Bloembollenveiling Westfriesland later CNB Bovenkarspel

 

Diapresentatie
Veiling West-Friesland
deelnemer : Rijksarchief in Noord-Holland Prentbriefkaarten Provinciale Atlas
titel : Bloembollenveiligvereniging "West-Friesland", Bovenkarspel
lokatie : Bovenkarspel
datering : 1957
bron : 2480-052
Veiling West Friesland
deelnemer : Rijksarchief in Noord-Holland Prentbriefkaarten Provinciale Atlas
titel : Bovenkarspel, Kantoor Veiling
lokatie : Bovenkarspel
datering : 195-
bron : 2480-051
Het bestuur van de bloembollenveiling Westfriesland 1969
Veiling West-Friesland
deelnemer : Rijksarchief in Noord-Holland Prentbriefkaarten Provinciale Atlas
titel : Veiling "West Friesland", Bovenkarspel
lokatie : Bovenkarspel
datering : 1953
bron : 2480-049

De vrachwagens werden ingeschakeld voor het vervoer naar de veiling maar ook naar de exporteurs, in den landen, die de bloembollen hadden gekocht.
Vanaf deze bedrijven gingen de bloembollen de hele wereld over .

Foto, 195

De kopers komen uit heel Nederland de vele vervoermiddelen is er een bewijs van.
Eenmaal per week werd er geveild.

Foto. 195-

Een gebouw vol met manden bloembollen klaar om via een afslag klok geveild te worden .
Voor het veilen gaan vele kopers vooraf bekijken wat er van hun gaarding kan zijn.

Foto, 195-

 

Het vervoer binnen de veiling verleip met trek wagens zowel op wielen van hout of met luchtbanden.

fto, 195

Dit is een afmijn klok, De veilingmeester laat de wijzer ronddraaien en de aspirant koper laat hem op zijn gewilde plek mogelijk stilstaan, dit wil niet zeggen dat het altijd lukte daar een andere koper net iets sneller kan zijn.
De getallen werden vermenigvuldigd met de vooraf afgekondigde prijs van centen of stuiver (5 cent).
De uiteindelijke koper is die gene waarvan zijn nummer op de klok werd vermeld idg. 264
De eerste koper mag bepalen hoeveel hij wenst, vervolgens kan het restant weer worden geveild met prioriteit als de eerste of in een keer het restant.
Dit wordt door de veilingmeester bepaald.

Foto, 196-

 

De aanvoer van de bloembollen gebeurde veelal per boot of schuit, dit omdat het Grootslag, waar ook de veiling in ligt toen een vaarpolder was en daarddor velen tuinders gebruikt maakten van de Schuit of boot.
Na de verkaveling 1975 ging het vervoer van bloembollen naar de veiling per vrachtwagen, of eigenvervoer via de weg .

Foto, 197-

 

Een overzicht van het gehele complex aan gebouwen.

Foto, 197

 

Het laden en lossen binnen de gebouwen.

Foto 196-

Veiling West-Friesland
Bovenkarspel, Veiling West-Friesland
na diverse uitbreidingen
lokatie : Bovenkarspel 5
bron : 2480-050Foto
De in 1977 klaar gekomen nieuwe uitbreiding

Het flora (West-Friese Flora later Holland Flower Festival)gebeuren was ieder jaar vaste prik , en groeide met de uibreidingen van de veiling mee.

Foto, 1953

25 Jaar bestaan van de bloembollenveiling West Friesland

Foto vanaf de resterende toren van de N.H. Kerk.

Foto, 196-

J.Wokke een bestuurder van het eerste uur .

Tekening 1920

 

Dorpsgezichten

Start

Bestuur | Archeologie | Genealogie | Bomen | Jaarboek | Agenda | Lidworden | Monumenten | Vereniging |Archief |Index | Nieuws | Design & Beheer |

Design en Foto's Johan Oud
Copyright © 2006/2010 Oud Stede Broec
Voor het laatst gemuteerd