Rijksmonumenten, Stede Broec,

45983(1) Bewoningsresten uit de bronstijd Drechterldsw/ Grling/De Gouw - Bovenkarspel

Kaart1

 

 

Polder "Het Grootslag"

Tussen Drechtselandseweg/Geerling/De Gouw

 

 

 

 

 

 

Grafheuvel Geheel links:
Omgeving de Kloet

 

12.Bewoningsresten uit de Bronstijd ( Drechterlandseweg/Geerling/De Gouw):
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek geeft aan: “Vanwege de in de loop der jaren verzamelde losse vondsten en sedert 1942 opgravingen en veldverkenningen was het bekend dat polder “Het Grootslag” in de eeuwen van 1200 v. Chr. tot 800 v. Chr. (Midden en Late Bronstijd) en opnieuw vanaf de 9e eeuw na Chr. bewoond is geweest.
De natuurlijke gesteldheid van dit gebied (een rond 1200 v. Chr. drooggevallen waddenlandschap) dwong de Bronstijdkolonisten tot een selectief gebruik. De bewoningssporen worden uitsluitend op de hoger gelegen zandige “kreek”ruggen aangetroffen, welke omgeven worden door kleiige grond. Op dit terrein bevindt zich een brede “kreek”rug die met name in de Midden en Late Bronstijd bewoond is geweest. Verwacht mag worden dat op dit terrein allerlei goed geconserveerde bewoningsresten, zoals grondsporen, maar ook mobilia als aardewerk en botten aanwezig zijn. Het terrein levert een grote wetenschappelijke bijdrage aan de bewoningsgeschiedenis van het gebied en dient daarom behouden te blijven. Het terrein is van zeer hoge archeologische waarde en is daarom een beschermd gebied”

terug naar monumentenllijst

.

Start

Bestuur | Archeologie | Genealogie | Bomen | Jaarboek | Agenda | Lidworden | Monumenten | Vereniging | Links| Archief |Index | Nieuws | Design & Beheer |

Design en Foto's Johan Oud
Copyright © 2006/2010 Oud Stede Broec
Voor het laatst gemuteerd

..