Rijksmonumenten, Stede Broec,

 

18783 Ned. Hervormde kerk Zesstedenweg 189 - Grootebroek

Monumentenzorg geeft aan: "Eenbeukige 19e
eeuwse (1848-JW) kerk met een in de kern middeleeuwse toren, zie onder
2. Preekstoel met bijbehorende achterschot en klankbord en het doopvont,
beide uit de 17e eeuw.
De doopbanken en doophek zijn van 1690 en de predikantlezenaar van 1749.
De voorzangerslezenaar en blakerarmen zijn 17e eeuws. Het orgel met
2 klavieren is in 1850 gemaakt door L. van Dam en Zonen. Het orgel is
rond 1900 voorzien van een pneumatische tractuur door D. G. Steenkuyl
te Amsterdam".
De oudste grafstenen in de kerk (vloer) dateren van 1619. Deze komen
net als het doopvont, uit de voorganger van de huidige kerk.
Sinds de 14e eeuw heeft op deze plaats een kerk gestaan die gewijd was
aan de
H. Johannes de Doper. In 1572 schaarden de Westfriese steden zich achter
Willem van Oranje en kozen voor de Reformatie. In dat jaar is de eerste
dominee voorgegaan in de kerk en is de kerk een Gereformeerde- c.q.
Ned. Hervormde kerk geworden.
Na een roetexplosie is de huidige kerk in 1975 gesloten. In 1992 zijn
de toren en buitenzijde van het kerkgebouw gerestaureerd. In de 2e helft
van 2000 werd begonnen met een volledige restauratie van de binnenzijde
van de kerk. Deze werd in 2002 afgerond. Alleen het orgel moet nog gerestaureerd
worden. De kerk is op 15 december 2002 weer in gebruik genomen. Zie
ook het artikel van Gerard Sijm: "Restauratie van de hervomde kerk te
Grootebroek" in jaarboek Oud Stede Broec, 1994 en zijn boek "Parochie
St. Johannes de Doper".
Zie ook het boekje " Renovatie van de Kerk van Grootebroek", uitgegeven
door de renovatiecommissie, 1

Start

Bestuur | Archeologie | Genealogie | Bomen | Jaarboek | Agenda | Lidworden | Monumenten | Vereniging | Links| Archief |Index | Nieuws | Design & Beheer |

Design en Foto's Johan Oud
Copyright © 2006/2010 Oud Stede Broec
Voor het laatst gemuteerd