Agenda Archief

Vrijdag 20 april 2012:
houdt de Historische Vereniging Oud Stede Broec haar jaarlijkse ledenvergadering.
De vergadering vindt plaats in het Verenigingsgebouw te Bovenkarspel en begint om 20.00 uur.
Voor de pauze is er de gebruikelijke agenda.
U wordt daar nog van op de hoogte gebracht.
Na de pauze heeft de Vereniging de heer Rogé de Haan uitgenodigd.
Hij verzorgt een lezing met powerpointpresentatie over de vele aspecten van een oer-Hollands onderwerp 'het weer' (over winters, zomers, weersvoorspellingen, de geschiedenis van het voorspellen etc.).
De heer De Haan heeft zich vooral gespecialiseerd in langetermijnvoorspellingen en publiceert (hij is zowel auteur als uitgever) de boeken 'Weerkronieken'.
Voor de liefhebbers zijn er exemplaren van die boeken aanwezig.

Zondag 11 september 2011 , Open Monumentendag. Het programma van deze dag in Stede Broec is nog niet volledig bekend. Wel is al duidelijk dat de R.K. kerk te Grootebroek centraal zal staan. Houd voor het definitieve programma de websites www.oudstedebroec.nl en www.openmonumentendag.nl in de gaten.

Donderdagavond 21 april 2011 , Jaarvergadering, aanvang 20.00 uur, in De Stek te Grootebroek.

Na de pauze een lezing over de geschiedenis van het kolven in West-Friesland door Mark Aberkrom.

Vrijdagavond 22 oktober 2010: najaarsbijeenkomst

Najaarsbijeenkomst,  aanvang 20.00 uur, in café De Paus te Lutjebroek. Op deze avond zullen oude films van de dorpen

van Stede Broec worden vertoond.

Uitnodiging voor een bestuursvergadering/overleg met de werkgroepen.

Op dinsdag 19 okt a.s. om 19.30

Bij Maartje Windt Trechter 2 Bovenkarespel .

Agenda.

1. Opening. Kennismaking met onze nieuwe voorzitter.

2. Mededelingen.

3. Notulen van de laatste vergadering .

4. Gesprek: het afgelopen jaar en de komende tijd. O.a. plannen en ideeën.

5. Financiën. O. a begroting; en of andere verwachtingen, die geld kosten

 

Rondvraag .

Sluiting . .

Met vr.gr Ton.

Zondag 3 oktober 2010:

Organiseert de vereniging Oud Stede Broec in het zorgcentrum Rigtershof te Grootebroek de fototentoonstelling 'Boeren en boerderijen in Stede Broec'.

Op de tentoonstelling kunt u kijken naar foto's van boeren in bedrijf in de jaren 1950/1960. Daarnaast zij er afbeeldingen van stolpboerderijen die nog in het echt te bewonderen zijn, maar ook van de stolpen die verdwenen zijn door sloop of andere calamiteiten.
De vereniging heeft diverse foto's van de bestaande en verdwenen boeren plaatsen in hun bezit.
De tentoonstelling is open van 10 tot 16 uur.

Enkele foto's welke zijn genomen van het boeren bedrijf van Aris Krijger te Grootebroek.

Het melken van de koeien Het binnen halen van hooi Koeien op stal koeien naar de weide via het water

 

 

Zondag 3 oktober 2010: Expositie Rigtershof

 

12 september 2010: Landelijke Openmonumentedag

Vrijdagavond 23 april 2010: Jaarvergadering, aanvang 20.00 uur, in De Stek te Grootebroek.

Na de pauze geeft drs. Michiel Bartels een lezing over archeologie in Stede Broec en omgeving met als titel:

‘Archeologie van Stede Broec, een stads dorp of een dorpse stad?'

Op deze avond zult u worden meegenomen in de ontwikkeling van Stede Broec in de prehistorie, de middeleeuwen en de VOC tijd. Tevens zullen door Frank Pennekamp recente archeologische vondsten uit oostelijk West-Friesland worden getoond. Ook bestaat de mogelijkheid om zelfgedane vondsten te laten determineren. Michiel Bartels is gemeentelijk archeoloog van Hoorn en ‘trekker' van de  archeologische samenwerking in West Friesland.  

UITNODIGING

Het bestuur van "Oud Stede Broec" nodigt u uit voor de Najaarsbijeenkomst

Vrijdag 3 oktober 2008

Aanvang: 20.00 uur

In ‘De Halve Maan' te Bovenkarspel

Met een optreden van:

‘Skroivende Vort'

Zij geven met 8 personen een avondvullend programma met sketches en liedjes in het Westfries

Het wordt een mooie en gezellige avond

Wij hopen u op deze avond te mogen verwelkomen

Op vrijdagavond 24 april 2009, aanvang 20.00 uur, organiseert "Oud Stede Broec" in DE Paus te Lutjebroek haar jaarvergadering.
Na de pauze geeft Piet Boon een lezing over de geschiedenis en bijzonderheden over en van ‘Het Weeshuis', nu Schuilhoeve geheten, te Grootebroek.
Piet Boon is auteur van het boek ‘Geborgen Wezen', waarin schetsen uit de geschiedenis van Weeshuis en Schuilhoeve.

 

Vrijdagavond 23 april 2010: Jaarvergadering, aanvang 20.00 uur, in De Stek te Grootebroek.

Na de pauze geeft drs. Michiel Bartels een lezing over archeologie in Stede Broec en omgeving met als titel:

‘Archeologie van Stede Broec, een stads dorp of een dorpse stad?'

Op deze avond zult u worden meegenomen in de ontwikkeling van Stede Broec in de prehistorie, de middeleeuwen en de VOC tijd. Tevens zullen door Frank Pennekamp recente archeologische vondsten uit oostelijk West-Friesland worden getoond. Ook bestaat de mogelijkheid om zelfgedane vondsten te laten determineren. Michiel Bartels is gemeentelijk archeoloog van Hoorn en ‘trekker' van de  archeologische samenwerking in West Friesland.

Zondag 2 oktober 2011 organiseert Woonzorg Centrum Rigtershof te Grootebroek Braderie a’la Rigtershof met het thema: DE STREEK van 11.00 – 16.00 uur plezier en vertier voor jong en oud Met onder andere: Rad van Avontuur Kinderspelletjes en pony rijden Optreden Westfriese Dansgroep, Gerrit de Gast en een rasechte Streekomroeper Fototentoonstelling Oud Stedebroec Tentoonstelling oude werktuigen Enveloppenspel En ga zo maar door …. Graag zien wij U allen op de Braderie van het jaar!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrijdagavond 28 oktober 2011 , Najaarsbijeenkomst in café De Paus te Lutjebroek. Aanvang 20.00 uur. Viering van het 20-jarig bestaan van onze vereniging met een optreden van de Skroifgroep Hoogkarspel van ‘Creatief Westfries' met Westfriese voordrachten en liedjes.