Archief

 

Zondag 11 september 2011 , Open Monumentendag. Het programma van deze dag in Stede Broec is nog niet volledig bekend. Wel is al duidelijk dat de R.K. kerk te Grootebroek centraal zal staan. Houd voor het definitieve programma de websites www.oudstedebroec.nl en www.openmonumentendag.nl in de gaten.

Werkgroep Archief

Deze werkgroep bergt veilig op, en archiveert de verkregen boeken, foto’s, krantenknipsels, bidprentjes, enz. De archivering op een wijze waardoor de gearchiveerde documenten snel zijn terug te vinden door gebruikmaking van computerprogramma’s waarbij gebruikt gemaakt wordt van ‘zoekwoorden’.
Verder organiseert de werkgroep dat de leden van de vereniging gebruik kunnen maken van de gearchiveerde documenten.


Werkgroep medewerker:

Piet Jong, tel.031 (0) 228516895,
E-mail adres: pja.jong@quicknet.nl
In de jaarboeken 1992, 1993, 1995 en 1997 zijn lijsten opgenomen van schenkingen, vooral documenten en foto’s, die de vereniging heeft ontvangen.
In 2005 zijn Piet Jong en Jan Windt begonnen de in het archief aanwezige documenten en foto’s in een computerprogramma te archiveren. Dit programma is de data base van het programma Works. Het programma heeft zoekfuncties met 5 zoekwoorden.
We zijn gevorderd tot boven de 600 archiefstukken en zijn nog enige tijd bezig om het gehele archief in het computerprogramma te zetten.
De vereniging houdt zich natuurlijk altijd aanbevolen voor schenkingen zoals boeken, tijdschriften, artikelen, foto’s, films, video’s of ander materiaal van historische waarde betreffende Stede Broec en de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek. Geef ons minimaal de mogelijkheid om er een kopie van te maken, u krijgt uw origineel dan snel retour. Laat de vereniging ‘Oud Stede Broec’, zonder eigen financieel belang, uw historisch materiaal bewaren voor uw en ons nageslacht.

Overzicht van Archiefstukken

...............................Archief foto's

Start

 

 

Bestuur | Archeologie | Genealogie | Bomen | Jaarboek | Agenda | Lidworden | Monumenten | Vereniging | Links| Archief |Index | Nieuws | Design & Beheer |

Design en Foto's Johan Oud
Copyright © 2006/2010 Oud Stede Broec
Voor het laatst gemuteerd