De vrouw in het bedrijf
99
.
Gereedschap,machines en andere hulpmiddelen
100
.
Schuurwerk en winterwerkzaamheden
111
.
Zouterijen
114
.
Land ruilen
117
.
Coöperaties
119
.
De naastenliefde
122
.
Poldermolens
125
.
Kinderarbeid
127
.
Overtomen en Schutsluizen
128
.
Modderen of baggeren
132
.
Jagen en vissen
134
.
Bolken
137
.
Vrijstelling militaire dienst en landbouwverlof
141
.
.
.
Hoofdstuk III:
Verhalen en herinneringen
142
.
In de goeie ouwe toid
142
.
Kalizout
145
.
De ‘Grunder’
147
.
Loonfrezen.
149
.
Geloof
150
.
Zwemmers.
151
.
‘Effies helpe’
152
.
De duim.
153
.
Vok, de bouwershond
154
.
Als kind naar de bouw, een belevenis!
155
.
Moeder mee naar de bouw
160
.
De wallenmaaier
161
.
Stek
163
.
De balenpers
165
.
Onweersbui.
166
.
De ezel
167
.
Baggeren en paling.
169
.
De wonderbaarlijke visvangst.
173
.
Het ideaal
173
.
Snoeken
174
.
De tabaksdraaier
175
.
Geld overhouden
176
.
.
.
Hoofdstuk IV:
Vakopleidingen en schoolfoto's.
179
.
.
.
Hoofdstuk V:
Aanvullende beelden
212
.
Om de landen
212
.
.
213
.
Bouwershond.
214
.
215
.
Bloemkool
216
.
Tulpen
216
.
Bollenrooien en zoeken
217
.
Bolk
217
.
Schuiten
218
.
Briefhoofden van leveranciers, 1950-1975
219
.
222
.
.
.
Hoofdstuk VI:
Namen van sloten en percelen
224
.
Kaart met een overzicht van de deelkaarten
225
.
Deelkaart ‘Enkhuizen’
226,227
.
Deelkaart ‘Enkhuizen-Noord’
228,229
.
Deelkaart ‘Bovenkarspel’
230,231
.
Deelkaart ‘Andijk-Oost’
232,233
.
Deelkaart ‘Grootebroek’
234,235
.
Deelkaart ‘Andijk’
236,237
.
Deelkaart Lutjebroek
238,239
.
Deelkaart ‘Andijk-West’
240,241
.
Deelkaart ‘Hoogkarspel’
242,243
.
Deelkaart ‘Wervershoof’
244,245
.
Kaart van ‘Het Grootslag’, 1961
246,247
.
Kaart van ‘Het Grootslag’, rond 1910
248,249
.
.
.
Hoofdstuk VII:
Verklarende woordenlijst
250
.
Tot besluit
252
.
Literatuur
253
.
.
.
.
Luchtfoto’s omgeving Lutjebroek, Grootebroek en Bovenkarspel,
16,22,144
.
Advertenties uit ‘De Wegwijzer in De Streek’, 1928
209
.
Advertenties uit het ‘Streeker Belang’en ‘De Middenstander’
214
.
De Tongen'worden aangelegd, 1927
255
.
Vlugschrift van tegenstanders van de ruilverkaveling.
.

Foto presentatie uit het boek "Het Grootslag" Beelden uit boek Het Grootslag

Start

Bestuur| Archeologie | Genealogie | Bomen | Jaarboek | Lidworden | Vereniging | Links| Archief |Index | Nieuws | Design & Beheer |

Design en Foto's Johan Oud
Copyright © 2006/2010 Oud Stede Broec

Voor het laatst gemuteerd