Aardappellen en groentenveiling 'De Tuinbouw'

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

Slideshow

Veiling de Tuinbouw

Bloemkol de kurk van hun bestaan.
V.l.n.r.: Klaas Buurman (Lutjebroek), Wilem Brouwer en Jan Rooker. Foto, 1935
Aanvoer van piepers door Jan de Boer Kzn.
v.L.N.R.: (Dikke) Piet Bakker, Jan Breed (boekhouder bij Stam), Kees Pronk (Zwaag), Cor Heijdeman, Jan Stam, Klaas Kuin en Siemon Oud.
De vaarveiling hield in December 1976 op te bestaan

Foto, 1935

Bloemkool

Bloemkool en nogeens bloemkool
Dit in de begin tijd van de oprichting.
De groente veilling "De Tuinbouw"

Foto, 1910

 

 

bloemkool

Bloemkool zo ver het oog reikt

.Foto, 1935

161

'Het spoorweg ongeval heeft te Bovenkarspel veel emoties gewekt, maar gelukkig geen van de 200 passagiers eenig letsel', meldde het weekblad 'De prins' op 1juni 1907

Op de weg zou je dit een file noemen.

Foto, 1940

Aardappelen en nog eens aardappelen,
 
Foto, 1915
Het Bloemkooldekken.
Niek Jong Peerdeman en Dirk Braakman.
Foto plm. 1950

Aanvoer van kool bij 'De Tuinbouw'

Foto, 1928 pmrh193

De Kippenloop,

Dit water voer naar het veiling gebouw met afslagklok waar de commissionairs en de gevestigde handelsondernemers de voorbij varende schuiten met handelswaar konden bekijken en kopen door dan vervolgens hun biedprijs te bepalen door het stil zetten van de wijzer van de afslagklok.
Hier de afmijnklok binnen het veiling gebouw met de handelsmannen en de produkten die langs voerden. Opmerking op het laatste stapelte kisten met bloemkool staat het zgn. marktbord wat alle gegvens bevatten die de veilingmeester in het hokje links achter moest overnemen, dit ging grotendeels per handschrift.
Een door de veiling of de handelsondernemers aangestelde keurmeester (Piet Groot) keurt hier de producten, of de waar overeenkomt met wat de kweker op zijn marktbord heeft geschreven. (met wit krijt) Hier is het overkapte gedeelte van de zgn. Kippenloop en het betreft hier een keurmeester van de veiling een zgn. voorkeuring.
Nadat de prijs door de handel is bepaald varen de tuinders het veiling gebouw uit opweg naar de losplaats van de desbetreffende koper.
Het veilinggebouw met wachtende tuiners in de zgn. Kippenloop voor het veilinggebouw, om vervolgens hun produkten aan de handel te slijten. Dekzeilen werden gebruikt om het product te beschermen tegen uitdroging door zon en wind en om verkleuring te voorkomen.
Het veiling gebouw een doorvaar gebouw.
Hier vaarden de schuiten door, waar de handelaren aan beide kanten van het water zaten en via een klok de zichtbare handel konden kopen.
Door brand verwoest 1980
Een gedeelte van het veilingcomplex de zgn. neerzetveiling.
Deze gebouwen werden neergezet doordat de Polder Het Grootslag van een vaarpolder een rijpolder is geworden.
Het afslaan gebeurde echter nog steeds via de klok in het oude veilinggebouw waar ook de toen nog varende tuinders te recht konden.
Veiling de Tuinbouw (Groenten)
Provinciale Atlas
titel : Grootebroek. Veiling "De Tuinbouw"
lokatie : Grootebroek
Nogmaals het veilingcomplex met op de achtergrond de zgn. fustopslagplaats.
Een drukte van belang om de producten te lossen .Rechts is een stukje veiling gebouw te zien welke dateert uit de oprichting van de veiling 'De Tuinbouw' later vervangen door een nieuw gebouw ook grotendeels bestaand uit hout, waarvan eerder een foto. Alle schuiten waren meestal voorzien van een mast met zeil het enige hulpmiddel, op de vaarboog na, om je via het water te verplaatsen.
In die tijd waren de binnenboord motoren noch niet in gebruik.
Een van de plaatsen waar de tuinders hun verkocht waar konden afleveren. Hier wordt bloemkool over geladen in kratten van dun latwerk meestal eenmalig fust en vervolgens per spoorwagon vervoerd naar steden zowel in binnen als buitenland. Het betreft hier Handels onderneming C.F. Van Kleeff te Grootebroek.
Foto 1920
Het veiling complex 'De Tuinbouw' met links de nieuwe losplaatsen toen nog niet overkapt.
Dit ten behoeven van vaarpolder naar rijpolder.
Stations complex (1950)
Bovenkarspel/Grootebroek Dit in combinatie met de groente Veiling "De Tuinbouw" vroeger gingen vele tuinbouw producten via het spoor naar de grote steden en het buitenland.
Links zijn de zgn 'Tongen' overkappingen met spoorrails.
Links boven de nieuwe los en laadplaatsen van de groenteveilng met een eigen weg naar de Raadhuislaan (Industrieweg)
Boven in het midden omgeven door water het veiling gebouw waarin de schuiten met tuinbouw producten doorheen vaarden om het product aan de handel te verkopen door middel van een afmijn klok.
Midden rechts het stationsgebouw met daaronder de vroegere bloembollen schuren.Veel is inmiddels verdwenen alleen de zgn Landtongen tonen hun betonnen staanders nog. luchtfoto Collectie: Wichor Bramer

Door fusies, verkaveling en verstedelijking van deze tuinbouwstreek is het veiling gebeuren verhuisd naar Zwaagdijk de WFO later Greenery.De zgn Landtongen zijn nu veranderd in een ruïne

Foto, 2007

Een krantenbericht van maart 2007.
Een ambitieus plan.
de Tongen
Eens de landtongen welke werden gebruikt voor het verladen van tuinbouw produkten van de boot (schuit) in de wagons van de NS om op een verdere plaats zowel buiten- als binnenland te vervoeren.
Maar door het ophouden van de veiling de Tuinbouw, niet meer in gebruik en ziet er nu uit als een ruïne.
Vele projectontwikkelaren hadden snoden plannen van recreatie tot hoogbouw.
Maar tot op heden (2007) nog niets aan de hand.

Start

Dorpsgezichten

Bestuur | Archeologie | Genealogie | Bomen | Jaarboek | Agenda | Lidworden | Monumenten | Vereniging | Links| Archief |Index | Nieuws | Design & Beheer |

Design en Foto's Johan Oud
Copyright © 2006/2010 Oud Stede Broec
Voor het laatst gemuteerd