Informatie over de Historische Vereniging
"Oud Stede Broec"

 

De vereniging is opgericht in 1991 en heeft als doelstelling:

het vastleggen van en het wekken van belangstelling voor de geschiedenis in het algemeen en die van de gemeente Stede Broec en de gemeenten die daar in zijn opgegaan in het bijzonder, alsmede van het historische streekeigen en de daarin optredende veranderingen.

Taken en Activiteiten:
  1. Het uitgeven van publicaties.
  2. Het houden van tentoonstellingen, lezingen, excursies, dia- of filmavonden.
  3. Het verzamelen van alles wat te maken heeft met historie van Stede Broec.
  4. Het plegen van onderzoek naar de geschiedenis van Stede Broec en van het historisch streekeigen, zoals kledij, zeden en gewoonten, het taalgebruik en het landschap.
  5. Het medewerken aan het behoud en voortbestaan van, uit historisch oogpunt bezien, belangrijke gebouwen en objecten.
  6. Het geven van voorlichting en advies.
  7. Het houden van een voor- en najaarsbijeenkomst.
  8. Het publiceren van een jaarboek.
  9. Het verzamelen en archiveren van aangeboden boeken, foto’s, krantenknipsels, bidprentjes, enz.
  10. Het geven van thema-tentoonstellingen.

Vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan Johan Oud wm.

 

Lidmaatschap

Hoe word ik lid van Oud Stede Broec:

Schriftelijke, telefonische of per E-mail .

Wij vragen u lid te worden van onze vereniging om ons in staat te stellen de doelstellingen waar te maken. Des te meer leden, ook des te meer invloed op o.a. het monumentenbeleid van de gemeente Stede Broec.

Het lidmaatschap bedraagt 17 euro indien u de vereniging machtigt om de contributie via een betaalmachtiging te innen.

U betaalt € 18,50 indien u op een andere wijze wilt betalen.

(Voor beide betaalwijzen geldt dat portokosten nog niet in rekening zijn gebracht)

Door het lidmaatschap krijgt u:

1.Het jaarboek gratis.
2.Een uitnodiging voor het bijwonen van de voorjaars- en najaarbijeenkomst.

Deze bijeenkomsten zijn gratis.

Wilt u lid worden, stuur dan o.a. een briefkaart met de volgende gegevens naar:

Historische Vereniging ‘Oud Stede Broec'
p/a R. Botman-Dekker
Zesstedenweg 289
1613 JG Grootebroek
of e-mail met de volgende gegevens naar het e-mailadres:huizebotman@hotmail.com
tnv. Historische Vereniging Oud Stede Broec


Naam: …………………………………………..M/V
Adres: ………………………………………………..
Postcode en plaats ………………………………….
E-mail ………………………………………………..
Tel………………..Datum……………………………

 

Als u voor 31 december van het jaar betaalt, ontvangt u 'gratis' het jaarboek van dat zelfde jaar t.w. half april het volgend jaar.

Betalingen contributie,

Postbank 6042352
t.n.v. Historische Vereniging Oud Stede Broec (afgek. H.V.O.S.B.)
Penningmeester, R.Botman-Dekker
Zesstedenweg 289
1613 JG Grootebroek

 

Jaarvergaderingen: Webarchief

 

 

 

Start

Bestuur | Archeologie | Genealogie | Bomen | Jaarboek | Agenda | Lidworden | Monumenten | Vereniging | Links| Archief |Index | Nieuws | Design & Beheer |

Design en Foto's Johan Oud
Copyright © 2006/2010 Oud Stede Broec
Voor het laatst gemuteerd